ANA SAYFA LİSTELE SORU SOR ŞİFREMİ UNUTTUM

ARAMA

Kategorİler
 Tüm Kategoriler
 No Soru  
401 28024632
NURSEL GÜNAY - NURSEL ECZANESİ-Antakya/Hatay
25.02.15 12:27:54

İYİÇALIŞMALAR HASTAYA G82.4 SPASTİK TETRAPLEJİ İyigünler Hastaya G82.4 SPASTİK TETRAPLEJİ tanısıyla ENSURE PLUS mama raporu çıkmış bu teşhis ile reçeteyi karşılıyabilirmiyim.

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 16:10:31
10.08.ORAL BESLENMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI  KRONİK NÖROLOJİK HASTALIK.. RAPOR KODU VE G82.4 SPASTİK TETRAPLEJİ TANISINDA AYRICA RAPORDA AÇIKLAMA KISMINDA HASTANIN ORAL YOLLA BESLENEMEDİĞİ, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı  belirtilmişse karşılanabilir.
402 28024631
BÜLENT ÇIRAY - DOĞUMEVİ ECZANESİ-Antakya/Hatay
25.02.15 12:26:36

İYİ ÇALIŞMALAR KOLAY GELSİN HASTA MABTERA 500 MG FLK İÇİN C91.4 SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ ICD KODUYLA SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ENDİKASYON DIŞI 4 HAFTALIK KULLANIM İZNİ ALMIŞTIR.HEMOTOLOJİ UZMANI RAPORUYLA VEREBİLİRMİYİZ.

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 13:58:33
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ENDİKASYON DIŞI İZİN BELGESİNE GÖRE HEMATOLJİ UZMAN HEKİMİNİN OLDUĞU RAPOR İLE 4 HAFTALIK DOZDA VERİLEBİLİR.
403 04024628
FATMA TUĞÇE DALKIR - TUĞÇE DALKIR ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
25.02.15 11:54:43

Eczacım kolay gelsin, hastama neotigason 25 mg / 100 yazılmış. ilaç raporlu ilaç. fakat açıklama bölümüne onay formu yazılmamış. raporlu olmasına rağmen. onay formu gereklimidir?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 13:04:41
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bilimsel komisyonları tarafından herhangi bir ilaçla ilgili “Güvenlik ve Endikasyon Formu” geliştirilmiş ise ilgili ilacın geri ödenmesi için söz konusu formun doldurulması ve bir örneğinin reçeteye eklenmesi gerekmektedir. e-reçete uygulamasında ise bu formların e-reçete açıklama kısmında hasta adına doldurulduğu belirtilmişse  ayrıca belge eklemeye gerek yoktur.
404 04024627
İLKNUR BULUT - ARIK ECZANESİ-KOZAN/ADANA
25.02.15 11:11:14

OMNİPAQUE 300/50ML İÇİN YAPILAN TETKİKE VOLDİNG URETRO SİSTOGRAM TETKİKİ İÇİN RV DİYE YAZILI.BU ŞEKİLDE İLACI VEREBİLİRMİYİZ

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 13:00:12
reçeteye ön tanı ve yapılacak tetkik adı yazıldığında verilebilir. sut madde: 4.2.32
405 04024626
AYLİN İLHAN - İLHAN ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
25.02.15 10:55:58

CARDURA 4 MG TB İÇİN AİLE HEKİMİNDE YAZILMIŞ RAPORSUZ OLARAK ÖZEL BİR TEŞHİS İSTİYOR MU?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 12:54:15
tanı Benign prostat hiperplazisi ise uzman hekimler yazabilir. hipertansiyonda ise tüm hekimler yazabilir. başka bir sınırlama yok.
406 04024625
BURCU KUBAT - KUBAT ECZANESİ-YÜREĞİR/ADANA
25.02.15 10:25:50

kolay gelsin. hastaya BRILINTA için , 19.10.2014 TARİHİNDE ACİL SERVİSİMİZE MÜRACAAT ETMİŞTİR. PERSİSTAN GÖĞÜS AĞRISI BULUNMAKTADIR. EKG'DE EN AZ İKİ ARDIŞIK DERİVASYONDA 1 MM'DEN DERİN ST DEPRESYONU MEVCUTTUR. MİYOKARD NEKROZUNU GÖSTEREN TROPONİN DEĞERİ 0,31 OLUP, CK-MB POZİTİFTİR. (NSTEMİ). TİKAGRELOR BAŞLANMADAN ÖNCEKİ 72 SAAT İÇİNDE HASTANEYE YATIRILMIŞ, ACİL TEDAVİDE FİBRİNOTİK TEDAVİ UYGULANMAMIŞTIR. HASTA VARFARİN TEDAVİSİ ALTINDA DEĞİLDİR. şeklinde rapor çıkmıştır. rapor bu şekilde doğru mudur? hasta ilk ilacı 21.10.2014 te 1 kutu 2*1 01.12.2014 te 3 kutu 2*1 olarak almıştır. şu an sisteme 4 kutu girdiğimizde ödüyor ancak "Rapor süresi takipli ilaç süresinden daha azdır!! " şekilinde bir uyarı veriyor. buna göre ne yapabiliriz?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 12:58:43
Akut koroner sendrom tanısında ST yükselmesiz veya ST yükselmeli miyokard enfarktüsü  olan ve acil servise müracaat etmiş hastalarda, 72 saat içinde hastaneye yatırılmış olması ve acil tedavide fibrinolitik tedavi uygulanmamış olması gerekir. ayrıca EKG'de en az iki ardışık derivasyonda 1mm ve üzeri persistan ST segment yükselme göstermesi ve troponin/CK-MB pozitif olduğunun belirtilmesi yterlidir. Tedavi süresi 1 yıl  ve 13 kutudur. son 3 ay içinde kullanımı varsa 1 aylık doz sınırlaması olmadan maksimum 3 aylık dozda verilebilir. 
407 25024624
HASİBE ÇINGI - EZGİ ECZANESİ-Merkez/Mersin
24.02.15 20:48:49

k50.1 crohn hastalığı,kalın bağırsak 06.06 ınflamatuvar bağırsak hastalıkları tanısı ile budesonıd ve mesalazın etken maddelerın verılmesınde bir sorun var mıdır

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 09:14:23
sutun ek-4/d hasta katılım payından muaf ilaçlar listesine göre 06.06 ınflamatuvar bağırsak hastalıklarından k50.1 crohn hastalığı tanısı altında mesalazin etken maddesi yer aldığından verilebilir. budensonid etken maddesi ise bu tanıda yer almamaktadır. bu etken madde için 06.06 rapor kodu tanımlı değil.
408 25024623
FIRAT KILINÇ - FIRAT ECZANESİ-Silifke/Mersin
24.02.15 18:51:13

İYİ GÜNLER:RAPORDA SOLİFENASİN 1X1 MİLİGRAM ŞEKLİNDE TEDAVİ ŞEMASI GEÇMEKTEDİR.SOLİFENASİN İÇEREN İLAÇLAR 5 VE 10 MG OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.DR REÇETESİNDE VESİCARE 10 MG OLARAK YAZMIŞTIR.REÇETEYİ KARŞILAYABİLİRMİYİM?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 09:07:04
RAPORDAKİ TEDAVİ ŞEMASININ DÜZELTİLMESİ GEREKİR.
409 04024622
CENGİZ ERTAŞ - YENİ EMRE ECZANESİ-YÜREĞİR/ADANA
24.02.15 18:14:06

İYİ AKŞAMLAR ECZACIM 0602.B18.KRONİK VİRAL HEPATİT C 06.02.2 HEPATİT C GASTRO ENFEKSİYON KRONİK GENOTİP 1 VE 4 B18.2 ANTI HCV + HCV RNA 282530 IU ML GENOTİP 1A KARACİĞER BİYOPSİ FİBROZİS 3 HAİ 8 KG 65 SGKFJ5 PEGINTERFERON ALFA 2A HAFTADA 180 MCG SGKFMS RIBAVIRIN 2+3 TEDAVİNİN 6.AYINDA HCVRNA NEGATİFTİR. BU RAPORLA COPEGUS 200 MG VE PEGASYS 180 HAZIR ŞIRINGA VERİLEBİLİRMİ.TEŞEKKÜRLER

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 08:53:23
HCV RNA’sı pozitif hastalarda genotip tayini ile tedaviye başlanabilir. Tedavi süresi, genotip 1 ve 4 için 48 haftadır. Tedavi başlandıktan sonra 12 nci hafta sonunda HCV RNA düzeylerin 2 log (100 kat) azalmayanlarda tedavi süresi 16 haftayı geçemez. 24 üncü haftada HCV RNA negatifse  tedavi 48 haftaya tamamlanır.
410 48024621
İSMAİL KAHRAMAN - KAHRAMAN ECZANESİ-Merkez/Osmaniye
24.02.15 17:28:15

HASTAYA REVLIMID 25 MG 21 SERT KAP İÇİN 08.01.10 - Multiple Miyeloma ve Plazma Hucre Diskrazileri(C90)(C88.1-C88.2) C90.0 MULTİPL MİYELOM TANILI RAPOR VERİLMİŞ AÇIKLAMALARA İSE Multiple Myeloma Patoloji Tarih:18.03.2014 Patoloji Biopsi No:K6145/14 Patoloji Merkez:Ç.Ü. SGKFAP LENALIDOMIT 5-15-25 mg 1x25 mg 1-21. gün SGKEVW DEKSAMETHASON 1x20 mg 1,8,15,22. günler En az iki kür standart antimyeloma (VAD, VCD) tedavileri almıştır. Tedavi sonrası progresyon gelişmiştir. YAZIYOR BU RAPOR İLE BU İLACI VEREBİLİRMİYİZ

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 08:48:10
En az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş olması ve bunlar yanında; Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı veya Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom  olduğu belirtilmelidir.  bu durumlardan biri belirtilmediğinden belirttiğiniz rapor eksik.
411 28024620
VEHBA ASFUROĞLU - VEHBA ECZANESİ-Antakya/Hatay
24.02.15 17:24:50

KOLAY GELSİN DR REÇETEYE SADECE İNSÜLİN KALEM İĞNESİ YAZMIŞ TEK İĞNE UCUNU GİRMEMİZDE SAKINCA VARMIDIR

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 08:42:27
hasta insülin kullanıyorsa , insülin kartuşları  ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde ödenir. 
412 04024619
PIRIL DURU - PIRIL ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
24.02.15 16:40:48

İYİ GÜNLER.CİLT ÜZERİNE KULLANILACAK RİF AMPULLER İÇİN ENJEKTÖR VERİLEBİLİR Mİ??TŞKLER

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 08:39:17
Reçetede yer alan ampul adedi kadar plastik tek kullanımlık enjektör bedeli ödenir. Hekimce reçeteye enjektör ve/veya adedi yazılmamış olsa dahi reçetedeki ampul sayısı kadar tek kullanımlık enjektör verilir. Reçeteye enjektörlerin alındığına dair bir kayıt düşülmek suretiyle ilgiliye imzalattırılır. protoko madde: 3.9
413 48024618
İSMAİL KAHRAMAN - KAHRAMAN ECZANESİ-Merkez/Osmaniye
24.02.15 16:03:33

24610 nolu sorumla ilgili olarak fiatının pahalı olmaması gerekiyor ama sistem gereği ve sistemde gözükmemesi nedeniyle fiat için ne yapabiliriz penadur 2.70 tl 2009 fiatı ve üretilmiyor deposilin ise kamu fiatı 7.33 tl dir

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 25.02.15 08:37:50
daha pahalı ise verilemez.  hekim reçetedeki ilacı değiştirirse yazılı ilaç verilebilir.
414 25024617
ALPER NUSRET CANÖZKAN - ALP ECZANESİ-Mezitli/Mersin
24.02.15 15:01:16

Kolay gelsin! ilaç orencia. hastanın romatoit artritli ilk raporu 3 aylık çıkmış. ikinci raporu 3 aylık çıkması gerekiyorken 6 aylık çıkartılmış. raporda da:''DAS 28> 5.1 17.04.2014 TARİH VE 140932094 SAYILI RAPORLA DÜZENLENEN ABATASEPT TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ. DAS 28 0,6 PUANDAN FAZLA DÜZELME OLDUĞU İÇİN TEDAVİNİN 3 AY DAHA DEVAMINA KARAR VERİLDİ.12,12,2014 TARİHİNDE YASPILAN DEĞERLENMDİRMEDE DAS28 SKORUNDA BAŞLANGIÇ DEĞERİNE GÖRE 1,2 PUANDAN FAZLA DÜZELME OLDUĞU İÇİN İLAÇ KULLANIM SÜRESİNİN; RAPOR SÜRESİNİN SONUNA KADAR UZATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.'' şeklinde bir açıklama var. yani değerlerin hepsi uygun ancak sadece ikinci rapor 3 ay düzenlenip üçüncü rapor 6 aylık olması gerekirken direkt olarak 2. rapor altı aylık düzenlenmiş. bu durumda bu açıklamayı gözönünde bulundurup ilacı karşılayabilir miyiz.

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 24.02.15 15:44:09
romatoid artrit tanısında,  biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda methotrexat ile birlikte kullanılabilir. ilk rapor süresi 3 aydır.  DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. buna göre ikinci rapor 6 ay süreli olamaz.
415 04024616
MUHAMMET YATMAZ - ÇAĞLAYAN ECZANESİ-SEYHAN/ADANA
24.02.15 14:50:39

iyi günler, helipak 14 kap için gastroözofajiyal reflü tanısı yeterli mi?

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 24.02.15 15:37:18
H.pylori enfeksiyonu ve duodenal ülser tanılarında verilebilir.
416 25024615
MELEK ÖZDEMİR - MELEK ECZANESİ-Merkez/Mersin
24.02.15 13:29:45

İyi günler Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilit raporu olan hastanın crp ölçümü çukurova üniversitesinde yapılmıştır.Çukurova üniversitesinin labaratuvar kitine göre normal değer aralığı 0-0,8 mg dir.Bu durum raporda belirtilmektedir.Hastanın crp ölçümü 2,28 çıkmıştır.Bu değerle humira 40 mg. verilebilirmi?Hastanın T.C. 42082327132 bakarsanız seviniriz.

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 24.02.15 15:33:01
uygudur.
417 25024614
PINAR SUCU - ABANT ECZANESİ-Merkez/Mersin
24.02.15 12:57:43

İYİ ÇALIŞMALAR.31703500436 tc hastamıza pregomin rapor çıkmış.hastanın hastalığı ile ilgili olarak pregomin mama kullanması gerekmektedir.(hastanın inek sütü allerjisi vardır.)SGKFLJ PREGOMİN AS 400 GR 15.04-doğuştan metebolik ve kalıtsal ve bağırsak operasyonundan dolayı oluşan malabsor-k52.2-allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit bu şekilde mamayı verebilirmiyiz TEŞEKKÜRLER

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 24.02.15 15:24:45
. İki yaşına kadar inek sütü veya çoklu gıda protein alerjisi olan bebeklerin kullandıkları özel mamalar  çocuk alerji veya klinik immunoloji uzman hekimlerince de rapor düzenlenerek tüm hekimlerce reçete edilebilir ve verilebilir.
418 28024613
ESEN MELTEM EMİR GÜL - MELTEM ECZANESİ-Antakya/Hatay
24.02.15 12:20:59

merhabalar hastamızın raporu BCG SSI 30 MG FLK HAFTADA 4 şeklindedir.bcg ssı isimli ürün piyasada yoktur.aynı ıcd kodlu oncotice ürünü mevcuttur.ilaç ürün bilgisi ünite hesabıdır mg değil.bu durumda reçeteye oncotice yazılması durumunda ödenir mi?? hastanın raporu mu değişmeli??

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 24.02.15 15:14:53
medula ilaç bilgisi bölümünde her iki ilaç için ambalaj miktarı ünite olarak değil adet olarak belirlenmiştir. raporda belirtilen tedavi şemasına göre verilebilir.
419 25024612
SAMİYE GÖKALP - TOROS ECZANESİ-Tarsus/Mersin
24.02.15 11:47:35

İYİ GÜNLER CO-DIOVAN 160-12,5 MG ^I25.9^^ICD KODU İLE RAPORLU OLARAK VERİLEBİLİRMİ

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 24.02.15 15:02:34
sutun ek-4/d hasta katılım payından muaf ilaçlar listesine göre Koroner Arter Hastalığı       (I20)  (I25) (Z95.1)  (Z95.5-Z95.9)  tanılarında veilebilir. I25,9 buna dahildir.
420 25024611
SEMA KIVANÇ - SEMA ECZANESİ-Merkez/Mersin
24.02.15 11:35:16

İYİ GÜNLER HASTA YEŞİL KARTLI ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN ACİLİNDE REÇETE YAZDIRMIŞ SEVK BELGESİ ALMAMIZA GEREK VAR MI? RECETEDE ACİL KAŞESİ DE VAR

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkilisi 24.02.15 14:57:53
sevk belgesine gerek yok.
 
‹ Geri 1 ... 19 20 21 İleri ›

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADANA ECZACI ODASI MERSİN ECZACI ODASI HATAY ECZACI ODASI OSMANIYE ECZACI ODASI