48000031
musavir müşavir
14.09.12
Eczanede part tıme çalışan personel için ödenen ssk pirimi kadarda işcinin kendisi ssk ya ödeme yapacakmış.Bu doğrumudur?
musavir müşavir 21.09.12
evet doğrudur. 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca; 4/a kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, genel sağlık sigortalısı sayılanlarla ilgili 60. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir. ödenmeyen sağlık prim sigorta tutarını personel ödeyerek sağlıktan faydanalır.
 
Yazdır / E-posta İle Gönder