SGK PROTOKOLÜ 3.7 MADDESİ SIRALI DAĞITIMI HAKKINDA

 
Değerli Meslektaşlarımız,
Mesleğimizde yaşanan değişim ve dönüşümün nihai şeklini almaya başladığı bugünlerde, özellikle Hükümetin sağlık tasarruf politikaları sonucu daha çok hissetmeye başladığımız eczane ekonomilerimizdeki daralma taşınamaz noktaya gelmiştir. Birçok eczanemizin kapanma noktasına geldiği günümüzde, eczane ciroları arasındaki farklar gün geçtikçe artarak büyümektedir.   
Tüm bunların yanında özellikle deontolojiyi, protokol hükümlerini hiçe sayan ve kendi maddi çıkarları için mesleğini, meslektaşını düşünmeden ülke kaynaklarını kendi kişisel kaygıları uğruna kullanan bazı eczacılar da, sayıları az olmakla birlikte, bu süreçte ciddi pay sahibidir. İşte böylesi bir süreçte Eczacı Odaları ve TEB bir yandan bu tür etik bozulmaları engellemek, diğer yandan da eczane ciroları arasında oluşan uçurumun kapanmasına destek vermek amacı ile 2012 SGK İlaç Alım Protokolünün 3.7 maddesinde belirtilen dağıtım sistemlerinin uygulanmasını ısrarla istemektedirler. Her ne kadar bu dağıtımlar TEB koordinasyonu ile Bölge Eczacı Odaları tarafından uygulanacak olsa da, uygulanacak sistemin ana unsurları eczacılar ve reçete sahibi hastalardır. Öncelikle eczacılarımızın uygulanacak sisteme sahip çıkmaları ve hastaları mağdur etmemeleri gerekmektedir.
Buradan hareketle bizlerde, Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak, oluşturulacak dağıtım sistemi için gerek oluşturduğumuz Reçete Dağıtım Komisyonu ile gerekse TEB ve diğer Eczacı Odalarımızla tartışarak, siz meslektaşlarımızla birlikte, hastalarımızın mağdur edilmeyeceği bir dağıtım sistemini hayata geçirmeyi planlamaktayız.
TEB ve SGK arasında imzalanan 2012 İlaç Alım Protokolünün 3.7 maddesi ve Ek 4 de yer alan hükümler uyarınca eczacı odalarının onayı ile dağıtımı yapılacak reçete grupları belirlenmiştir.
Dağıtımı yapılacak reçete grupları ve dağıtım ile ilgili bilgilendirmeler bölgemizde bulunan diyaliz merkezleri ve hastanelere yapılmış ve dağıtım bürosu olarak kullanılacak yer talebimiz bölgemizde bulunan hastane başhekimlerine iletilmiştir.
01 Mayıs 2012 tarihinde başlamasını düşündüğümüz dağıtım sistemi 2012 SGK İlaç Alım Protokolü ve konu ile ilgili TEB den gelen yazılar dikkate alındığında dağıtıma tabii reçeteler iki ayrı yöntem ile meslektaşlarımız tarafından karşılanabilecektir.
 
1) ÜST LİMİTLİ TURLU DAĞITIM SİSTEMİ
 a) Mor ve turuncu reçetelere yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler
TUR LİMİTİ= 15.000 TL
 b) Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
TUR LİMİTİ= 10.000 TL
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
Hasta mağduriyetinin oluşmaması ve uygulama kolaylığı nedeniyle bölgemizde uyguladığımız mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların dağıtımına yönelik uygulamanın devamı niteliğindedir.
Üst limitli turlu dağıtım sistemine giren tüm eczanelerin limitleri dâhilinde bu reçete gruplarını karşılaması gerekmektedir. Tüm eczanelerimizin limitlerinin dolması ile sistem bir sonraki tura geçecektir.
Limiti dolmayan eczaneler Farma Inbox üzerinden takip edilebileceği gibi oda web sayfamızdan da dört merkez ilçemiz için (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) limiti dolmayan, reçete karşılayabilecek eczaneler duyurulacaktır.
Bu eczane isimleri her gün güncellenecektir. Limiti dolan meslektaşlarımız ve bu grup reçetelerin yazıldığı birimler web sayfamız aracılığı ile hastayı limiti dolmayan eczaneye yönlendirebilecekleri gibi, Eczacı Odamızı arayarak da ( 458 10 50 Dâhili 114) yardım alabileceklerdir.
Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler Eczacı Odası tarafından ilgili birimlerden alınarak limiti bulunan eczanelere iletilebileceği gibi, hasta veya hasta yakını tarafından da limiti bulunan eczanelere iletilebilecektir.
Bu grup reçetelerin dağıtımını daha rahat yapabilmek amacı ile bölgemizde bulunan hastane başhekimlerinden büro talebimize olumlu yanıt gelene kadar dağıtım faaliyetleri Eczacı Odasından takip edilecektir.
2) ÜST LİMİTLİ AYLIK KOTALI SİSTEM
 a) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler
 AYLIK KOTA: 2000 TL
 b) Eczane Olmayan Yerleşim Bölgelerindeki Sigortalı ve Hak Sahiplerine ait Reçeteler
AYLIK KOTA: 2000 TL
 c) Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri
AYLIK KOTA: 2000 TL
d) Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler
AYLIK KOTA: 2000 TL
e) İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçeteler
AYLIK KOTA: 2000 TL
f) Eritropoietin ve Darbepoetin Preparatlarını ihtiva eden reçeteler
AYLIK KOTA: 5000 TL
g) Organ Nakli Sonrasında kullanılan ilaçlar
AYLIK KOTA: 5000 TL
h) Oral Beslenme Solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
AYLIK KOTA: 4000 TL
ı) Yurtdışı Sigortalılara Ait Reçeteler
AYLIK KOTA: 3000 TL
 
SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Tüm meslektaşlarımız bu grup reçeteleri aylık kota limitleri dâhilinde karşılayabilecektir. Üst limitli aylık kotalı sistemindeki reçete grupları için aylık kota uygulaması yapılacak olup, tur uygulaması aylık olarak yapılacaktır. Her ay sonu  eczane kotaları sıfırlanacak olup, limit aşımı yapan eczanelerin aştıkları tutar bir sonraki ay limitinden düşülecektir. Aylık limiti dolan eczacılarımız Farma-Inbox üzerinden veya eczacı odamız aracılığı ile limiti bulunan en yakın eczaneyi öğrenerek hastayı oraya yönlendirebilecektir.
Hastaneler ile yapılan görüşmelerde Yatan Hasta reçeteleri hastanelerin kendi eczanesinden sağlandığından, Eczacı Odasınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerindeki yatan hasta reçeteleri ile Tüp bebek ve Tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçların bazılarında Kamu Kurum Iskontosu sorunu olduğundan Tüp bebek ve Tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçetelerin dağıtımı yapılmayacak olup, kamu kurum ıskontolarında düzelme olana kadar bu tür reçeteler limit dışı karşılanabilecektir. Yatan hasta reçeteleri ile Tüp bebek ve Tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçetelerin SGK tarafından ödenebilmesi için Odamız tarafından reçete arkasına onay yapılması gerekmektedir.
İşleyiş açısından, acil haller dışında, nöbetçi olan eczanelerin bu grup reçeteleri limitleri dâhilinde karşılamaları gerekmektedir.
Limitlerin hızlı takibi ve şeffaf olarak görülebilmesi için, reçete karşılayan eczanelerin reçeteyi TEB Reçete Tevzi Sistemi’ne ( FARMA INBOX PROGRAMI) girmeleri gerekmektedir.
Sistemin uygulanması esnasında oluşacak oda giderlerini karşılamak amacı ile  % 0,5 oranında oda katkı payı alınacaktır. “Yurtdışı Sigortalılara Ait Reçeteler” ile “Eczane Olmayan Yerleşim Bölgelerindeki Sigortalı ve Hak Sahiplerine ait Reçeteler” den oda katkı payı alınmayacaktır.
Reçete/ilaç gruplarının dağıtımı esnasında aynı reçetede bulunan ancak dağıtımı yapılmayan ilaçlar kotaya dâhil edilmeyecektir.
Sisteme eczacı tarafından girilen her reçete için TEB Reçete Tevzi Sistemi’nden “ Oda Onaylıdır” ibareli çıktı alınacak ve reçete eki olarak kuruma teslim edilecektir. Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu ilaçlar için ise bu çıktı 2 adet alınacaktır. Çıktılardan 1 tanesi SGK’ya diğeri ise Sağlık Müdürlüğüne reçete ile birlikte reçete eki olarak verilecektir. Oda tarafından icmal listelerine liste onayı yapılacaktır.
2012 SGK protokolü gereğince dağıtım kapsamına giren reçeteler hakkında Eczacı Odası’na bilgi verilmesi ve hastaya yardımcı olunması esastır. Sıralamaya girmeyen/ limiti olmayan eczanelerin de dağıtım gruplarına giren reçete/ilaçlar kendi eczanelerine geldiğinde mutlaka Odamıza bilgi vermesi gerekmektedir.
2012 SGK İlaç Alım Protokolü’nün 3.7 maddesi ve EK-4 hükümlerine istinaden, Kapsam dâhilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk tespitle yazılı olarak uyarılacak, tekrarı halinde sisteme dâhil tüm sıralardan 6 (altı) ay süreyle çıkarılacaktır. Esas ve usullere uymadığı tespit edilen eczacılara reçete bedeli tutarında para cezası verilecektir.
İLÇELERDE UYGULANACAK SİSTEM
Ceyhan ve Kozan İlçeleri için Adana Merkez İlçelerinde uygulanan sistemler uygulanacaktır. Ceyhan ve Kozan İlçeleri için reçetelerin liste onay işlemleri Ceyhan ve Kozan Temsilciliklerinde yapılacaktır.
Diğer ilçelerimiz için (İmamoğlu, Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Karataş, Yumurtalık, Pozantı) tüm reçete gruplarında “ÜST LİMİTLİ AYLIK SİSTEM” uygulanacaktır. Aylık limit haricinde reçete karşılanamayacaktır. Diğer ilçelerimiz için reçetelerin liste onay işlemleri Adana Eczacı Odası’nda yapılacaktır.
 


27 Nisan 2012     Okunma Sayısı : 14850     Yazdır