E-ARŞİV PORTAL İNTERAKTİF ŞİFRE İLE FATURA KESİLMESİ HAKKINDA

* E-arşiv (e-belge) fatura portalından gib.gov.tr interaktif vergi dairesi şifrenizi kullanarak giriş yapılabilir.e-imza kullanmaya gerek yoktur.

*Açılan ekranda; modül seçiniz butonu üzerine tıklayarak e-arşiv portal seçilir.

*İşlemler menüsü altında açılan bölümdeki Kullanıcı işlemleri tıklanır,  açılan kullanıcı bilgileri üzerine tıklanır, açılan ekrandaki ilgili bölümler tamamlanır ve kaydet butonuna basılarak kaydedilir.

Not: Sicil no ve mersis no alanları zorunlu değildir. Bu bölüm doldurulmadan e-arşiv fatura oluşturulamamaktadır.

*İşlemler menüsüne tıklanıp altında açılan belge işlemlerine tıklanır,  5.000/30.000TL fatura oluştur butonuna basılır. Fatura bilgileri ekranı açılır.

*Açılan fatura bilgileri ekranında;

Düzenleme tarihi bölümündeki tarih ile medulada sonlandırma yaparken yazdığınız tarihin aynı olması gereklidir.

*Fatura tipi; satış olarak seçilmelidir.

*VKN(vergi kimlik no) bölümüne fatura keseceğimiz kurumun ya da vergi mükellefinin vergi numarası yazılır (SGK için vergi no: 7750409379 yazılmalıdır) sonra alttaki kutucuklardan herhangi birine tıklayınca kurum bilgileri otomatik gelir.

ÖNEMLİ NOT: Medula fatura sonlandırması yapılarak veya önce fatura taslağı oluşturularak GIB sistemi tarafından otomatik olarak verilen fatura numarası (GIB2020000000001 "ilk numaradır") medula sonlandırma bölümündeki fatura numarası alanına yazılır ve tarih girilerek sonlandırma yapılır. Sonraki fatura numaraları GIB tarafından otomatik olarak sıra ile verileceği için kesilecek faturalarda bu sıra özellikle takip edilmelidir. Her faturaya aynı numara verilmemelidir.

*Bu bölümün alt tarafında satır ekle butonuna tıklanır. Açılan bölümde düzenle butonuna tıklanınca açılan penceredeki ilgili bölümler aşağıdaki açıklamalara göre yazılır.

Mal hizmet başlığının altındaki kutucuğa örneğin: 2020 ocak ayı kan ürünü..adet reçete tutarı(bedeli) yazılır.

*Miktar başlığının altındaki kutucuğa  (keseceğimiz fatura adedinin yazılacağı bölümdür.) "1(bir)" yazılmalıdır. Çünkü bir fatura kesilmektedir.

*Birim* başlığının altındaki kutucuğa ok işaretine basınca açılan pencereden "adet" seçilir.

*Birim fiyat kutucuğunun altındaki kutucuğa medula da sonlandırma ekranında "ödenecek tutar (%8 KDV hariç)" kısmındaki rakam ilgili bölüme yazılır.(Duyuru sonundaki fotoğrafta A ile işaretlenen kısım)

*İskonto tutarı % ve iskonto tutarı bölümleri boş bırakılır.

*KDV oranı için %(8) seçilir. Hemen yanında beliren KDV tutarının medula hesap özetindeki % 8 KDV tutarı ile aynı olması gerekir. Aksi halde aşağıda oluşacak ödenecek tutar bölümünde çıkacak tutar medula hesap özetindeki ödenecek tutarla aynı olmayacaktır.

"Ödenecek tutarın hesap özetindeki tutarlarla aynı olmaması halinde fatura oluşturmamalısınız!"

*Özellikle majistral reçeteleri B grubu reçeteler listesine aktarıldığı için ve KDV oranı % 18 olduğundan bu reçetelerin tutarının ödenecek tutardan ayrılarak %8 KDV'li ödenecek tutar ile %18 KDV'li ödenecek tutarın ayrı satırlarda gösterilmesi gerekir.

 

Satır ekle diyerek mal hizmet başlığının altındaki kutucuğa örneğin; “%18 KDV’li ilaç bedeli” yazılır.

 

*Miktar başlığının altındaki kutucuğa  (keseceğimiz fatura adedinin yazılacağı bölümdür.) "1(bir)" yazılmalıdır. Çünkü bir fatura kesilmektedir.

*Birim* başlığının altındaki kutucuğa ok işaretine basınca açılan pencereden "adet" seçilir.

*Birim fiyat kutucuğunun altındaki kutucuğa medulada sonlandırma ekranında “ödenecek tutar(%18 KDV hariç)” kısmındaki rakam yazılır. (Duyuru sonundaki fotoğrafta B ile işaretlenen kısım)*İskonto tutarı % ve iskonto tutarı bölümleri boş bırakılır.

*KDV oranı için %(18) seçilir. Hemen yanında beliren KDV tutarının medula hesap özetindeki % 18 KDV tutarı ile aynı olması gerekir. Aksi halde aşağıda oluşacak ödenecek tutar bölümünde çıkacak tutar medula hesap özetindeki ödenecek tutarla aynı olmayacaktır.

 *Açılan üçüncü satırda:

Mal/hizmet* altındaki satıra eczane hizmet bedeli yazılır.

Miktar bölümüne 1(bir) yazılır

Birim bölümünde adet seçilir.

*Birim fiyat bölümüne Ecz. Hiz. Bed. KDV (%18) bölümündeki tutar yazılır. (Duyuru sonundaki fotoğrafta C ile işaretlenen kısım)

KDV bölümünde % 18 seçimi yapılır. Hemen yanında oluşan KDV medula hesap özetindeki Eczane hizmet bedeli KDV’si ile aynı olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:Satır sonlarında görünen KDV'ler hesap özetindeki KDV'ler ile toplamda aynı olmalıdır. 

*Bu satırların alt tarafında ÖDENECEK TUTAR bölümünde oluşan tutar Medula hesap özetindeki toplam ödenecek tutar ile aynı olmalıdır.

*Ödenecek tutar bölümünün altında yer alan NOT yazılı bölüme; döküm numarası, eczane sicil numarası, reçete grubu, reçete adedi ve ait olduğu dönem ve istenebilecek diğer bilgiler buraya yazılmalıdır.

*Eğer tutarlar aynı ise alt taraftaki  (oluştur) butonuna basılarak FATURA TASLAĞI oluşturulur. 5000/30.000 taslaklar bölümüne kayıt edilmiştir.

                            FATURANIN SONLANDIRILMASI

*Belge işlemleri menüsü altındaki 5.000 TL/30.000 TL taslaklar butonuna basılır. Kaydedilen  taslağın kontrolü ve faturalandırma işlemi için;

*Açılan bölümdeki tarih aralığı, faturayı oluşturduğumuz tarih aralığını içerecek şekilde seçilmelidir.

*Sorgula butonuna basılarak alt satıra, oluşturduğumuz fatura taslağı getirilir.

*Baştaki boş kutucuğa basılarak sonlandırılacak fatura işaretlenir.

*Görüntüle butonuna basılarak açılan örnek faturanın kontrolü yapılır. Düzeltme yapmak gerekiyorsa;

*Düzenle butonuna basılarak yanlışlık var ise düzeltme yapılabilir.

*İptal butonu ile taslak fatura iptal edilerek yeni bir fatura taslağı  düzenlenebilir. ( oluşturulan taslak silinememektedir.)

ÖNEMLİ NOT: Oluşturulan taslakta görünen GIB2020000000001.. fatura numarası taslak iptali halinde otomatik olarak yeni oluşturulacak fatura taslağında  GIB2020000000002 olarak gelecektir. Bu nedenle  SGK Medula fatura sonlandırılmasındaki kullandığımız fatura numarası değişmiş olacağından; döküm iptali işlemi yapılarak yeniden yeni fatura numarası ile taslak oluşturulmalı ve fatura ona göre kesilmelidir.

*Taslak faturanın kontrolü yapıldıktan sonra (GİB imza) butonuna basılır.

*Açılan pencerede bir cep telefonu numarası görünecektir. Bu numara size veya muhasebecinize ya da onun belirlediği birine ait ya da kullanmadığınız bir numara olabilir. Hiç numara görünmüyorsa muhasebecinizin GİB interaktif şifrenizle ilgili bölümde numaranızı tanımlaması gereklidir.

*Numaranın hemen yanındaki şifre gönder butonuna basılır. 

*Ekranda görünen cep telefonu numarasına bir şifre gelecektir.

*Açılan penceredeki ilgili bölüme cep telefonuna gelen 6 haneli harflerde içeren şifre doğru şekilde kaydedilmelidir.

*Onayla butonuna basılınca fatura kesimi tamamlandı mesajı görülecektir.

*İndir butonuna basılarak fatura görüntüsünü ekranda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Slayt görselleri ile yukarıdaki açıklamalarımızın işlem adımlarını inceleyerek faturanızı kesebilirsiniz. Aynı işlemleri A, B, C, yurtdışı ve diğer kurumlar için uygulayabilirsiniz. Takıldığınız yerde önce bu işin uzmanı olan mali müşavirinize danışınız. Çözülemeyen diğer durumlarda Adana Eczacı Odası olarak elimizden geleni yapmaya hazırız.

*Entegratör firma yardımıyla e-fatura kesmek diğer bir seçenek olarak bilginize sunulmuştur. İsteyen eczacılar entegratör ile anlaşma yaparak e-fatura sistemine geçebilir.

Tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz.

E-ARŞİV PORTAL İNTERAKTİF ŞİFRE İLE FATURA KESİLMESİ HAKKINDA


17 Ocak 2020     Okunma Sayısı : 31300     Yazdır