Oda İşlemleri

Oda Tarafından Verilecek Üye Kayıt Formu

İkametgah

Özgeçmiş

İmza beyannamesi fotokopisi (NOTERDEN) (KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILAR İÇİN GEREKLİ DEĞİL)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C Kimlik numaralı)

Diploma ( NOTER ONAYLI ASLI) ( KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILARİÇİN FOTOKOPİ YETERLİ)(YENİ MEZUN ECZACILAR İÇİN MEZUNİYET BELGESİ)

2 Adet Vesikalık Resim ( son altı aylık)

Adli Sicil Kaydı

ÖNEMLİ:Yönetim Kurulu Toplantısı her haftaÇarşamba günüyapıldığından dolayı, evraklarınher Salı saat 17.00'yekadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.04.05.2018 YazdırECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER İÇİN;

01.01.2024-30.06.2024DÖNEMİ

2024Aidat …………………………........ 380,44.-TL

2024Afet Fonu……………………......…380,44.-TL

2024Oda Giderlerine Katılım …….…...3.804,40.-TL

2024Yardımlaşma Sandığı Aidatı….… 1.141,31.-TL

Toplam………………….......................... 5.706,59.-TL

KAMU ECZACISI İÇİN;

2024Aidat................................................190,22.-TL

2024Yardımlaşma Sandığı aidatı…..…..570,65.-TL

Toplam……………………….......….…….. 760,87.-TL

ÇALIŞMAYAN ECZACILAR İÇİN;

2024Aidat...............................................380,44.-TL

2024Yardımlaşma Sandığı aidatı….….570,65.-TL

Toplam…………………………….…........951,09.-TL04.05.2018 Yazdır