ANA SAYFA LİSTELE SORU SOR ŞİFREMİ UNUTTUM

ARAMA

Kategorİler
 Kategori : RAPORLAR
 No Soru/Cevap  
1 04024415
PIRIL DURU - PIRIL ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
29.01.15 14:20:50

İYİ GÜNLER.15/04/2014 TARİHLİ KETOSTERİL RAPORUNDA 2.98 OLAN ALBUMİN 27/01/2015 REÇETESİNDE 3,26 OLUP,ALBUMİN 4Ü GEÇMESE DE LİK ARTIŞ DA OLMAMIŞTIR.BU DURUMDA İLAÇ KESİLMELİ Mİ VERİLMELİ Mİ TŞKLER

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 16:03:20
Tedavinin ilk 3 ayının sonunda veya tedavinin devamında serum albümin düzeyi 4 g/dL’nin üzerine çıkmadığından verilebilir. %25 lik artış çok düşük değerlerdeki albumin için geçerlidir. ayrıca 6. ay tedavisini geçmiş görünüyor.
2 04024413
ERDOĞAN ÇOLAK - SARP ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
29.01.15 12:10:40
04024410 NOLU SORUMUN CEVANINI ALDIM YALNIZ AÇIKLAMA HBV ye sekonder karaciğer sirozu, Hepatoselüler karsinom HBsAg (+), HBV DNA: 333 7267 İU/ml (24/04/2014 ANH) Hastanın Lamivudin tedavisi alması uygundur. Teşhis(ler) : İlaçlar : C22.0-Hepatoselüler karsinom 22/05/2014 - Kesintanı B18.1-Kronik viral hepatit B, delta ajansız 27/05/2014 - Kesintanı C22.9-Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış 22/05/2014 - Kesintanı C22.9-Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış 27/05/2014 - Kesintanı C22.0-Hepatoselüler karsinom 27/05/2014 - Kesintanı 27/05/2014 16:29 Tanı Bilgileri Tanı Başlangıç Bitiş 06.01 - Hepatit B Gastro(B18.1) B18.1 KRONİK VİRAL HEPATİT B, DELTA AJANSIZ 27/05/2014 27/11/2014 BUHASTA KANSER TEDAVİSİ ALMAMIŞ.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 13:35:02
Karaciğer sirozunda sadece HBV DNA (+) olan hastalarda verilebilir. biyopsi koşulu bulunmamaktadır.
3 28024411
ADİL NURAL - SİMGE ECZANESİ-Samandağ/Hatay
29.01.15 08:49:08
HASTANIN RAPORUNDA; MYOCKARD ENFAKTÜSÜ SONRASI KORONER ANGIOGRAFİSİ BELGELENMİŞ VE STENT TAKILDIĞINA DAİR AÇIKLAMA İLE KLOPIDOGREL+ASETİLSALISILIK ASIT KULLANMASI GEREKTİĞİNE DAİR İBARE YER ALMAKTA,TANIYA İSE 04.02.1 Koroner arter hastalığında klopidogrel kul. I25.1 ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞI İFADESİ EKLENMİŞTİR. BU HASTAYA ADI GEÇEN İLACI BU ŞEKLİDE KARŞILIYABİLİYORMUYUZ. TEŞEKKÜR EDERİM.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 09:17:24
06.09.2014 tarihinden itibaren anjiografik olarak belgelenmiş koroner arter hastalığında asa intoleransı aranmadığından verilebilir.
4 04024410
ERDOĞAN ÇOLAK - SARP ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
28.01.15 18:07:29
Eklenme Zamanı Kronik hepatit B'ye bağlı karaciğer Kanseri (HCC), HBsAg(+) Anti Hbs (-) HBeAg(+) Anti HBe (+) HBV DNA : 2940 IU/ml SGKFAD LAMIVUDIN 12/12/2014 SGKFAD LAMIVUDIN 12/12/2014 12:59 Tanı Bilgileri Tanı Başlangıç Bitiş 06.01 - Hepatit B Gastro(B18.1) B18.1 KRONİK VİRAL HEPATİT B, DELTA AJANSIZ B18.1 KRONİK VİRAL HEPATİT B, DELTA AJANSIZ 12/12/2014 12/12/2015 Doktor Bilgileri Dr. Diploma No Dip. Tescil No Branş Adı Soyadı 94-092-086 70231 İç Hastalıkları -> Gastroenteroloji SEDEF KURAN Rapor Etkin Madde Bilgileri Kodu Adı RAPOR UYGUNMUDUR
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 08:50:17
İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi uygulanmakta olan HBsAg (+) hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi süresince ve bu tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca lamivudin verilebilir. kanser tedavisine ilişkin ilaç raporunun tarih ve sayısı reçetede belirtilmelidir.
5 04024408
ERDOĞAN ÇOLAK - SARP ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
28.01.15 17:42:03
04024407 NOLU SORUMDAL1 L4 L2 L4 YAZMASI GEREKİRMİ
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 08:43:27
evet
6 04024407
ERDOĞAN ÇOLAK - SARP ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
28.01.15 17:32:17
KALÇA TOTAL:-1.8 TARIH:23.10.2014 1) ALENDRONAT SODYUM+KOLEKALSIFEROL (VITD3) Ağızdan katı[1X1] 2) KALSIYUM KARBONAT+KOLEKALSIFEROL(VIT D3) Ağızdan katı[1X1] Yalnız 2 (İki) Kal20.02 - Osteoporoz M80.08 POSTMENAPOZAL OSTEOPOROZ, PATOLOJİK KIRIK İLE, DİĞER 23/10/2014 23/10/2015
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 08:43:08
Patolojik kırığı olan hastalarda ( raporda açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla) lomber bölgeden yapılan KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması ile verilebilir.
7 04024406
ERDOĞAN ÇOLAK - SARP ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
28.01.15 17:16:21
Açıklamalar Eklenme Zamanı CASEDEX 50 MG TAB. , SGKEU6 BIKALUTAMID ELİGARD 22,5 MG FLK. , SGKFBV LOPROLID ASETAT (3 AYDA BİR) PROSTAT CA (LOKAL İLERİ EVRE) 09/10/2014 09:06 BU İLAÇ İÇİN RİSTENİRMİAPOR UYGUNMUDUR HASTADA METESTAZ
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 08:41:13
ilerlemiş prostat kanseri tanısında birlikte verilebilir.
8 25024405
EMİNE FİLİZ ASLAN - FİLİZ ECZANESİ-Mut/Mersin
28.01.15 16:48:16
98 g sitrik asit 140 g sodyum sitrat 1000 cc distile su içeren majistral formülde hazırlanan miktar 1000 cc siseye sıgmamaktadır ..ek olarak 100 cc sise kullanıp bunu sisteme islemiyor sadece 1000 cc şişe girisi yapıyoruz..bu islem dogrumudur ?yoksa 3 adet 500 cc sise mi islemeliyiz..iyi çalışmalar
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 29.01.15 08:38:53
sadece 1000 cc şişe girisi yapabilirsiniz.
9 48024402
VENÜS GÖK - ANDIRIN ECZANESİ-Kadirli/Osmaniye
28.01.15 15:26:16
İYİGÜNLER HASTAMIN RAPORU,20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar(Hasta Katılım Paylı) E45 GELİŞME GERİLİĞİ, PROTEİN-ENERJİ MALNÜTRİSYONU SONRASI AÇIKLAMA KISMINDA İSE ,T.C.&SAĞLIK BAKANLIĞI&ÖZEL YEDİMART HASTANESİ&KADİRLİ OSMANİYE&İLAÇ KULLANIM RAPORU&Adı-Soyadı: Ahmet FERMANCI&T.C. Kimlik No: 67462281736&&Baba Adı: isa&Muayene Tarihi: 13.10.2014&&Doğum Tarihi: 11.11.1995&Poliklinik: Dahiliye &&Kurumu: BAĞ-KUR(SGK)&Online Protokol No: 697208&&Sicil No: &Rapor No: 9081&&GSS Provizyon No: 1IXY7BY&Rapor Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 13.10.2014 13.10.2015&&TANI: &E45---(K)Gelişme geriliği, protein-enerji malnütrisyonu sonrası&&&&> İLAÇLAR: &ENTERAL BESLENME SOL (ROSUCORE) 5X1& GÜNLÜK ALMASI GEREKEN KCAL İHTİYACI 2000 KCAL SON 3 AYDA AĞILIĞINDA % 10 VE DAHA FAZLA KİLO KAYBI OLANLAR &&&& Hastanın yukarıda belirtilen hastalığı ile ilgili sıralanan etken mad. ilaçlarını 1 ( BİR) YIL süre ile kullanması gerekmektedir.& Hekim-Kaşe-İmza&&&&&Hekim-Kaşe-İmza&Hekim-Kaşe-İmza& Açıklama:& * Tebliğ eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesine (Ek4/D) uygun olmayan tanı ve ilaç eşleşmelerinde & BU BİLGİLERE GÖRE RESOURCE 2.0 FIBER ORMAN MEYVELERI AROMALI 200 ML(400 KCAL)BU MAMAYI VERE BİLİRMİYİM UYGUN MU TEŞEKKÜREDERİM.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 28.01.15 16:40:35
herhangi bir nedenle malnütrisyon gelişmiş hastalarda enteral beslenme ürünleri verilir.Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.
10 25024399
İSA ARI - MUTLU ECZANESİ-Mut/Mersin
28.01.15 12:44:54
iyi günler, hastamızın organ ve doku nakli raporu mevcut olup açıklamalar kısmında (Hasta böbrek nakli olmuştur. Hastanın, renaltransplantasyon+sitomegalovirüs profilaksi endikasyonu ile rapor tarihinden itibaren 60 (altmıs) gün süre ile valgansiklovir hidroklorür (valcyte) 900mg/gün kullanması gerekmekte olup, hasta katılım payından muaftır.. B25 SİTOMEGALOVİRÜS HASTALIĞI) yazmaktadır. bu rapora istinaden genel cerrahi uzmanı reçetesi ile valcyte film tb verebilirmiyiz. teşekkür ederim.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 28.01.15 16:37:54
tanı uygun. 1 yıl süreli enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.
11 28024397
SUZAN AKATAN - AKATAN ECZANESİ-İskenderun/Hatay
28.01.15 09:05:46
41719302962 tc hastamız ssk iken BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN 03.01 - Organ ve Doku Nakli (Z94)(Y83.0) Z94.0 BÖBREK NAKLİ RAPORU ÇIKARTILMIŞ.ŞUANDA HASTAMIZ YEŞİL KARTLI BU RAPORU GEÇERLİMİ YENİ RAPOR ÇIKARTMASI GEREKİRMİ.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 28.01.15 13:45:25
HAK SAHİBİNİN KAPSAM TÜRÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE RAPORUNUN YENİLENMESİ GEREKMEZ.
12 04024395
TUĞBA YÖRÜR - UMUT ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
27.01.15 16:51:00
KOLAY GELSİN.Hastamıza FTR uzm trf G82.0 FLAKSİD PARAPLEJİ tanısıyla rapor çıkartılmış.Rapor açıklamalar bölümüne NÖROPATİK AĞRI eklenmiş.bu şekilde neruda 600mg ilacı katılım paylı olarak karşılayabilir miyiz?
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 28.01.15 16:30:02
G82.0 FLAKSİD PARAPLEJİ ıcd-10 tanı kodu uygun değil.
13 04024392
SEVDA AKBAŞ UYDURAN - MAHFESIĞMAZ ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
27.01.15 13:34:18
Merhaba; Viread 245 mg isimli ilacın RX açıklamasında maximum ilaç raporu 1 yıl olarak görünmektedir. Medula sisteminde ise rapor için bir süre belirtilmediğinden 26/07/2013 tarihinde 2 yıllık olarak çıkartılmış raporu ile reçeteyi girdiğimizde sistem raporu kabul ederek ilacı ödemektedir. Medula isteminde rapor kısıtlaması olmadığı için ilaç verebilirmiyiz.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 27.01.15 14:57:42
sutun 4.2.13 -1- Hepatit tedavisi maddesine göre Oral antiviral tedavilerde ilk rapor süresi en fazla 6 ay, sonraki rapor süreleri bir yılı geçemez.
14 28024386
GÖKÇE KARAOĞLAN - HATAY GÖKÇE ECZANESİ-Antakya/Hatay
26.01.15 16:17:08
Kolay gelsin.Pletal tb. raporlu hastalarda sertifikalı aile hekimlerince yazılabilir mi?teşekkürler...
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 27.01.15 08:19:56
Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimler, aile hekimliği uzman hekiminin yazabildiği tüm ilaçları reçete edebilirler. sut: 4.1.1-8
15 28024382
YAHYA SAMİ KURTULAN - YAHYA KURTULAN ECZANESİ-İskenderun/Hatay
26.01.15 15:15:40
iyi günler SAĞ GÖZ **FFA İLE LEZYONA AİT RENKLİ RESİM GÖRÜLMÜŞTÜR.HASTAYA ANEMMEZ DÜZENLENMİŞTİR.DİYABETİK MAKÜLA ÖDEM DEN KAYNAKLANAN GÖRME BOZUKLUĞU hastanın(okt)ve koherens tomoğrafileri değerlendirildi.HASTANIN GÖZ DİBİ BULGULARI GÖRME KESKİNLİĞİNE BAKILDI.OCT VE FFA DEĞERLENDİRİLDİ.TEDAVİYE DEVAM KARARI ALINDI.SGKFMH RANIBIZUMAB RAPORA GÖRE LUCENTİS FLK VERİLEBİLİR Mİ ?
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 27.01.15 08:04:10
diyabetik maküler ödemden kaynaklanan görme bozukluğu tedavisinde,hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır.daha sonra görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilerek karşılanabilir.
16 04024378
PIRIL DURU - PIRIL ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
26.01.15 10:43:50
GNYDN.HİBOR İÇİN GEBE BİR HASTAYA 08.01.11/D69.9 TANI VE RAPOR KODUYLA KATILIM PAYSIZ RAPORÇIKMIŞ.UYGUN MUDUR.TŞKLER
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 26.01.15 15:05:17
8.1.11. Trombositopeniler....D69.3İdiyopatik trombositopenik purpura D69.4 Primer trombositopeniler, diğer D69.5 Sekonder trombositopeni D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış tanılarında verilebilir. D69.9 ise uygun değil.
17 04024377
MUSTAFA SERDAR GEZER - GEZER ECZANESİ-KOZAN/ADANA
26.01.15 10:11:51
Tanı: KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER adeno KARSİNOMU Tanı Veren Merkez:ÇÜTF Patoloji :06.01.2014-B28289/13 Evre:III-B VYA: 1.63 m2 Aldığı tedaviler: Cisplatin-dosetaksel- 8 kür , 3 haftada bir 4 kür Cisplatin yüksek doz uygulaması emizesin önlenmesi SGKESR B12 VIT (SIYANOKOBALAMIN), 1000mg SGKF7O KALSIYUM FOLINAT, SGKF4C GRANISETRON HCL, SGKF4D GRANISETRON HCL, SGKFUD TROPISETRON, SGKFUE TROPISETRON, SGKFHL ONDANSETRON, SGKFHM ONDANSETRON, SGKFI1 PALONOSETRON, SGKEVX DEKSAMETHASON, 16 mg SGKFJ8 PEMETREKSET DISODYUM,500mg/m2 (815mg) SGKFPE SISPLATIN, 60mg/m2 (97.8mg) SGKERM APREPITANT açıklamasıyla akciğer ca raporu çıkarılmış.Yukarıdaki açıklamada (Aldığı tedaviler: Cisplatin-dosetaksel- 8 kür , 3 haftada bir 4 kür Cisplatin yüksek doz uygulaması emizesin önlenmesi) satırı aklımı karıştırdı.Bu rapor sizce kaç kürlük çıkarılmış.Bu satır önceki aldığı tedavinin süresini mi kastediyor yoksa raporun süresini mi?Yani bu rapor 1 yıllık mı,4 kürlük mü çıkarılmış?Rapor başlangıç tarihi:24/0-/2014 bitiş tarihi:24/09/2015.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 26.01.15 14:51:51
daha önce aldığı kemoterapi kürlerini açıklama kısmında belirtmiş. aprepitant için açıklama kısmında bir kür sınırlaması yoksa 1 yıl süreli raporla verilebilir.
18 28024370
mahir kara - derman-Hassa/Hatay
23.01.15 15:18:52
merhabalara hastam 30.10.2014 tarihinde AVONEX 30 MCG 0.5ML IM 0.5ML 4 ENJ. 4kutu almış olup ilaç sistemde 19.02.2015 tarihinde bitmektedir.Yalnız hastama 23.01.2015 tarihinde REBIF 44 MCG (12 MIU) SIRINGA yazılmış olup sistem 3 kutu olarak ödemektedir.her iki ilacın etken madde kodu SGKF6H INTERFERON BETA-1A olup doz farklılığı vardır.Bu şekilde vermemizde sakınca var mıdır?teşekkürler.
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 26.01.15 08:56:46
1- rapordaki tedavi şemasının rebif 44 mcg ye uygun olması gerekir. 2- raporda raporu düzenleyen hekimin rebif 44 mcg geçişi belirtmesi ve onaylaması gerekir. rapor bu şekilde düzenlenmişse verilebilir.
19 04024367
SEDA OLCAR - SEDA OLCAR ECZANESİ-ÇUKUROVA/ADANA
23.01.15 09:26:18
iyi çalışmalar eczacım hastamın reçetesinde URSACTIVE 250 MG 100 KAP yazılmış.Rapor tanısı 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar(Hasta Katılım Paylı) K29.6 GASTRİTLER, DİĞER raporun açıklamalar kısmında ise ALKALEN REFLÜ SAFRA GASTRİTİ yazıyor uygunmudur verilebilirmi
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 23.01.15 16:44:53
ALKALEN REFLÜ SAFRA GASTRİTİ tanısı ilacın endikasyonuna göre uygundur.
20 28024362
EMİNE DUYGU BİLEKLİ - ESEN ECZANESİ-Serinyol/Hatay
22.01.15 15:26:11
iyi günler.hastamıza 03.01 organ ve doku nakli Z94.8 ORGAN NAKLİ,DİĞER 08.01.10-multiple miyeloma ve plazma hücre diskrazileri C90.0 MULTİPL MİYELOM tanısıyla ikinci 3 aylık REVLİMİD raporu çıkarılmış.hasta 3 kür kullandıktan sonra bu rapor çıkarılmış.açıklamalarda 2 KÜR STANDART MULTİPL MİYELOM TEDAVİSİ GÖRMÜŞ VE HASTALIK PROGRESYONU GELİŞMİŞTİR.YETERLİ DOZ VE SÜREDE BORTEZOMİB KÜRLERİNE DİRENÇLİDİR.LENALİDOMİD TEDAVİSİNE PARSİYEL YANIT VARDIR ifadesi mevcuttur.ilacı verebilmem için bu ifade yeterlimidir
SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 22.01.15 16:54:49
raporda en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart tedaviler) kullanım sonrası hastalık progresyonu olduğu belirtilmeli. ayrıca Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı belirtilen raporla verilebilir.
 
‹ Geri 1 2 İleri ›

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADANA ECZACI ODASI MERSİN ECZACI ODASI HATAY ECZACI ODASI OSMANIYE ECZACI ODASI