Kurum Sözleşmeleri

Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde eczacıya ait;

  • Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),
  • Ruhsat fotokopisi,
  • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
  • Adli Sicil kaydı,
  • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,
  • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
  • Sözleşme yapmak istediğine dair dilekçe,

Yenileme halinde;

  • Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
  • Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)
  • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.(Dilekçe Örneği)


04.05.2018 Yazdır