2024 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDAKİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Meslektaşlarımız,

2024-1 Ek protokolü SGK İlaç Alım sözleşmeleri 22 Nisan 2024 Pazartesi gününden itibaren Odamızdan dağıtılmaya başlanacaktır. Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımız 26 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ekteki belgeler ile birlikte bizzat Odamıza gelip sözleşme yapmaları gerekmektedir.

2024-1 Ek protokolü SGK İlaç Alım Sözleşmelerini yapmak için önce 2024 yılı Oda aidat ve yardımlaşma sandığı ödemelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ödeme yapılmadan sistemden sözleşme satışı yapılmamaktadır.

Medikal sözleşmesini ilk kez yapmak isteyen meslektaşlarımızın Odamıza bilgi vermesi gerekmektedir.

Medikal sözleşmesi yenilenmesine gerek olmayıp, mevcut sözleşmesi bulunan meslektaşlarımızın sözleşmeleri geçerli olmaya devam edecektir. Medikal sözleşmesi olup, sözleşmesini devam ettirmek istemeyen meslektaşlarımızın Odamıza sözleşme fesih dilekçesi vermesi gerekmektedir.

 

Sözleşme yenileme tarihi 01.10.2023 (sözleşme üzerine yazılacak tarih) olup bu tarihten sonra eczane açan meslektaşlarımızın ilk kez sözleşme yaptıkları tarihleri yazması gerekmektedir.

 

2024 yılı SGK İlaç Alım sözleşmelerini yapmak üzere Odamıza bizzat gelecek ya da yetkili personelini görevlendirecek eczacılarımız;

-Odamızda ödeme yaparak alacakları sözleşmeleri, Odamızda doldurarak ya da eczanelerinde doldurarak imzalayıp, eklenecek belgelerle birlikte Odamıza teslim edebilirler.

-Sözleşmeler toplu olarak SGK Adana SSGM’ye Odamız tarafından teslim edilecektir. 26 Nisan 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar sözleşmeleri Odamıza teslim etmeyen meslektaşlarımız 2024 yılı eczane sözleşme teslim işlemini 3 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat kendileri SGK Adana SSGM’ye teslim etmeleri gerekecektir.

 

İlaç Sözleşmesinin yenilenmesi halinde;

- Değişiklik olması halinde ruhsat ve sertifika fotokopisi

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (Odamızdan alınacak)

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

-Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi(Odamız tarafından eklenecektir.)

-Adli Sicil Kaydı (Kurum türü “Resmi”, Belgenin neden verileceği “Diğer” Belgenin nereye verileceği kısmına “SGK” yazılacak) (Arşiv kaydı olan meslektaşlarımızın ilgili mahkeme sonucunu da eklemesi gerekmektedir.)

-Eczane Kaşesi

-Diploma Numarası

-SGK Sicil Numarası

-2022 yılı satış hasılatı (interaktif vergi dairesinden alınacak ECZANE BİLGİ FORMU) (2023-2024 yılında faaliyete geçen eczacılarımızın vergi levhası getirmesi yeterlidir.)

  

2024 yılı Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidat Bedelleri

2024 Aidat …………………………......... 380,44.-TL

2024 Afet Fonu…………………….......…380,44.-TL

2024 Oda Giderlerine Katılım Payı ……3.804,40.-TL

2024 Yardımlaşma Sandığı Aidatı….… 1.141,31.-TL

Toplam………………….......................... 5.706,59.-TL

 

SÖZLEŞME BEDELLERİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

2024 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDAKİ ÖNEMLİ DUYURU


19 Nisan 2024     Okunma Sayısı : 2071     Yazdır