BAĞ-KUR EK PROTOKOL EKİ SÖZLEŞME HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 30/06/2006 tarih ve 3643 sayılı yazı ile;

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği arasında, 30.12.2005 tarihinde imzalanan 2006 Yılı Protokolünün bazı hükümlerinde yapılan değişiklikler gereği 16.05.2006 tarihinde Ek Protokol imzalanmıştır.

Söz konusu Ek Protokolün “Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar” başlıklı bölümünün “g” ve “p” bendleri, 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş; bu düzenlemeler gereği, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında 16.06.2006 tarihinde Ek Protokol Eki imzalanmıştır. Buna göre; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 26.06.2006 tarih 2963 sayılı Talimat ile,

1) Ek Protokol Eki Sözleşmenin, Bağ-Kur ile sözleşmesi bulunan eczaneler tarafından 31.07.2006 tarihine kadar imzalanması gerektiği; bu süre içinde sözleşme imzalamayan eczanelerin imza için İl Müdürlüklerine başvurduğu tarihe kadar Kuruma fatura ettikleri reçete bedellerinin ödenmeyeceği bildirilmiştir.

2) Ek sözleşme ve eki formlar, Birliğimiz tarafından bastırılmayacaktır. Bu nedenle, İl Müdürlükleri tarafından Talimat ekinde yer alan ek sözleşme ekinin kullanılması gerekmektedir.

Bağ-Kur ile sözleşmesi bulunan tüm üyelerimizin,24 TEMMUZ 2006 mesai saati bitimine
kadar ODAMIZA ve/veya 25-31 TEMMUZ 2006 tarihleri arasında ise Bağ-Kur İl Müdürlüğü' ne başvurarak ek protokol eki sözleşmeyi imzalamaları gerekmektedir.
31.07.2006
tarihine kadar Odamıza ve/veya Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne başvurarak ek protokol eki sözleşmeyi imzalamayan meslektaşlarımıza, imza için İl müdürlüğüne başvurdukları tarihe kadar Kuruma fatura ettikleri reçete bedelleri ödenmeyecektir.Önemle
duyurulur.(Üyelerimizin kaşe ile gelmeleri rica olunur.) 

bağ-kur.JPG
bağ-kur2.JPG


06 Temmuz 2006     Okunma Sayısı : 1673     Yazdır