SGK YEŞİL KART REÇETELERİ UYGULAMALARI HAKKINDA

 

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Yeşil Kart ve Bazı GSS’ li Hastalarla İlgili Uygulamalara İlişkin Adana Sağlık SGM Yetkilileri ile Yapılan Görüşmede Aşağıdaki Cevaplar Alınmıştır.

 

 

·        Kapsam türü 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler çıkan hastaların reçeteleri karşılanabilir mi, hastanın yaşı 65 yaş altıysa karşılanabilir mi, bu kapsamdaki hastalar için hem yeşil kart otokopili reçete hem normal reçete geçerli midir? Aile hekimlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları dışındaki Kurumla sözleşmeli/protokollü diğer sağlık hizmeti sunucularına gidebilmek için sevk gerekli midir?

 

·        CEVAP: Hastanın yaşına bakılmaksızın kapsam türü 2022 çıkan hastaların reçeteleri karşılanabilir. Otokopili veya normal reçete kabul edilecektir. Sevk gereklidir.

 

 

·        Kapsam türü 18 yaş altı çıkan hastaların reçeteleri karşılanabilir mi, bu kapsamdaki hastalar için hem yeşil kart otokopili reçete hem normal reçete geçerli midir? Aile hekimlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları dışındaki Kurumla sözleşmeli/protokollü diğer sağlık hizmeti sunucularına gidebilmek için sevk gerekli midir?

 

·        CEVAP: Hastaların reçeteleri karşılanabilir. Otokopili reçeteler kabul edilmez. Normal reçeteler kabul edilecektir. Sevk gerekmez.

 

·        Kapsam türü yeşil kart çıkan hastaların hem otokopili yeşil kart hem normal reçeteler geçerli midir?

 

 

·         CEVAP: Hem otokopili hem düz reçeteler kabul edilecektir.

 

·        Yeşil kartlı hastalar özel sağlık kurumlarına gidebilirler mi, hangi hallerde sevk gereklidir, sevk eczaneye verilip kuruma gönderilecek mi?

 

 

·        CEVAP: Aile hekimlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları dışındaki Kurumla sözleşmeli/protokollü diğer sağlık hizmeti sunucularına ancak sevkle gidebileceklerdir.  Sevkin bir nüshası eczane tarafından alınıp kuruma gönderilecektir.

 

·         Reçete üzerine yazılan sevkler geçerli midir?

 

 

·        CEVAP: Genelgedeki sevk belgesi örneği kullanılmalıdır. Reçete üzerine yazılan sevkler kabul edilmeyecektir.

 

·         Sevk belgesi kaç gün geçerlidir?

 

 

·         CEVAP: 5 Gün geçerlidir.

 

·         Acil hallerde yeşil kartlı hastalar sevk olmadan sağlık hizmeti sunucularına gidebilirler mi?

 

 

·         CEVAP: Acil hal kapsamına giren durumlarda sevk edilme şartı aranmaz.

 

·         Acil hal kapsamına giren durumlarda, acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi ve bu belgenin reçeteye eklenmesi gerekir mi?

 

 

·         Adı geçen belgenin (acil hal) müracaat edilen sağlık hizmet sunucusu tarafından 2 nüsha hazırlanması ve bir nüshanın yazılacak reçete ekine eklenmesi, eczane tarafından da reçetenin ekinde yer alacak şekilde faturalandırılması gerekmektedir.

 

·        60/G kapsam türü olan hastaların reçeteleri karşılanabilir mi? Aile hekimlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları dışındaki Kurumla sözleşmeli/protokollü diğer sağlık hizmeti sunucularına gidebilmek için sevk gerekli midir?

 

 

·         CEVAP: Otokopili reçeteler kabul edilmez. Normal reçeteler karşılanabilir. Sevk gerekmez.

 

·         Afgan Mültecilerine ait reçeteler karşılanabilir mi?

 

 

·         CEVAP: Normal reçeteler ile Medula’dan TC kimlik numarası ile girildiğinde onay alınabiliyorsa karşılanabilir. TC kimlik numarası ile provizyon alınamazsa, aktivasyon için Sosyal Güvenlik Merkezlerine yönlendirilmelidir.                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 


16 Ocak 2012     Okunma Sayısı : 13805     Yazdır