KURUM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA GELİŞMELER

Bilindiği gibi 2006 Yılı Maliye Protokol görüşmelerinde; Maliye Bakanlığı eczacıların kurumlara yapacakları iskonto ile ilgili olarak sözleşmelere "%3.5'tan az olmamak üzere" ibaresinin konulmasını istemektedir. Konu ile ilgili olarak 13-14-15-16 Şubat 2006 tarihlerinde geniş katılımlı programlar düzenlenerek, durumun ciddiyeti meslektaşlarımıza aktarılmıştır. Toplantılar sonucunda aşağıda metnini sunduğumuz yazının imza altına alınarak yetkililere iletilmesine karar verilmiştir.

Toplantılara katılmayan metni imza edemeyen meslektaşlarımızın olayın ciddiyetini göz önünde bulundurarak, Ek'li dosyada sunduğumuz yazıyı İVEDİ imzalayarak odamıza iletmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.(Yazıyı indirmek ve imza etmek için Ek'li dosyaya tıklayınız.)İLGİLİ YAZI;

Sayın..........................................................

İlaç, rekabete açık bir "meta" değildir. İlaç fiyatı serbest rekabet ortamında arz-talep dengesine bağlı olarak değişemez.

Türkiye'de hiçbir sektörde olmadığı gibi ilacın satış fiyatı, depocu karı, eczacı karı, kurumların ilaç alış fiyatı devlet tarafından belirlenmektedir.

İlaçta rekabetin, eczacıların Sosyal Güvenlik kurumlarına yaptığı %3.5 ıskonto üzerinden yaratılması düşüncesi kabul edilemez. İlaçta asıl rekabet hastaya ilaç sunumunda mesleki ve bilimsel kimliğin öne çıkartılması ile sağlanır.

Maliye Bakanlığı'nın 2006 yılı protokol görüşmelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumları'na Eczacıların yapacağı kurum ıskontosunun "%3.5'dan az olmamak üzere" ibaresini şiddetle reddediyorum.

Bu anlayış karşısında Sosyal Güvenlik Kurumlarına ilaç hizmeti vermek mümkün değildir.

                                                                        Eczacının Adı Soyadı
                                                                                İmza


17 Şubat 2006     Okunma Sayısı : 2590     Yazdır