48000025
musavir müşavir
31.07.12
VERGİ DAİRESİNE PERAKENDECİ OLARAK KAYITLIYIZ. BU ŞEKİLDE TOPTAN İLAÇ ALIM SATIMI YAPABİLİR MİYİZ? KISACA ECZANELER ARASI İLAÇ ALIM SATIMI YAPABİLİR MİYİZ?
musavir müşavir 16.08.12
984 SAYILI ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE 984 SAYILI KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN Madde 11 - Ecza ticarethanelerinden yalnız eczanelere toptan veya perakende ecza ve mevaddı kimyeviye satılabilir. Ecza ticarethanelerinde reçete yapılması memnu olduğu gibi tuvalet eşyasiyle kauçuk mamulat veya tıbba ve kimyaya ait alat ve edevat müstesna olmak üzere toptan ve perakende olarak ecza ve kimyevi maddelerin ve tıbbi müstahzaratın eşhasa satılması dahi memnudur. Sanat ve ziraatte kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddeler toptan ve perakende olarak hususi ahkamına tevfikan satılabilir. görüldüğü üzere perakende ve toptan satılmasına olanak verilmiştir. maliye açısından herhangi bir engel mevcut değildir. 6197 sayılı yasa gereği engel teşkil etmediği, aynı adreste toptan ve perakente satış yapabilirsiniz. önce maliyeye bilgi verilecek ve sonrada toptan ticaret ile bakanlığa bilgi verilecektir. Eczane adresi dışında yapılacak ise ecza depoları yönetmeliğine göre işlem yapılması gerekecektir.
 
Yazdır / E-posta İle Gönder