ANA SAYFA LİSTELE SORU SOR ŞİFREMİ UNUTTUM

ARAMA

Kategorİler
 Kategori : RAPORLAR
 No Soru/Cevap  
1 25023034
NESLİHAN OKYAY - OKYAY ECZANESİ-Mezitli/Mersin
19.08.14 18:29:22
SLM İYİ ÇALIŞMALAR HASTAMIN PSORİATİK ARTROPATİLER TEŞHİSİNDE ARAVA 10 MG İÇİN RAPOR ÇIKMIŞTIR YALNIZ BU TEŞHİSDE ÖDENMİYOR OLARAK GÖZKÜYO MEDULA SİSTEMİNDE İLACIN MUADİLİ RALEF 10 MG GİRİLDİGİNDE ÖDENMEKTEDİR.HASTA ARAVA 10 MG TB İSTİYOR YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
Bu soruya henüz cevap verilmemiş.
2 25023032
HAVVA İREM ANAK - GÖKSU ECZANESİ-Merkez/Mersin
19.08.14 15:17:03
İYİ ÇALIŞMALAR,HASTAMIZ KANSER TEŞHİSİYLE FORTIMEL ENERGY KULLANIYOR,SON 3 AYDA %10 KİLO KAYBI VAR,KALORİ İHTİYACI VE KULLANIM DOZU BELİRTİLMİŞ.HASTADA YUTMA GÜÇLÜĞÜ VARDIR İBARESİ BELİRTİLMEMİŞ,BU İBARENİN BULUNMASI GEREKLİ Mİ ?TEŞEKKÜRLER
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 19.08.14 15:29:08
gerekli değil.
3 28023031
NURSEN NEHİR AKYÜREK - MERKEZ ECZANESİ-Antakya/Hatay
19.08.14 15:06:30
iyi günler.CROHN HASTALIĞI NEDENİYLE İMMÜNSÜPRESSİF TEDAVİ BAŞLANACAK OLAN HASTANIN HBSAG(+), ANTİHBS(-), HBVDNA:4727 IU/ML PREEMPİTİF OLARAK TENOFOVİR KULLANMASI GEREKLİDİR. 1) TENOFOVIR DISOPROKSIL FUMARAT Ağızdan katı[1X1] 2) AZATIYOPRIN Ağızdan katı[3X1] 3) MESALAZIN [3X2] TABLET 4) METILPREDNIZOLON Ağızdan katı[1X64] Yalnız 4 (Dört) Kalemdir.bu bilgilerin bulunduğu,gastroenteroloji uzmanının düzenlediği uzma hekim raporuyla tenoviral tb(tenofovir) tedavisine başlayabilir mi teşekkürler
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 19.08.14 15:28:46
İmmünsupresif ilaç tedavi uygulanmakta olan HBsAg (+) hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi süresince ve bu tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca lamivudin günde 100 mg lamivudin veya 600 mg telbivudin veya 245 mg tenofovir veya 0,5 mg entekavir alabilir.
4 25023024
POLAT KORAY HEYBELİ - DİLŞAD ECZANESİ-Anamur/Mersin
19.08.14 10:40:15
iyi çalışmalar...20.00 (hasta katılım paylı ) I25.1 ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI ICDkodlu rapora klopidogrel (plavix) raporu verilmiş.Açıklamalarda GİS ve ASA intoleransı belirtilmiş ayrıca anjiografisi de yazılmış.Bu durumda bu raporla ilacı karşılayabilir miyiz ? teşekkürler
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 19.08.14 15:03:36
sutun 4.2.15.A-3 maddesine göre ...anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığı, tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olay (iskemik inme) saptanan hastalardan asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda verilebilir.
5 25023020
GİZEM UYGUN - GİZEM UYGUN ECZANESİ-Yenişehir/Mersin
18.08.14 18:09:28
KOLAY GELSİN..HASTAYA 20/01/2014 TARİHLİ G63.3 POLİNÖROPATİ ,DİĞER ENDOKRİN VE METABOLİK HASTALIKLARDA BEYİN VE SİNİR CERRRAHİSİ DR TARAFINDAN KATILIM PAYLI OLARAK NEURONTİN RAPORU ÇIKMIŞ.BU ŞEKİLDE İLACI VEREBİLİRMİYİM...? YOKSA AÇIKLAMALAR KISMINA NÖRÖPATİK AĞRI YAZILMASINA GEREK VARMIDIR...?
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 19.08.14 08:48:15
04019068, 04021384, 04019068 numaralı sorularda bu konuyla ilgili cevap verilmiştir.
6 04023005
TUĞBA YÖRÜR - UMUT ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
15.08.14 09:36:34
İYİ GÜNLER.Balcalı hast çıkan herceptın raporu açıklamalar bölümüne Meme karinomu c-erbB2(+++) GRADE III Tanı Veren Merkez:ÇÜTF Patoloji :18.7.2014,15180-1/14 Evre:T2N0M0 VYA: 1.79 m2 VA: 80 kg Hasta Hastalığı İle İlgili İlaçlarını 3 haftada bir, toplam 6 kür kullanması gerekmektedir. , SGKEYP DOSETAKSEL, 75 mg/m2 (134mg) (1gün)-6 kür SGKF82 KARBOPLATIN, 750mg (1gün)-6 kür SGKFTR TRASTUZUMAB, 4 mg/kg(320mg)(1gün)-ilk hafta yükleme dozu SGKFTR TRASTUZUMAB, 2 mg/kg (160mg)(1gün) her hafta 52 hafta.diye geçilmiş.hekim reçeteye herceptin 1*1/haftada diye yazmış.sorumuz 3haftada 6 kür dediği için reçeteyi 1*1/3hafta olarak mı girmemiz gerekiyor?teşekkürler
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 15.08.14 13:05:35
raporda belirtilen 2 mg/kg 1*1/1hafta şeklinde girilebilir. ayrıca raporda ekokardiyografi sonucu belirtilmeslidir.
7 25023002
TANSEL EKŞİ - TANSEL ECZANESİ-Mut/Mersin
14.08.14 17:57:35
AÇIKLAMALARDA:Gastroenteroloji No: &&ICD-10 TANI KODU:Karaciğer fibroz ve sirozu&&TANI: Karaciğer fibroz ve sirozu&&İLAÇLAR:&&1.TAUROURSODEOKSİKOLİK ASİT 250 MG 3X1&&Hastanın yukarıda etken madde ismi belirtilen ilaçların ..3....AY süre ile kullanması gerekmektedir yazmaktadır 06.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77) K74.0 HEPATİK FİBROZ 21.00 - EK-2 Listede Yer Almayan Hastaliklar(Hasta Katilim Paysiz) K74.0 HEPATİK FİBROZ BU RAPOR A GÖRE TAUROLİTE TB VEREBİLİRMİYİZ
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 15.08.14 11:15:21
TANI UYGUN DEĞİL
8 25023000
TANSEL EKŞİ - TANSEL ECZANESİ-Mut/Mersin
14.08.14 17:35:48
06.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77) K74.0 HEPATİK FİBROZ SGKFRN TAUROURSODEOKSIKOLIK ASIT Ağızdan katı Günde 3 x 1.0 Adet VERİLEBİLİRMİ
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 15.08.14 10:05:14
HEPAMERZ GRANÜL İÇİN TANI UYGUN, TAUROLİTE için tanı uygun değil.
9 25022999
TANSEL EKŞİ - TANSEL ECZANESİ-Mut/Mersin
14.08.14 16:46:50
06.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari(K70.3- K70.9)(K71-K77) K74.0 HEPATİK FİBROZ BU RAPOR A GÖRE HEPAMERZ GRANÜL 3*1 TAUROLİTE 250 MG CAPSÜL 3*1 KATILIM PAYSIZ VEREBİLİRMİYİZ.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 14.08.14 17:26:08
HEPAMERZ GRANÜL İÇİN TANI UYGUN, TAUROLİTE için tanı uygun değil.
10 04022997
TUĞBA YÖRÜR - UMUT ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
14.08.14 14:34:26
İYİ GÜNLER.04022974 nolu sorumuzla ilgili verilen cevap üzerine hekimle görüştük ve rapor açıklamar bölümüne ekleme yaptılar.'BİRİ METOTREKSAT OLMAK ÜZERE EN AZ 3 FARKLI HASTALIK MODİFİYE EDİCİ ANTİROMATİZMAL İLACI , EN AZ 3'ER AY OLMAK ÜZERE KULLANMIŞ OLMASINA RAGMEN HASTALIK AKTİVİTESİNİN KONTROL ALTINA ALINAMADIĞI HASTA (HASTALIK AKTİVİTE SKORU DAS>5.1) TARİH 12.06.2013 DAS28>5,1 TEDAVİ ÖNCESİ DAS:-5,14 TEDAVİ SONRASI DAS:-3,56 (0,6 BİRİMDEN FAZLA DÜŞME MEVCUT) HASTALIĞI İLE İLGİLİ İLAÇLARINI 3 AY SÜRE İLE KULLANMASI GEREKMEKTE OLUP HASTA KATILIM PAYINDAN MUAFTIR. RAPORDA BELİRTİLEN İLEÇLER DOKTOR TAVSİYESİNE GÖRE , HASTALIK VE TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ İLE YAN ETKİLERİ İZLENEREK MAHALLİNDE KULLANILACAKTIR. 3 AY SONRA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. SGKEP5 ADALIMUMAB.dr tanıyı değiştirdi rapordaki önceki açıklamalar bölümü silenemediğinden ekleme yapıldı.bu şekilde humıra yı karşılayabilir miyiz?
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 14.08.14 17:21:55
Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (DAS) 28 > 5,1) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir.
11 28022991
RÜYA ÖZTÜRK - RÜYA ECZANESİ-Antakya/Hatay
14.08.14 12:07:33
iyi günler. 13.11.2012 tarihli zemplar raporunda HASTADA 1.25 CA LI DİYALİZAT KULLANILMASINA RAĞMEN SERUM ALBUMİN İLE DÜZELTİLMİŞ CA :8PTH :314 P :3.1 OLDUĞUNDAN 3X30 MCG/HAFTA PARİKALSİTOL KULLANMASI GEREKMEKTEDİR, SGKFIY - PARIKALSITOL - 3X30 MCG/HAFTA belirtilmiştir. güncel kalsiyum pth ve fosfor değerleri uygundur.ancak SUT değişikliğinden sonra zemplar kullanımı için evre 5 böbrek yetmezliği ve periton diyalizi koşulu aranmaktadır. rapor eski olduğu için süresi sonuna kadar geçerlimidir? bu koşullarda zemplar ödenir mi? teşekkürler...
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 14.08.14 15:27:02
raporda belirtilmek kaydıyla ; Diyalizat kalsiyumunun 1,25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9,5 mg/dl altında ve serum fosfor 5,5 mg/dl altında ve parathormon (PTH) düzeyi 300 pg/ml’nin üzerinde olan hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda başlanır. sut değişikliğinden öncede bu şekildeydi.
12 28022988
BÜLENT ÇIRAY - DOĞUMEVİ ECZANESİ-Antakya/Hatay
13.08.14 16:51:17
KOLAY GELSİN YENİ ÇIKMIŞ RAPORLA HASTA İĞNE UCU VE STRİBİ 3 AYLIK ALABİLİR Mİ? ÇÜNKÜ SİSTEM UYARI VERMİYOR ÖDENİYOR ... TŞK
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 14.08.14 09:09:47
verilebilir.
13 25022986
POLAT KORAY HEYBELİ - DİLŞAD ECZANESİ-Anamur/Mersin
13.08.14 15:20:11
iyi çalışmalar...ursofalk kapsül için genel cerrahiden çıkmış bir raporun 20.00 katılım paylı K29.5 KRONİK GASTRİT, TANIMLANMAMIŞ ICD koduyla verebilirmiyiz ? açıklamalarda alkalen reflü gastrit ifadesi yazıyor ...teşekkürler...
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 16:40:06
alkalen reflü gastrit açıklaması uygun.
14 04022985
MUSTAFA SERDAR GEZER - GEZER ECZANESİ-KOZAN/ADANA
13.08.14 15:00:06
04022983 NUMARALI SORUMUN CEVABINDA KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNDAN BAHSETMİŞSİNİZ.HASTA BÖBREK NAKLİ OLMUŞ
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 15:06:13
karaciğer nakli diye algılandı. ancak belirttiğiniz gibi böbrek naklinde uygun değil.İmmünsupresif tedavisi varsa , ilaç raporunun tarih ve sayısı reçetede belirtilmelidir.
15 04022984
MUSTAFA SERDAR GEZER - GEZER ECZANESİ-KOZAN/ADANA
13.08.14 12:35:14
AŞAĞIDAKİ SORUMA EKTİR. RAPORDA İMMUNOSUPRESİF TEDAVİ ALMAKTADIR İBARESİDE VARDIR.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 14:56:40
cevap verildi.
16 04022983
MUSTAFA SERDAR GEZER - GEZER ECZANESİ-KOZAN/ADANA
13.08.14 12:30:06
ZEFFİX TB İÇİN 4 AĞUSTOS TARİHLİ 03.01 ORGAN NAKLİ(Z94.0 BÖBREK NAKLİ) VE 0601 HEPATİT B GASTRO(B18.1 KRONİK HEPATİT B DELTA AJANSIZ) TEŞHİSLERİYLE RAPOR ÇIKARILMIŞTIR.AÇIKLAMADA BÖBREK TRANSPLANTASYON26-11-2014 OLAN KR.HBV HASTASI.HBSAG+,ANTİ HBS+,HBEAG+,ANTİHBE- VE HBVDNA(+)1,7*10*7 TAHLİL SONUÇLARI OLMASINA RAĞMEN BİYOPSİDEN BAHSEDİLMEMİŞ.BÖBREK NAKLİ OLAN HASTAYA BİYOPSİ GEREKİR Mİ?
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 14:56:22
gerek yok. sutun 4.2.13.Ç maddesi; HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından dolayı karaciğer transplantasyonu yapılan hastalar veya Anti-Hbc(+) kişiden karaciğer alan hastalarda tedavi (1) HBV’ye bağlı karaciğer hastalığından dolayı karaciğer transplantasyonu yapılan hastalar veya Anti-HBc(+) kişiden karaciğer alan hastalara; biyopsi, viral seroloji, ALT seviyesi yada HBV DNA bakılmaksızın oral antiviral tedavi verilebilir.
17 25022979
TANSEL EKŞİ - TANSEL ECZANESİ-Mut/Mersin
13.08.14 10:22:22
20.00 HASTA KATILIM PAYLI M31.3 WEGENER GRANÜLOMATOZU ICD 10 KODU İLE İMURAN 50 MG TB RAPORLU KARŞILIYABİLİRMİYİM.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 11:13:19
UYGUN
18 28022978
AYHAN ŞULE AYDIN - KUTAY ECZANESİ-Reyhanlı/Hatay
13.08.14 09:42:07
iyi günler hocam hasta etol fort raporu çıkarmış raporunda G54.1 LUMBOSAKRAL PLEKSUS BOZUKLUKLARI katılım paylı bu şekilde karşılıya bilirmiyiz...
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 09:46:02
uygundur.
19 04022976
SÜLEYMAN ZÜHRE - ZÖHRE ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
13.08.14 08:16:32
pradaxa tb hakkında bilgi almak istiyordum .en az bir kardiyoloji uzmanı olmak üzerekardiyoloji,norolojı,içhastalıkları,göğüs hastalıkları uzmanın çıkardığı raporlar 6 aylık olmak üzere reçete edebilirler .pekii eski raporlar ne olacak bu durumda.6 ay çıkmamış raporlar da var onlar baştan mı rapor çıkaracak?
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 09:18:51
genel müdürlüğün ''07 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait bu tebliğ öncesi düzenlenmiş sağlık raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olması uygun görülmüştür.'' şeklinde duyurusu var. buna göre medulada pradaxa için ilaç bilgisinde düzenleme yapıldı.
20 04022974
TUĞBA YÖRÜR - UMUT ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
12.08.14 18:20:41
İYİ GÜNLER.Hastamız 3 aylık humıra kullanımının ardından yeni tarihli rapor çıkartıldı.rapor açıklamalar bölümüne BİRİ MAKSİMUM DOZ İNDOMETAZİN OLMAK ÜZERE EN AZ 3 NONSTROİD ANTİİFLAMATUAR İLACI MAKSİMUM DOZUNDA KULLANMASINA RAĞMEN YETERLİ CEVAP ALINMAYAN (BATH ANKİLOZAN SPONDİLİT HASTALIK AKTİVİTE İNDEKSİ BASDAİ>5) TEDAVİ ÖNCESİ DAS-28:-5,14 TEDAVİ SONRASI DAS:-3,56 (0,6 BİRİMDEN FAZLA DÜŞME MEVCUT) CRP:5,14 (0-08) REFARANS ARALIĞI) TEDAVİ ÖNCESİ BASDAİ: 7,6 TANI: ANKİLOZAN SPONDİLİT( AKSİYEL EKLEM TUTULUMLU) 1-ADALİMUMAB 40 MG/2 HAFTADA SGKEP5 ADALIMUMAB.diye geçilmiş.rapor M06.9Romatoid artrit tanısıyla çıkartılmış.sorumuz 3aylık kullanımdan sonra DAS değerindeki düşüş ilacı almak için yeterli mi?teşekkürler
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 13.08.14 09:06:31
Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilit tanısında başlangıç kriteri olarak BASDAİ değeri haricinde eritrosit sedimetasyon hızı >28 mm/s veya normalin üst sınırını aşan CRP değeri belirtilmelidir ve devam kriteri olarak BASDAİ’de 2 birimden daha fazla düzelme olması istenir. ancak devam kriteri Romatoid Artrit tanısındaki devam kriteri ''İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması...'' belirtilmiş. ya tanının düzeltimesi yadan devam kriterinin düzeltilmesi gerekir.
 
‹ Geri 1 2 İleri ›

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADANA ECZACI ODASI MERSİN ECZACI ODASI HATAY ECZACI ODASI OSMANIYE ECZACI ODASI