YENİLENEN 2023 YILI CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri (E TİPİ –  F TİPİ-  AÇIK 1-  AÇIK 2-  SULUCA AÇIK CEZAEVİ- T1- KAPALI-  T2 KAPALI - L TİPİ KAPALI ) ve ilçelerdeki cezaevleri için sözleşmeleri yenilenecektir.  Odamız tarafından Kuruma teslim edilebilmesi için tüm cezaevleri ile ayrı ayrı sözleşme yapılıp, 19 Ekim 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşmeler toplu olarak Odamız tarafından 20 Ekim 2023 Cuma tarihinde kuruma teslim edilecektir. Sözleşmelerde kullanılacak iskonto baremlerinde en son yapılan SGK protokolü ve oranları olan 2021 hasılat rakamları kullanılacaktır.

  • E TİPİ CEZAEVİ
  • F TİPİ CEZAEVİ
  • AÇIK 1 NO’LU CEZAEVİ
  • AÇIK 2 NO’LU CEZAEVİ
  • SULUCA AÇIK CEZAEVİ
  • T1 KAPALI CEZAEVİ
  • T2 KAPALI CEZAEVİ
  • L TİPİ KAPALI CEZAEVİ limitleri ve sıralı liste müracaat eden eczane sayısına göre daha sonra belirlenecek olup, (belirlenmiş olan limitlerde azalma veya artış olabilecektir) sözleşme yenileme süresinden sonra eczane açan meslektaşlarımız kurumla sözleşme yapmaları halinde sıralamanın sonuna ilave edilecektir.

 

Sözleşme fiyatı 100 TL’dir.

09.10.2023 tarihinden itibaren sözleşmeler Odamızdan temin edilebilir.

Sözleşmesini Odamızda dolduracak olan meslektaşlarımızın kaşe ve gerekli evraklar ile birlikte Odamıza gelmeleri önemle rica olunur.

 

Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir.(Her sözleşme için ayrı ayrı evrak istenmektedir.)

1-  Değişiklik olması halinde ruhsat ve sertifika fotokopisi

2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2021 YILI yıl hâsılatını gösteren onaylı form  (Eczane Bilgi Formu EK-4/A)

3- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2023 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2021 YILI hâsılatı ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hâsılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

4-  Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi(Odamız tarafından eklenecektir.)

6- Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe (Odamızdan temin edilebilir.)

 

İlk kez sözleşme imzalayacak meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir. .(Her sözleşme için ayrı ayrı evrak istenmektedir.)

1-   Kimlik fotokopisi ( T.C numarası ile birlikte)

2-   Ruhsat ve sertifika fotokopisi

3-   İmza sirkülerinin noter onaylı fotokopisi

4-   Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5-  Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2021 YILI hâsılatını gösteren onaylı form  ( Eczane Bilgi Formu – EK -4/A) (yeni açılan eczaneler hariçtir)

6- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2021 YILI hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

7-   Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi(Odamız tarafından eklenecektir.)

8-   Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe (Odamızdan temin edilebilir.)

 Bilgilerinize sunarız.


06 Ekim 2023     Okunma Sayısı : 3175     Yazdır