Oda İşlemleri

Oda Tarafından Verilecek Üye Kayıt Formu

İkametgah

Özgeçmiş

İmza beyannamesi fotokopisi (NOTERDEN) (KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILAR İÇİN GEREKLİ DEĞİL)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C Kimlik numaralı)

Diploma ( NOTER ONAYLI ASLI) ( KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILARİÇİN FOTOKOPİ YETERLİ)(YENİ MEZUN ECZACILAR İÇİN MEZUNİYET BELGESİ)

2 Adet Vesikalık Resim ( son altı aylık)

Adli Sicil Kaydı

ÖNEMLİ:Yönetim Kurulu Toplantısı her haftaÇarşamba günüyapıldığından dolayı, evraklarınher Salı saat 17.00'yekadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.04.05.2018 YazdırECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER İÇİN;

01.07.2024-31.12.2024 DÖNEMİ

2024Aidat …………………………........ 453,90.-TL

2024Afet Fonu……………………......…453,90.-TL

2024Oda Giderlerine Katılım …….…...4.539,00.-TL

2024Yardımlaşma Sandığı Aidatı….… 1.361,70.-TL

Toplam………………….......................... 6.808,50.-TL

KAMU ECZACISI İÇİN;

2024Aidat................................................226,95.-TL

2024Yardımlaşma Sandığı aidatı…..….680,85.-TL

Toplam……………………….......….……..907,80.-TL

ÇALIŞMAYAN ECZACILAR İÇİN;

2024Aidat...............................................453,90.-TL

2024Yardımlaşma Sandığı aidatı….….680,85.-TL

Toplam…………………………….…........1.134,75.-TL04.05.2018 Yazdır