ZINNAT HAKKINDA 2.SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen yazı ile;

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 15.04.2008 tarih 025820 sayılı yazıda “GlaxoSmithKline San. ve Tic. A.Ş.”  adına ruhsatlı olan “Zinnat 125 mg/5 ml Süspansiyon Hazırlamak İçin Granül 100 ml” adlı preparatın 7090003 (İ.T.:09.2007 S.K.T.: 02.2010) seri numaralı numuneleri yapılan inceleme ve analizler sonucunda fiziksel yönden uygun bulunmadığından, söz konusu serilere 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.