KURUM İSKONTOLARI HAKKINDA BAŞBAKAN VE BAKANLARA YAZILAN YAZI

TARİH: 02/03/2006

        Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN
        BAŞBAKAN


         2005 yılında başta SSK'nın serbest eczanelere açılması başta olmak üzere önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ülke nüfusunun yarısından fazlasını kapsayan SSK ve Yeşil Kartta, hükümetimiz önemli bir sorunu çözmeyi başarmıştır. SSK'da 33 yıllık çağ dışı uygulama son bulmuş, Yeşil Kartlı hastalarda tarihi bir karar
alınmıştır.

Eczacı örgütleri ve eczacılar bu gelişmeler karşısında son derece hassas davranmış, Yeşil Kart ve SSK' lı hastaların daha iyi hizmet almaları için yapılan ilaç sanayinin de dahil olduğu ortak protokollerde, sistemden kaynaklı sıkıntılara rağmen önemli gayret ve özveri göstermiştir. Ancak henüz bu uygulamalar yeni yeni rayına oturmaya başlamışken, Maliye Bakanlığı tarafından tekrar pazarlık masasına alınıyoruz.

Kamu kurumları ile eczacılar arasında her yıl ilaç alım protokolü imzalanmaktadır. 2005' te önemli değişikliklere rağmen , Maliye Bakanlığı 2006 protokolünde "eczacı %3,5'tan az olmamak üzere indirim yapar" maddesini eklemek istemektedir. Böylece her bölgede ayrı ayrı pazarlığa tabi, sabit olmayan, ucu açık ıskonto talebi ortaya çıkacaktır.

        Eczaneler sağlık birimleridir. Bu güne kadar ilaç fiyat kararnamesinde eczacı kârının düşürülmesi, eczane geri ödemelerin gecikmesi, ödemelerde kesintilerin yapılıyor olması, kamu kurum ıskontolarından ve ilaç fiyat indirimlerinden eczanelerin zarar görmüş olmasına rağmen tüm bunlar katlanılabilir olgulardı. Sağlık bakımı uzmanı olarak bizim tüm bu iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen ucu açık iskonto talebi, eczaneler arasında rekabet yaratma düşüncesi, mesleğimize bir saldırı niteliğindedir.


Türkiye'de hiçbir sektörde olmadığı halde ilaç sektöründe; ilacın satış fiyatı, depocu kârı, eczacı kârı, kurumların ilaç alış fiyatı devlet tarafından belirlenmektedir. İlaç, rekabete açık bir "meta" değildir. İlaç fiyatı serbest rekabet ortamında arz-talep dengesine bağlı olarak değişemez. Ayrıca ilacı pazarlığa tabi tutmak sadece suistimallere fayda sağlayacağı gibi ilaç sarfiyatını da arttıracaktır. İlaçta tasarruf ancak konunun uzmanları tarafından bilimsel veriler ışığında rasyonel kararlar ile sağlanabilir.

Adana ve Osmaniye iline bağlı bölgemizde hizmet veren 832 eczacının tamamı ekte sunduğumuz metinleri imzalayarak eczacının sağlık bakımı uzmanı ve ilaç danışmanı yönünü hiçe sayan, sağlığı ticaretleştiren pazarlıkçı anlayışı reddetmektedir.

        Maliye Bakanlığı'nın 2006 yılı protokol görüşmelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumları'na eczacıların yapacağı kurum ıskontosunun "%3,5'dan az olmamak üzere" ibaresin tercihte ve fiyatta rekabetin olmadığı ilaçta eczanelerin rekabet etmesinin beklenmesi samimi bir yaklaşım değildir.

        Eczacılık yasalarına, eczacılık deontolojisine ve temel değerimize müdahale anlamına gelen Maliye Bakanlığı'nın tarafımızdan talep edilen ucu açık ıskontosunun meslektaşlarımız ile hükümeti karşı karşıya getireceği endişe ile gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Saygılarımla


                                                         Ecz. Burhanettin BULUT
                                                                 BAŞKAN


Gereği: Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bilgi: TEB
Eczacı Odaları


06 Mart 2006     Okunma Sayısı : 2860     Yazdır