ANA SAYFA LİSTELE SORU SOR ŞİFREMİ UNUTTUM

ARAMA

Kategorİler
 Kategori : KEMOTERAPÖTİKLER, KANSER İLAÇLARI
 No Soru/Cevap  
1 04025273
SERDAR OĞUZ - SERDAR OĞUZ ECZANESİ-YÜREĞİR/ADANA
20.05.15 16:08:19

MRB ECZACIM 04025263 NOLU SORUMDA SORMAK İSTEDİĞİM KAPASİTEBİN (XELODA 500 MG) İLACI SİSTEME NASIL GİRMEM GEREKİR? HASTA İLAÇI 14 GÜN GÜNDE 4000 MG KULLANIP 7 GÜN ARA VERECEK ŞEKİLDE YANİ 21 GÜNDE 1X112 ŞEKLİNDE Mİ GİRMEMİZ GEREKİR? DOLAYISIYLA 2. KUTU VERİLMEMELİ MİDİR?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 21.05.15 08:22:19
Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi görmüş ve halen progresyon gösterdiği raporda belirtilmelidir. bunun dışında 14*8 /21 gün  olarak girilebilir. 1 kürlük dozda verilebilir.
2 04025263
SERDAR OĞUZ - SERDAR OĞUZ ECZANESİ-YÜREĞİR/ADANA
20.05.15 08:30:09

Tanı:Meme karsinomu c-erbB-2 (+++) Tanı Veren Merkez:ÇÜTF Patoloji :9.7.2012,16445/12 Evre:IV-kemik metastazı VYA: 2.13 m2 VA: 120 kg Hasta Hastalığı İle İlgili İlaçlarını 3 haftada bir, toplam 8 kür kullanması gerekmektedir. , SGKFAJ LAPATINIB, 1250mg/gün -progresyona kadar sürekli SGKF7W KEPASITABIN, 2000mg/m2 (4000mg)(14gün)-3 haftada bir progresyona kadar sürekli SGKFVW ZOLEDRONIK ASIT, 4 mg/4 haftada Bu rapora göre 2 kutu xeloda 500 mg günde 2x4 4 kutu tykerb 250 mg 70tb günde 1x5 şeklinde verilebilir mi?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 20.05.15 13:15:57
Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi görmüş ve halen progresyon gösteren, c-erb B2  testi sonucu 3 (+) olan metastatik meme kanserli hastalarının tedavisinde kapesitabin ile kombine olarak kullanılır. Lapatinib + kapesitabin progresyona kadar geçen sürede, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından belirtilmesi halinde ödenir.  raporda Daha önce antrasiklin, taksan ve trastuzumab ile tedavi gördüğü ve bu tedavilerde  progresyon gösterdiği belirtilmelidir.
3 25025252
MEHMET CENANİ DOĞAN - UĞUR ECZANESİ-Toroslar/Mersin
15.05.15 18:24:50

KOILAY GELSİN SAYIN ECZACIM HASTA PANKREAS BAŞI MALİGN NEOPLAZMI HASTASI REÇETEDE NEUPOGEN ENJ İLAÇ YAZILI RAPORUDA MEVCUTTUR RAPORDA KEMOTERAPİYE BAĞLInötropeni ve ateş TEŞİSİ AÇIKLAMALAR KISMINDA MEVCUTTUR BU TEŞİS OLSADA İLAÇ ENDİKOSYON DIŞI EVRAĞI GEREKLİMİDİR TŞK

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 18.05.15 11:15:55
raporda belirtilen KEMOTERAPİYE BAĞLI nötropeni ve ateş teşhisi ilacın endikasyonunda varsa ayrıca sağlık bakanlığından edndikasyon dışı belge alınmasına gerek yok.
4 25025246
MEHMET CENANİ DOĞAN - UĞUR ECZANESİ-Toroslar/Mersin
15.05.15 11:10:27

KOLAY GELSİN SAYIN ECZCIM Metastatik pankreas karsinomu (Evre : IV) + Kansere bağlı bulantı ve kusma + Kansere bağlı ağrı + Kansere bağlı oral alım yetersizliği kilo kaybı ve anoreksi + kemoterapiye bağlı nötropeni ve ateş. Patoloji Yeri : BÜAH Tarih : 23.02.2015 No : B.2549.15 Boy : 172 cm Ağırlık : 74 kg Oxaliplatin 170 mg iv 14 günde bir 1 gün Kalsiyum folinat 800 mg iv 14 günde bir 1 gün Fluorourasil 5600 mg iv 14 günde bir 2 gün İrinotekan 360 mg 14 günde bir 1 gün Ondansetron / Granisetron 32 / 6 mg iv / po 21 günde bir Tropisetron / Palonosetron 5 mg iv / po / 250 mcg iv 21 günde bir. Oksikodon 4x20 mg / hergün Fentanil transdermal 4800 mcg her gün /Tramadol 4x100 mg IV/p.o. her gün Filgrastim 1x48 MÜ her gün nötropeniden çıkana kadar / Lenograstim 1x34 MÜ her gün nötropeniden çıkana kadar. 27/02/2015 16:00 Megestrol asetat 3x160 mg 21 günde bir 12/05/2015 10:36 Tanı Bilgileri Tanı Başlangıç Bitiş 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) C25.0 PANKREAS BAŞI MALİGN NEOPLAZMI 27/02/2015 27 /08/2015 NEUPOGEN 30.00 REÇETEYE SAĞLIK BAKANLIĞI ENDİKASYON DIŞI KULLANIM BELGESİ EKLEMEMİZE GEREK VARMIDIR TŞK

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 15.05.15 11:13:52
RAPORDAKİ TANILAR İLACIN ENDİKASYONU DAHİLİNDE İSE S.B. ENDİKASYON DIŞI İZİN BELGESİNİN EKLENMESİNE GEREK YOKTUR.
5 04025242
SEPNUR YİRUN - BOLAYIRLI ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
14.05.15 17:40:13

HASTA METASTATİK MEME CA TYKERB VE XELODA RAPORU ÇIKMIŞ 2. KÜRDEN SONRA XELODA YAN ETKİSİ OLDUĞUNDAN DOLAYI SADECE TYKERB YAZILMIŞ REÇETEYE XELODANIN YAN ETKİSİ OLDUĞU BELİRTİLMİŞ BU DURUMDA TYKERB TEK BAŞINA VERİLİRMİ

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 15.05.15 08:18:12
kapesitabin ile kombine olarak kullanılır. Lapatinib + kapesitabin progresyona kadar geçen sürede, hastanın tedaviden fayda görmesi ve bu durumun reçete üzerinde hekim tarafından belirtilmesi halinde ödenir. Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında lapatinib ödenmez. 
6 28025241
MUSTAFA UYĞUN - UYGUN ECZANESİ-Antakya/Hatay
14.05.15 16:57:24

İYİ GÜNLER ECZACIM HASTAMA Hodgkin Hastaligi TEŞHİSİYLE RAPOR ÇIKMIŞ ŞU ŞEKİLDE 08.01.9 - Hodgkin Hastaligi(C81) C81.7 HODGKİN HASTALIĞI, DİĞER AÇIKLAMADA SADECE ŞU ŞEKİLDE YAZIYOR 1) DOKSORUBISIN HCL Parenteral.................................[1X50] 2) BLEOMISIN Parenteral........................................[1X20] 3) VINBLASTIN SULFAT Parenteral................................[1X12] 4) DAKARBAZIN Parenteral.......................................[1X750] 5) FILGRASTIM Parenteral.......................................[1X48] 6) GRANISETRON HCL Ağızdan katı................................[2X1] 7) GRANISETRON HCL Parenteral..................................[1X1] Yalnız 7 (Yedi) Kalemdir. BU RAPORA GÖRE İLAÇ VEREBİLİRMİYİM TEŞEKKÜRLER

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 15.05.15 08:13:51
hangi ilacı soruyorsunuz ?
7 04025234
KÜBRA YILMAZ - KÜBRA ECZANESİ-KOZAN/ADANA
14.05.15 12:04:53

HASTAMIZA C92.1 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANISI İLE SPRYCEL RAPORU ÇIKARILMIŞTIR.HASTA 2010'DAN BERİ AYNI İLACI KULLANMAKTADIR.AÇIKLAMA BÖLÜMÜNDE "Kronik Myeloid Lösemi+İmatinib dirençli Ph(+), Bcr-abl (+) SGKEVN DASATINIB 20,50,70 mg, 1x100 mg " YAZMAKTADIR.BU AÇIKLAMA İLE SPRYCEL 70mg 1*1 VEREBİLİR MİYİM?TEŞEKKÜRLER...

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 14.05.15 15:46:26
28.02.2015 tarihinden önce tedaviye başlamış hastalar için ; Dasatinib; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, içinde en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu karşılanabilmektedir.
8 25025205
TÜBA GÜLEÇ DURU - GÜLEÇ ECZANESİ-Tarsus/Mersin
12.05.15 11:56:30

ZOMETA I.V. RAPORLU HASTA,HASTA İLACI 21 GÜNDE BİR ALIYOR. DOKTOR RECETEYE 4 KUTU YAZMIŞ MEDULLA SİSTEMİ ÖDEDİ.BU ŞEKİLDE 4 KUTU ZOMETA VEREBİLİR MIYIZ.KOLAY GELSIN

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 12.05.15 13:24:45
kanser tedavisinde raporda  kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyor ise bir kürlük, kür tanımına uymayan tedavi uygulanıyor ise en fazla 3 aylık dozda ilaç verilebilir. 
9 04025196
SEPNUR YİRUN - BOLAYIRLI ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
11.05.15 15:05:22

Hastamız non-skuamöz küçük hücredışı akciğer kanseri 04/02/2015 tarihinde geçerli endikasyon dışı ilaç kullanım klavuzuna göre pemetrexed ;lokal ileri yada metastatik evredeki küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların sadece non-skuamöz histolojik alt gruplarında platin ile kombine olarak başlangıç tedavisinde kullanılır diyor .Buna göre hastamız başlangıç tedavisi olarak pemetrexedi platin ile kombine olarak alabilirmi ?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 12.05.15 08:27:26
Lokal ileri evre ya da metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalardan nonskuamöz  histolojik alt grubunda birinci basamak kemoterapi sonrası progresyon gelişen hastalarda bu durumun belirtildiği ve tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuyla verilebilir.
10 25025183
SİMAY MENGÜÇ - SİMAY ECZNESİ-Merkez/Mersin
09.05.15 08:51:20

MERHABALAR.HASTAMIZ 11, AYDAN BERİ BARACLUDE KULLANMAKTA.2,RAPORUNDA ACIKLAMA KISMINDA ''Multipl myeloma nedeniyle otolog kük hücre nakli yapılan ve ımmunsupresif tedavi kullanan hastanın Anti HBC T (+) olup tedavi süresince ve tedavi bitiminden 1 yıl sonrasına kadar günde 0,5 mg Entekavir kullanması gerekmketedir. 1) ENTEKAVIR Ağızdan katı......................................[X] Yalnız 1 (Bir) Kalemdir.'' YAZMAKTADIR. BUNA GÖRE HASTAMIZA BARACLUDE 0.5 MG VERİLEBİLİRMİ? TESEKKURLER.

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 11.05.15 08:41:58
İmmünsupresif ilaç tedavisi  uygulanmakta olan HBsAg (+) hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi süresince ve bu tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca günde 0,5 mg entekavir kullanılabilir. İmmünsupresif,  tedavisine ilişkin ilaç raporunun tarih ve sayısı reçetede belirtilir.
11 28025182
ESRA DEĞİRMENCİ ULUÇ - SİGORTA ECZANESİ-Antakya/Hatay
08.05.15 18:50:37

BONEFOS 800 MG TABLET HASTA KANSER HASTASI TIBBİ ONKOLOJİ DOKTORUNDAN RAPORLU İLACINI AİLE HEKİMİNE REÇETE ETTİRMİŞ REÇETEYİ KARŞILAYABİLİRMİYİZ

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 11.05.15 08:39:10
sutun 4.2.14.B - maddesine göre kanser tedavisinde  Tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçetelendirilecek ilaçlar arasındadır. yine sutun 4.1.1(8) maddesine göre; Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler, aile hekimliği uzman hekiminin yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler.
12 04025122
FATİH DEMİRBAŞ - ADANA ECZANESİ-YÜREĞİR/ADANA
30.04.15 17:10:32

Tanı: MESANE CA febril nötropeni profilaksisi Tanı Veren Merkez:ÇÜTF Patoloji :27.02.2013-B4012/13 Evre:IV VYA: 1.8 M2 VA: 80 KG BU REJİM HER 3 HAFTA BİR TEKRARLANACAKTIR. 3 KÜR SONUNDA TEDAVİYE YANIT VE TOKSİSİTE DEĞERLENDİRİLECEKTİR. , SGKF3N GEMSITABIN HCL, 1000MG/M2(1800)1+8.günler SGKEYP DOSETAKSEL, 75MG/M2(141)1.GÜN SGKEVX DEKSAMETHASON,16MG SGKF1Q FILGRASTIM, 48MIÜ(2-5) SGKF4C GRANISETRON HCL, SGKF4D GRANISETRON HCL, SGKFUD TROPISETRON, SGKFUE TROPISETRON, SGKFHL ONDANSETRON, SGKFHM ONDANSETRON, SGKFI1 PALONOSETRON, SGKFTM TRAMADOL HCL, SGKF1J FENTANIL GEMISTABIN 1.GÜN 1800 MG 8. GÜN 1800 MG MI KULLANILACAK YADA 21 GÜNDE BİR 1800 MG MI KULLANILACAK??

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 04.05.15 09:43:48
raporda belirtildiği gibi 1. gün 1800 mg ve 8. gün 1800 mg kullanacak.
13 28025106
ORHAN CABİR - ORHAN ECZANESİ-Samandağ/Hatay
29.04.15 18:09:12

KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ HASTA NILOTINIB ETKEN MADDELİ İLACINI 6 AY KULLANDIKTAN SONRA RAPORUNU AŞAĞIDAKİ GİBİ YENİLİYOR.RAPORA YENİ BİR TAHLİL SONUCU GEREKLİMİDİR.Yeni rapor tarihi 29/04/2015 NILOTINIB HCL MONOHIDRAT Ağızdan katı.......................[1X800] Yalnız 1 (Bir) Kalemdir.KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ 5/8/214 TARİHLİ MKÜ MOLEKÜLER GENETİK LAP AİT PCR SONUCU BCR-ABL (+) MKÜ TIPP FAKÜLTESİ PATOLOJİ SONUCU: B14-4436 06/08/2014 İMATINIB DİRENÇLİ HASTADA İNTOLERANS MEVCUTTUR

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 30.04.15 08:58:28
28.02.2015 tarihinden önce sut kurallarına uygun olarak nilotinib tedavisine başlanmış hastaların tedavileri devam edecek olup, ayrıca yeni başlangıç kriterleri aranmayacaktır. buna göre yeni koşullar aranmadan '' İmatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere, Philadelphia kromozomu /BCR-ABL) pozitif , kronik  veya hızlanmış evre KML  tanılı yetişkin hastaların tedavisinde VERİLEBİLİR.
14 04025100
AYŞE ÖNEM - ÖNEM ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
29.04.15 16:19:27

MERHABA.HASTA OVER CA.BUGÜNE KADAR SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINAN ENDİKASYON DIŞI İZİNLE BEVASİZUMAB+KARBOPLATİN+PAKLİTAKSEL KULLANDI.11.03.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN OVER CA'DA; BEVASİZUMAB,GEMSİTABİN+PLATİNLE ENDİKASYON DIŞI KULLANIM İZNİ ALMIŞTIR.(HASTANIN DİĞER KRİTERLERİNİN HEPSİ 11.03.2015 TARİHLİ ENDİKASYON DIŞI İZİNDEKİ KRİTERLERLE UYUMLUDUR.)HASTAYA; TEDAVİSİNDEN CEVAP ALINDIĞI İÇİN TEKRAR BEVASİZUMAB,GEMSİTABİN+SİSPLATİNLE BERABER REÇETE EDİLMİŞTİR.BU REÇETEYLE ALTUZAN ÖDENİR Mİ?TEŞEKKÜRLER.

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.04.15 16:59:06
rapor endikasyon dışı izin belgesinde belirtilen şartları sağlıyorsa alabilir.
15 04025094
HACI YUSUF DEMİREL - ADIYAMAN ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
29.04.15 14:29:00

SN ECZACIM HASTANIN RAPORUNDA LENOGRASTİM 34 MU 1*10MU 5 GÜN 3 HAFTA VE FILGRASTIM 30 MU 1*10 MU 5 GÜN 3 HAFTA OLARAK BELİRTMİŞ BU İLAÇLAR TEK KULLANIMLIK ŞIRINGA İKİNCİ KEZ KULLANILAMAYACAK OLDUKLARI İÇİN 1*5 3 HAFTA OLARAK SİSTEME GİRİLSE ÖDENİR Mİ?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.04.15 16:37:27
rapordaki tedavi şemasına göre 3 hafta için 5 er flakon kullanılabilir.
16 28025038
ADİL NURAL - SİMGE ECZANESİ-Samandağ/Hatay
21.04.15 09:40:22

HASTANIN RAPORUNDA SUNİTİNİB MELAT 50MG TBL.İN ''28 GÜN KULLANIP 14 GÜN ARA VERİLECEK'' ŞEKLİNDE AÇIKLAMAYLA KULLANIM ŞEMASI OLUŞTURULMUŞ. ANCAK BU UYGULANIM ŞEKLİNİ 42 GÜNDE 28 TBL ŞEKLİNDE SİSTEME İŞLEYEMİYORUM.FARKLI BİR ŞEKLİDE GİRMEK Mİ GEREKİYOR? TEŞEKKÜR EDERİM..

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 21.04.15 11:22:49
14 lük formunu 1 kutu ise; rapordaki tedavi şemasına denk gelecek şekilde 1*1 / 3gün olarak  girebilirsiniz. böylece 1 kutusu 42 günde biter. 
17 25025030
ONUR ARIKAN - ARIKAN ECZANESİ-Merkez/Mersin
20.04.15 11:20:17

İmatinibe dirençli ve imatinib tedavisi sırasında Tam sitogenetik ve hematolojik yanıtın kaybolduğu Ph(+) KML hastası yaklaşık 3 yıldır NİLOTİNİB kullanmaktadır. 28.02.2015'te dasatinib ve nilotinib kullanım ilkeleri değişmiştir. Buna göre hastada Plevral Effüzyon, Pulmoner HT, KOAH rahatsızlığı bulunmamaktadır. raporu bitmiş durumda, Nilotinib tedavisine devam edebilir mi?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 20.04.15 12:42:31
Kronik miyeloid lösemi tedavisinde kullanılan imatinib, dasatinib ve nilotinib etken  maddeleri için 28.02.2015 tarihinden   önceki SUT kurallarına uygun olarak dasatinib veya nilotinib tedavisine başlanmış hastaların tedavileri devam edecek olup, ayrıca değişiklikten sonraki  Tebliğdeki başlangıç kriterleri aranmayacaktır. İdame ve kesilme kriterleri ise değişikliğe  göre olacaktır. 
18 25025027
SELVİ BUKET BOYACI - ŞANLI-Merkez/Mersin
20.04.15 10:11:18

Günaydın eczacım kemoterapi hastasının raporunda cisplatin 25mg/m2/gün yazıyor ve 3 gün üst üste alacak bu durumda emend kapsül verebilir miyim?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 20.04.15 10:33:49
50 mg/m2 ve üzeri, kemoterapi uygulanan  ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde veya antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) ve siklofosfamid kombinasyon kemoterapisi ile ilişkili bulantı ve kusmaların önlenmesine verilebilir.  buna göre uygun değil.
19 25025009
VELİ GÜBÜR - VELİ GÜBÜR-Merkez/Mersin
17.04.15 12:53:59

Selam Eczacım hastama bu raporla TANI:METASTATİK KÜÇÜK HÜCRE DIŞI ADENO AKCİĞER CA+ KEMİK METASTAZI PAT:MDH 1520-1521-2015 M2:1,6, SGKFJ8 PEMETREKSET DISODYUM 500 MG/M2, SGKFPE SISPLATIN 75 MG/M2 SGKFVW ZOLEDRONİK ASİT 4 MG 21 GÜNDE BİR, SGKFHL ONDANSETRON, SGKFHM ONDANSETRON, SGKF4C GRANISETRON HCL, SGKF4D GRANISETRON HCL, SGKFUD TROPISETRON, SGKFUE TROPISETRON, SGKFFC MORFIN SULFAT, SGKFFD MORFIN SULFAT, SGKF1Q FILGRASTIM, SGKFAQ LENOGRASTIM, SGKERM APREPITANT, SGKFI1 PALONOSETRON, SGKF1J FENTANIL, SGKF1L FENTANIL SITRAT, SGKFTM TRAMADOL HCL, SGKFTN TRAMADOL HCL 1x2 den Alimta 500 mg solusyon yazılmış 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) C34.9 BRONŞ VEYA AKCİĞER MALİGN NEOPLAZMI, TANIMLANMAMIŞ C34.9 BRONŞ VEYA AKCİĞER MALİGN NEOPLAZMI, TANIMLANMAMIŞ bu raporla hastama bu ilacı karşılayabilirmiyim.

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 17.04.15 16:27:42
metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalardan (adenokarsinom ) alt grubunda birinci basamak kemoterapi sonrası progresyon gelişen hastalarda bu durumu belirtildği 6 ay süreli rapor ile verilebilir.
20 25024973
MESUT KARATAŞ - KARATAŞ ECZANESİ-Merkez/Mersin
14.04.15 11:18:30

TANI:MİDE CA NÖTREPENİK ATEŞ (PAT:MERSİN D.H 16276-2014) M2:1,5, SGKEYP DOSETAKSEL 60 MG/M2, SGKFPE SISPLATIN 60 MG/M2, SGKEP1 5-FLOROURASIL 600 MG/M2 5 GÜN 21 GÜNDE BİR HASTAYA GRANOCEYTE 34 FLK YAZILMIŞTIR. HASTANIN M2 1.5 OLUDUNDAN VERİLEBİLİRMİ YOKSA M2 1.8 VE ÜSTÜ HASTALARIMI VERİLEBİLİR.İYİ ÇALIŞMALAR

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 14.04.15 16:17:58
verilebilir.
 
‹ Geri 1 2 İleri ›

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADANA ECZACI ODASI MERSİN ECZACI ODASI HATAY ECZACI ODASI OSMANIYE ECZACI ODASI