ECZANELERİMİZDE MİADI GEÇEN İLAÇLARIN İMHASI İLE İLGİLİ

 
Değerli Meslektaşlarımız,
Eczanelerde miadı geçen ilaçların “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, tehlikeli atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Fakat bu tür farmasötik atıklar çoğu kez evsel atıklarla birlikte çöp toplama araçlarına veya kanalizasyona atılarak imha edilmeye çalışılmakta, insan sağlığı ve çevreye verilen zarar göz ardı edilerek yasal mevzuata uyulmamaktadır.
Gerek yasal mevzuatı bilmemekten, gerekse bu konuda yönetmeliğe uygun atık bertaraf tesislerine ulaşılamaması sonucu ortaya çıkan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına, Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere sorunun çözümüne yönelik birçok kurumla görüşme yapılmıştır.
Son olarak tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak tehlikeli atık bertaraf etme lisansına sahip Ekolojik Enerji A.Ş. yetkilileri ile görüşülmüştür. Yapılan bu görüşmeler sonucu bölgemizde bulunan eczanelerden miadı dolan ilaçların toplanması, ilgili şirkete teslimi ve toplu olarak imha edilmesi konusunda bir sözleşme imzalanmıştır.
Konu ile ilgili ayrıntılı duyuru önümüzdeki günlerde yapılacak olup, ilk etapta eczanelerinde miadı geçen ilaç bulunan meslektaşlarımızın eczane isimlerini ve miadı geçmiş ilaçlarının tahmini ağırlığını Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.
Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
 


09 Nisan 2012     Okunma Sayısı : 9867     Yazdır