Oda İşlemleri

Oda Tarafından Verilecek Üye Kayıt Formu

İkametgah

Özgeçmiş

İmza beyannamesi fotokopisi (NOTERDEN) (KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILAR İÇİN GEREKLİ DEĞİL)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C Kimlik numaralı)

Diploma ( NOTER ONAYLI ASLI) ( KAMU ECZACILARI VE YARDIMCI ECZACILARİÇİN FOTOKOPİ YETERLİ)(YENİ MEZUN ECZACILAR İÇİN MEZUNİYET BELGESİ)

2 Adet Vesikalık Resim ( son altı aylık)

Adli Sicil Kaydı

ÖNEMLİ:Yönetim Kurulu Toplantısı her haftaÇarşamba günüyapıldığından dolayı, evraklarınher Salı saat 17.00'yekadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.04.05.2018 YazdırECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER İÇİN;

01.01.2023-30.06.2023DÖNEMİ

2023Aidat …………………………........ 216,84 TL

2023Afet Fonu……………………......…216,84 TL

2023Oda Giderlerine Katılım …….…...2.168,40TL

2023Yardımlaşma Sandığı Aidatı….… 650,53 TL

Toplam…………………………….............3.252,61-TL

KAMU ECZACISI İÇİN;

2023Aidat................................................ 108,42.-TL

2023Yardımlaşma Sandığı aidatı…..…..325,26.-TL

Toplam……………………….......….…….. 433,68.-TL

ÇALIŞMAYAN ECZACILAR İÇİN;

2023 Aidat...............................................216,84-TL

2023Yardımlaşma Sandığı aidatı….….325,26-TL

Toplam…………………………….…........542,10-TL04.05.2018 Yazdır