04000034
musavir müşavir
28.03.13
İyi günler, muayene ücretlerini tahsil ederken yazarkasaya %0 kdv içeren bölüm ekleyip, muayene ücreti tahsilinde o kısmı kullanarak fiş kesebilir miyiz? Bu uygulama mali açıdan bir sıkıntı yaratır mı? Bu konuda yapılması gereken nedir? Teşekkür ederim.
musavir müşavir 04.04.13
BÖYLE BİR İŞLEM YAPMANIZA GEREK YOKTUR. ÇÜNKÜ MALİYE BAKANLIĞI'NIN BU KONUDA YAZISI VAR; T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19.11.2008 tarih 111512 sayılı yazısı ile, “Eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsilatı yapılan hasta katılım payı (MUAYENE ÜCRETİ İÇİN*), eczanelerin Kurumdan alacaklarına karşılık yapılan ve avans niteliği taşıyan bir ödeme olması nedeniyle katma değer vergisine tabi bulunmamakla birlikte, bu bedelin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, mükellefçe verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede matrah) de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde tahsilatın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan hasta katılım paylarına ait olduğu “izah” nedeni olarak kullanılabilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılan hasta katılım payı (MUAYENE ÜCRETİ İÇİN *) tahsilatlarına ilişkin tutar için eczaneler tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır” denilmektedir. MUAYENE ÜCRETİ İÇİN * : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yazısında, SGK adına yapılan hasta katılım payı ifadesi kullanılmış olmakla beraber, burada konu edilen "SGK adına yapılan muayene ücreti hasta katılım payı"dır. Bu itibarla, SGK adına yapılan muayene ücreti hasta katılım payı tahsilatlarına ilişkin tutar için eczaneler tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
 
Yazdır / E-posta İle Gönder