2008 YILI SGK SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELDİ

Değerli Meslektaşlarımız,

 

2008 Mali Yılı SGK sözleşmeleri Odamıza gelmiştir.

 

Bilindiği üzere, Türk Eczacıları Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında İlaç Alım Protokolü 9 Temmuz 2008 tarihinde imzalanmıştı.

 

Özellikle kamuoyu gündeminde yer alan ve 3 Bakanın da imzasının bulunduğu “Eczanelerin Kurum İskontoları ile firmaların eczaneler aracılığı ile kamu kurumlarına yapmış oldukları Kamu Kurum İskontoları” aradan geçen bunca süre ve görüşmelere karşın, SGK Yetkilileri tarafından sözleşme koşullarına aykırı olarak yerine getirilmemektedir.

 

Bu anlamda Türk Eczacıları Birliği, 29 Temmuz 2008 Salı günü 51 Eczacı Odası Başkanını Olağanüstü Başkanlar Danışma Toplantısına davet etmiştir. Toplantıda, Protokol hükümlerinin SGK tarafından uygulanmamasına ilişkin konular tartışılacaktır.

 

Bu nedenle SGK 2008 Yılı İlaç Alım Protokolü’nün 7.10 “Sözleşmeler 01.08.2008 tarihine kadar yenilenecek ve imzalanarak Kuruma teslim edilecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının sözleşme yapılmaması halinde eczacının sözleşmesi feshedilir.” maddesi gereği SGK Sözleşmelerinin 30 Temmuz 2008 Çarşamba günü saat 22:00’ ye kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Sözleşmelerin kuruma son teslim tarihi 31 Temmuz 2008 Perşembe günü mesai saati bitimine kadardır. Ancak sözleşmeler Adana Eczacı Odası tarafından kuruma teslim edileceğinden dolayı fazla mesai yapılarak, 30 Temmuz 2008 Çarşamba günü gece saat 22:00’ a kadar meslektaşlarımızın eczane kaşeleri ve sözleşme eki belgelerle beraber Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

 

TEB tarafından belirlenen sözleşme bedeli 500 YTL’ dir.

 

 

* SÖZLEŞME EKİ BELGELER;

 

      Yenileme halinde;

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (Daha önce odamıza teslim edilerek, kuruma gönderilen eczanelerimiz için gerekmemektedir.)

-Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

 

 Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde  eczacıya ait;

-Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),

-Ruhsat fotokopisi,

-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

-Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,

-Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form

-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

 

 

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.(*Dilekçe örneği Odamızda hazır olup, meslektaşlarımıza verilecektir.)

 

 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


28 Temmuz 2008     Okunma Sayısı : 2655     Yazdır