Oda İşlemleri

Oda Tarafından Verilecek Üye Kayıt Formu

İkametgah

Özgeçmiş

İmza beyannamesi fotokopisi (NOTERDEN) (KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILAR İÇİN GEREKLİ DEĞİL)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C Kimlik numaralı)

Diploma ( NOTER ONAYLI ASLI) ( KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILARİÇİN FOTOKOPİ YETERLİ)(YENİ MEZUN ECZACILAR İÇİN MEZUNİYET BELGESİ)

2 Adet Vesikalık Resim ( son altı aylık)

Adli Sicil Kaydı

ÖNEMLİ:Yönetim Kurulu Toplantısı her haftaÇarşamba günüyapıldığından dolayı, evraklarınher Salı saat 17.00'yekadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.04.05.2018 YazdırECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER İÇİN;

01.07.2023-31.12.2023 DÖNEMİ

2023Aidat …………………………........ 254,90 TL

2023Afet Fonu……………………......…254,90 TL

2023Oda Giderlerine Katılım …….…...2.549,00 TL

2023Yardımlaşma Sandığı Aidatı….… 764,70 TL

Toplam………………….......................... 3.823,50TL

KAMU ECZACISI İÇİN;

2023Aidat................................................ 127,45.-TL

2023Yardımlaşma Sandığı aidatı…..…..382,35.-TL

Toplam……………………….......….…….. 509,80.-TL

ÇALIŞMAYAN ECZACILAR İÇİN;

2023 Aidat...............................................254,90-TL

2023Yardımlaşma Sandığı aidatı….….382,35-TL

Toplam…………………………….…........637,25-TL04.05.2018 Yazdır