Anasayfa Sık Kullanılanlara Ekle İletişim Site Haritası Rss Yayın Akışı
      
Üye Girişi
09.06.2005 TARİHLİ DUYURU  (09.06.2005)

                                                 TARİH:09/06/2005

                                 SAYI :05/685


                 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM ;

I)        NÖBET ÇİZELGESİ

Esin Eczanesi ve Öğretmenoğlu Eczanesi nakil olduklarından nöbet çizelgelerinden çıkartılmaları gerekmektedir.

II)        2. SINIF GERİ ÇEKME

Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından gönderilen 03.05.2005 tarih BMS/05/172/ŞŞ sayılı yazı ile, firma adına ruhsatlı bulunan "VEPESID 50 mg Kapsül" adlı ilacın 4G75455 seri numaralı lotlarının, "sefadroksil içerebilen yabancı yüzey partikülleri" nedeniyle, "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" gereğince gönüllü olarak piyasadan geri çekilmesi kararı alındığı bildirilmektedir.

Geri çekme işlemi sadece 4G75455(11.2003/11.2006) seri numaralı lot için geçerli olup, iade işlemi için firma ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

III) WYETH İLAÇLARI A.Ş. DEN GELEN YAZI İLE

Wyeth İlaçları A.Ş. tarafından gönderilen 26.05.2005 tarihli yazı ile, anılan firma adına ruhsatlı bulunan;

Premelle 5 mg (8699572120098)

Premelle Lite 0.45 mg (8699572120173)

Premarin 1.25 mg (8699572120128) adlı ürünlerin dağıtımının sonlandırıldığı; anılan formların depolara satışının bitirilmiş olduğu ve piyasadaki mevcudiyetlerinin eczane stoklarının bitimiyle sınırlı olduğu bildirilmektedir.

Wyeth İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı bulunan ve aşağıda adı belirtilen müstahzarların piyasaya arzı devam edecek olup, bu formlar ecza depolarında bulunabilecektir.

Premarin 0.625 mg 28 Tablet

Premarin Vajinal Krem

Premelle 2.5 mg 28 Draje

Premelle Cycle 5 mg

IV)        ÇALINAN İLAÇLAR HAKKINDA

Ankara İlinde faaliyet gösteren Deva Ecza Deposu'nda 28.05.2005 günü hırsızlık olayı yaşandığı bildirilmiştir.

V)        KAYBOLAN KAŞELER HAKKINDA

Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Ali BEREKETOĞLU'na ait kaşenin ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Esen CENGİZLER'e ait kaşenin kaybolduğu bildirilmiştir.

VI)        T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN GELEN YAZI İLE

T.C. Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen 05.05.2005 tarihli yazıda, kurum tarafından yapılan reçete kontrolleri sonucunda, TSK Sağlık Provizyon Tahakkuk Sistemi'ne reçete girişi sırasında, reçete biriktirilerek giriş yapılması, sisteme reçete sahibi yerine aile reisinin T.C. Kimlik numarasının girişi yapılması gibi usulsüz durumların tespit edildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ile anlaşmalı bulunan üyelerimizin, TSK Sağlık Provizyon Tahakkuk Sistemi'ne reçete girişi sırasında, reçete sahibine ait T.C. Kimlik numarasının kontrol edilmesi ve reçete sahibinin T.C. Kimlik numarasının sisteme girilmesi, reçeteler için biriktirilmeden, günlük olarak provizyon alınması konularında özen gösterilmesi gerekmektedir.

VII)        ÖZEL SSK KARNELERİ HAKKINDA

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile;

2005 Yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı'nın ilgili hükümleri gereğince, hasta adına düzenlenmiş özel karne ile verilmesi gereken "Eritropoietin Preparatları", "Doğuştan Metabolik Hastalıklarda Kullanılan Özel Mamalar" ile "Hemofili hastalarında kullanılan faktör preparatları"nın, kurum Sağlık Birimleri'nin Sağlık Bakanlığı'na devri sonrasında, sözleşmeli serbest eczanelerden temini sırasında, hastaların çoğunda özel karne bulunmamasına rağmen, tedavilerinin aksamaması bakımından sözleşmeli eczaneler tarafından karşılandığının tespit edildiği bildirilmektedir.

Anılan ürün gruplarının temininde yaşanan sorunlarla ilgili olarak kuruma yapılan çok sayıda başvurunun değerlendirilmesi sonucunda;

1- Provizyon Sistemi'nde gerekli düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli eczaneler tarafından, yazıda belirtilen 3 çeşit karne, mevcut ise bunların kullanılması, karne mevcut değil ise, ilaç ve mamaların SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı ile Kurum mevzuatı koşullarına uyularak söz konusu karneler aranmaksızın karşılanması,

2- Metabolik enzim bozukluğu olan hastalar adına düzenlenmiş Metabolizma Uzman Tabibinin yer almadığı Kurum mevzuatına uygun resmi sağlık kurulu raporlarına dayanılarak da gerekli ilaçların ve mamaların verilmesi,

3- Uygulamaların devir tarihinden sonra sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan tüm reçeteleri kapsaması,

SSK Yönetim Kurulu'nun 16.05.2005 tarihli, XVII/492 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, bundan böyle uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiği bildirilmiştir.

VIII)        YEŞİL KART REÇETELERİNİ KARŞILARKEN

Yeşil kart reçetelerini karşılayan meslektaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdadır.

1-Yeşil kartlı anneden doğan bebeklerin ilaçları 90 gün boyunca annenin karnesine yazılabilir. Bebeğin doğum tarihini belgeleyen bir evrak reçeteye eklenecektir. (Örneğin; nüfus cüzdanı örneği gibi)

2- Reçete üzerindeki her düzeltmenin; hekim kaşesi ve imzası ile onaylanması zorunludur.

3- Reçetedeki ilaçları teslim alanın adı, soyadı, telefonu (yoksa adresi), imzası reçete arkasında bulunacaktır.

4- 99 adet reçete 1 fatura olmak üzere; düzenlenecek faturalar her ayın ilk beş günü içinde saat 9.00-12.00 ve 13.30-16.00 saatleri arasında grup başkanlıklarına teslim edilecek; her havalı zarfa 1 fatura koyulacak; zarf sayısı birden fazla olduğu takdirde zarflar bir çuvala koyulacaktır. Zarfların üzerine eczane sicil numarası yazılacaktır.

5- Hatalı reçeteler her ayın belli günlerinde; eczacı odası yetkilisi tarafından grup başkanlığından alınarak ilgili eczacıya teslim edilecek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra eczacı odasına teslim edilecektir.

6- Yeşil kartlı hastaların; yatan hasta reçeteleri ve sarf malzemeleri serbest eczanelerce hiçbir şekilde karşılanmaz; Yeşil kart yatan hasta reçetelerinin hastanelerce karşılanması yasal bir zorunluluktur.

7- Yasal olarak düzeltilmesi uygun olmayan reçeteler Sağlık Grup Başkanlığı Reçete Kontrol Birimindeki ilgili görevliler tarafından iptal edilerek bedelleri ödenmeyecektir.

8- İlgili eczaneler suistimal ve usulsüzlüğe meydan vermeyeceklerdir.

IX) 2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI

2005 Bütçe Uygulama Talimatı'nda 15 Haziran 2005 itibarıyla bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.Önemli değişiklikler özetle şöyledir:

* Eritroprotein Alfa-Beta ve Darbepoetin kullanım ilkelerinde; ilaçlar bir defada en fazla 2 aylık verilebilecektir.

* Osteoporoz ilaçları kullanımı ilkelerinde: Osteporoz ilaçları sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir ve hasta katılım payından muaf değildir. Bu esaslar yatan hasta reçetelerinde de uygulanır.

* Majistral ilaçlarda; terkibinde eczanelerde perakende satışı olan ilaçların kullanılması halinde; bu müstahzarlara ilişkin imalatçı ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi uygulanacak, terkibinde müstahzar bulunmayanlarda ise sadece TEB tarafından yayınlanan Majistral tarife üzerinden %3,5 oranında eczacı indirimi uygulanmalıdır.

* Eczaneler Majistral ilaçların faturalarını düzenlerken 8699999999999 kodunu kullanacaklardır.

* Reçeteyi yazan hekimin el yazısı ile serumların adet bilgisinin yanında "setli" ibaresine yer verilmediği takdirde, eczaneler tarafından setli ürün barkodu girilse dahi yazılan tüm serumların bedeli setsiz fiyatları üzerinden ödenecektir.

* Talimatta yapılan düzenleme ile Eşdeğer İlaç Uygulaması'na tabi etken madde sayısı 75 den 313'e çıkarılmıştır. Uygulamaya tabi etken maddeleri içeren müstahzar adlarının yanında yer alan kodlar (EOO1A, E313 gibi) müstahzarların hangi etken madde grubunda ve hangi ambalaj formunda uygulanmaya tabi olduğunu göstermektedir. Ek: 2/D bedeli ödenecek ilaçlar listesi www.adanaeo.org.tr adresinde mevcuttur.

15.06.2005 tarihinden itibaren eşdeğer ilaç uygulaması; temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formlar arasında fiyat karşılaştırması esasına dayanır.

Detaylı bilgi odamız web sayfasındadır.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.


                                                                         Saygılarımla                                                                 Ecz. Alev TÜRKER
Genel Sekreter

Haber okuma sayısı: 3300

Edakom Yazılım Bilgisayar Ltd. Şti.   
Edakom Yazılım Bilgisayar Ltd. Şti.