ADANA KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜD. BÜTÇE AKTARIMI HK

Adana Valiliği Emniyet Müdürlüğünden 30.11.2005 tarihinde gelen yazı ile Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine 2. derece İta Amirliği yetkisi verildiği ve tahakkuk işlemlerinin 01.01.2006 tarihinden itibaren Laboratuvar Müdürlüğünce yapılacağı bildirilmiştir.
İta Amirliği yetkisinin verilmesiyle birlikte her türlü harcamaya ilişkin tahakkuk işlemleri de (tedavi, yolluk, maaş, melbusat, satınalma vs) anılan tarihten itibaren Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yürütülecektir.
Bu itibarla, İl Emniyet Müdrülüğümüzün 4. katında bulunan Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde görevli personelin yukarıda belirtilen harcamalarına ilişkin olarak düzenlenecek her türlü belge ve sözleşmelerin anılan tarihten itibaren Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü adına düzenlenmesi, hasta sevk kağıtlarında kurumu bölümü ADANA KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ şeklinde belirtilmesive tanzim edilen evrakların Laboratuvar Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.