Diğer İşlemler

 • Hastane Eczanesi Açılış Dilekçesi, (İlk Açılışta İstenir)
 • İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, (İlk Açılıştan İstenir )
 • Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu, (İlk Açılışta İstenir)
 • Eczanenin İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tasdikli 5 Adet Röleve Planı, (Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir, (İlk Açılışta İstenir)
 • Hastane Yetkilisinin Ve Ortaklarının Eczacıyı Sorumlu Müdür Atadığına Dair Dilekçe, (Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi)
 • İl Sağlık Müdürlüğü' nden Beş Adet Röleve Planı.
 • Hastanenin Faaliyetini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Sorumlu Müdür Değişikliğinde Eski Sorumlu Müdür Eczacının İstifa Dilekçesi,
 • Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş; Yerinde Çalışmış İse, Bu İş Yerinden "İlişik Kesme" Belgesi


04.05.2018 Yazdır • Ecza Deposunun Faaliyetini Ve Ortaklarını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ecza Deposu Yetkilisinin Eczacıyı Sorumlu Müdür Atadığına Dair Dilekçe, ( Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi )
 • Eczacı Odasında Kayıtlı Eczacının Sorumlu Müdürlüğü Kabul Ettiğine Dair Dilekçe,
 • Ecza Deposu Sorumlu Müdür Değişikliğinde, Eski Sorumlu Müdürün İstifa Dilekçesi,
 • İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, ( İlk Açılışta İstenir)
 • İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen 5 Adet Röleve Planı. ( Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir.) (İlk Açılışta İstenir. )
 • Eczacı Odası Bölge Temsilsici Raporu Aslı, (İlk Açılışta İstenir )
 • Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş Yerinde Çalışmış İse, Bu İş Yerinden "İlişik Kesme" Belgesi.


04.05.2018 Yazdır