ACUİTEL 5 MG TABLET

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği 08.08.2005 tarih 40667 sayılı yazıda, Pfizer İlaçları Ltd.Şti.'nin Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek Acuitel 5 mg Tablet adlı preparatın 201-02-2004 (0417/28201) ve 201-04-05 (0517/28201) seri numaralılarının dış ambalajları içine yanlışlıkla Acuitel 20 mg blisterlerinin konulduğunu ve söz konusu serilerin 15 Ağustos 1986 tarih 19196 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" gereğince 2. sınıf geri çekileceğini bildirdiği belirtilmektedir.
Söz konusu preparata ait stoklarda bulunan tüm serilerin kontrol edilerek benzeri bir karışıklığın olup olmadığının araştırılması, tespiti halinde ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi ve konu hakkında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi gerekmektedir.