Önemli Bilgiler

Hassas terazi her yıl Ocak ayının 15’inde ilçeler hariç bütün eczanelere gönderilir. Odamızda biriken hassas teraziler Şubat ayının 26 ve 27’sinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne teslim edilir. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün görevlendirdiği memurlar eczanelere kontrole çıkarlar ve görevleri bittiğinde belgeleri Odamıza gönderirler. Terazi belgeleri Odamız kanalıyla eczanelere teslim edilir.04.05.2018 Yazdır • Eczacının işinin başında olup olmadığı ?
 • Çalışma saatlerinde beyaz önlük giyip giymediği, isimlik kullanıp kullanmadığı ?
 • Eczanenin ruhsatının olup olmadığı ?
 • Eczanenin ortamının hijyenik koşullara uygun olup olmadığı ?
 • Eczane raflarında son kullanma süresi dolmuş ilaç bedelsiz numune, SSK ilacı, küpürü kesik ilaç yada sürşarj genelgesine aykırı , etiketli ilaç bulunup bulunmadığı ?
 • Soğuk zincir koşullarında saklanması ilaçların eczanede buzdolabında bulunup bulunmadığı ve bu tür ilaçların dağıtımında Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda soğuk zincir koşullarına uyulup uyulmadığı ?
 • Eczanede bulunan ilaçların saklandığı ortam koşullarının (ısı, ışık, nem vb noktalarda) olup olmadığı ?
 • Eczanede bulundurulması gerekli defterlerin bulunup bulunmadığı ?
 • Eczanede majistral tarifenin bulunup bulunmadığı ?
 • Yasa dışı yollara giren ilaçların eczanede satılıp satılmadığı ?
 • Eczanede ışıklı nöbet levhası bulunup bulunmadığı ?
 • Nöbetçi eczane kartlarının doğru asılıp asılmadığı ve bu kartlardaki nöbetçi eczane bilgilerinin eksiksiz olup olmadığı ?
 • Eczacı odası yönetim kurulunca belirlenen eczane çalışma saatlerine ve tatillerine uyulup uyulmadığı ?
 • Eczane tanıtım levhalarının 6197 sayılı yasaya bağlı olarak hazırlanan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ?
 • Eczane vitrininde eczacı odalarınca onaylanmış afişlerin dışında (deontolojiye aykırı) ticari rekabete dayalı duyuru ve ilaç tanıtım yönetmeliğine aykırı; halka yönelik ilaç firmalarınca dağıtılan reklam ( tanıtım) afişi olup olmadığı eczane vitrininde ışıktan korunması gereken ürünlerin bulundurulup bulundurulmadığı ?
 • Resmi ve özel kurum .kuruluşlara Büyük Kongre kararı dışında (%5’i aşan iskonto yapılmadığı ,yasa gereği alınması gereken hasta katılım payının eksiksiz alınıp alınmadığı ?
 • Kamuoyunda eczacıları ve eczacılık hizmetlerini olumsuz etkileyen reçete toplama ,çırak ikili anlaşma ,telefon ve faksla sipariş alma vb.) uygulamaların olup olmadığı ?
 • Eczanede yasa yönetmelik ve genelgelere aykırı (malzeme ürün v.b) satış yapılıp yapılmadığı ?


04.05.2018 Yazdır • Eczane mesul müdürü işinin başında mı ?
 • Ruhsatname verildikten sonra eczanede yapılan tadilatlar ?
 • Tadilat yapılmış ise Sağlık Müdürlüğünce tasdik edilmiş mi ?
 • Eczanede elektrik, su, telefon var mı ?
 • Buzdolabı çalışır durumda mı ?
 • Temizlik hijyen kaidelerine uygun mu ?
 • Eczane zemini karo,mermer, vb. Yanmaz madde mi ?
 • Yangın söndürme cihazları yeterli mi ?
 • Eczane ve eczacı tabelaları uygun mu ?
 • Işıklı nöbet levhası var mı ?
 • E-logo mevcut mu?
 • Kapı nöbet zili çalıyor mu ?
 • Eczacının 30x40 ebadında resmi var mı ?
 • Eczanede bulunan ilaç ve diğer maddeler usulune uygun saklanıyor mu ?
 • Nöbetlere riayet ediliyor mu?
 • Acil vakalar için ilaç var mı ?
 • Biyolojik serumlar var mı ?
 • Türk kodeksi var mı ?
 • Sublemanı var mı ?
 • Majistral tarife var mı ?
 • Zehirli maddeler kilitli dolapta saklanıyor mu ?
 • Eczanede isim yazılı beyaz önlük giyiliyor mu ?
 • Yerli ve yabancı ilaçlar bakanlıkça belirlenen fiyatlara uygun mu ?
 • Eczanede satılması yasak olan maddeler mevcut mu ?
 • Reçete kayıt defteri mevcut mu? Uygun tutuluyor mu ?
 • Uyuşturucu defteri var mı? uygun tutuluyor mu ?
 • Stajyer defteri var mı? uygun tutuluyor mu ?
 • Personel defteri var mı? Uygun tutuluyor mu ?
 • Teftiş defteri var mı ?
 • Defterler ilgili yerlerden tastik edilmiş mi ?
 • Uyuşturucu ve psikotrop ilaç kontrollerinde giriş ve çıkışlar kayıtlara uygun mu?(uygun değilse tutanakla tespiti)
 • Uyuşturucu ve psikotrop ilaç reçeteleri saklanıyor mu ?
 • Kırmızı reçeteler düzenli olarak Sağlık müdürlüğüne gönderiliyor mu ?
 • Yeşil reçeteler düzenli olarak Sağlık müdürlüğüne gönderiliyor mu ?
 • Çelik kasa mevcut mu ?
 • Kanun ve yönetmelik var mı ?
 • Bakanlık tamimleri dosyalanıyor mu ?
 • Tamimlerin gereği yerine getiriliyor mu ?
 • Optik reyonu var mı ?
 • Optik ruhsatının adı soyadı.
 • Optik ruhsatı tarih ve serisi.
 • Gözlükle ilgili kayıtlar deftere muntazam işleniyor mu ?


04.05.2018 YazdırSağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 29.05.1985 tarihinde yürürlüğe sokulan kontrole tabi uyuşturucu madde ve müstahzarların reçeteleri (Kırmızı reçeteler) ile 01.02.1986 tarihinde yürürlüğe sokulan psikotrop madde ve müstahzarlara ait yeşil reçetelerde Eczacıların uyması gereken kurallar aşağıda verilmiştir.

1) Sağlık Bakanlığının 28.03.1986 tarih ve 5796 sayılı tamimi gereğince kontrollerin daha etkin olması amacıyla yeşil ve kırmızı reçeteler daha önce bildirilen form ile gönderilecektir. Formda istenen bilgilerin hepsi forma yazıldıktan sonra form iki nüsha halinde Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.(Reçeteler form eşliğinde posta ile gönderilebilir.)
2) Reçeteler en geç Müteakip ayın onuna kadar Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir.(ÖRNEK: Haziran ayı reçeteleri Temmuzun onunda Müdürlükte olacak şekilde gönderilmelidir.)
3) Yeşil ve kırmızı reçetelerin İLK NÜSHALARI Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Aksi olduğu takdirde reçeteler iade edilecek ve gelmemiş kabul edilecektir. (Resmi Kurumlara reçetelerin İKİNCİ NÜSHALARI fatura edilecektir.)
4) Hastalar Eczaneye reçetelerin birinci ve ikinci nüshaları ile müracat edeceklerdir, birinci ve ikinci nüshaları ile müracat etmeyen hastaların ilaçları karşılanmayacaktır.
5) Yeşil ve kırmızı reçetelere liste muhteviyatı dışında ilaç yazılması yasaktır. Bu şekilde gelen reçeteler kabul edilmeyip ilaçlar verilmeyecektir.
6) Kırmızı reçeteler psikotrop ilaçlar için kesinlikle kullanılmayacaktır.Böyle yazılan reçeteler de karşılanmayacaktır.
7) Uyuşturucu madde reçetelerinde Maximal doz sınırını aşan ilaçlar kesinlikle karşılanmayacaktır.
8)Uyuşturucu ve Psikotrop ilaç reçeteleri karşılığında, Eczacı ilacı alan kimsenin adresini ve imzasını reçetenin İLK NÜSHASININ arkasına alacaktır. Eğer reçete emekli veya resmi kurum reçetesi ise alanı;n Adı-Soyadı ve imzası yeterli olacaktır.
9) Kontrole tabi reçetelerde Doktorun ilaç yazdığı bölümün altı Eczacıya aittir. Bu bölümün Eczacı tarafından eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
10) Yeşil ve kırmızı reçetelerde Doktorun Adı-Soyadı, Diploma numarası ve imzası olmayan reçeteler Eczanece karşılanmayacaktır.
11) Formlarda Uyarı kısmı Sağlık Müdürlüğünce doldurulacaktır.
12) Psikotrop madde ihtiva eden ancak yeşil reçete dışında kalan ilaçlar reçete karşılığı satılıp reçete kayıt defterine işlenecektir.04.05.2018 Yazdır