EMEKLİ SANDIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HK

Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğünde görevli eczacılar ile Yönetim Kurulu ve Mevzuat Komisyonu bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantı sonucunda; meslektaşlarımızın Emekli Sandığı reçetelerini karşılarken dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda olup, bu hususlara azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

 1. Her reçetede ilacı alanın adı, soyadı, imzası, kaç kutu kaç kalem ilaç aldığı bulunmalıdır. İlacı alanın soyadı tutmuyorsa; adres ve telefon ve TC Kimlik numarası veya kimlik fotokopisi alınmalıdır.
 2. Bilindiği gibi döküm listesinde eczacı imzası zorunluluktur, ancak meslektaşlarımız zaman zaman imza atmayı ihmal etmekte ve reçetelerin topluca iadesi gerçekleşmektedir.
 3. SSK ve Bağ-Kur sözleşmelerine göre raporlara eczacılarımız "Aslı Gibidir Onayı" yapabildiği halde, Emekli Sandığı sözleşmesine göre: raporlara eczacılarımız "Aslı Gibidir Onayı" yapamaz.
 4. Reçetedeki kupürler üst üste gelmeden açıkça yapıştırılmalıdır.
 5. Osteoporoz raporlar, 20 rapor kodu ile kaydedilmelidir, dansitometre sonuçları mutlaka eklenmeli ve değerleri tutmalıdır.
 6. Enjektör alanların mutlaka beyanı olmalıdır. (Enjektör aldığına dair 2. İmza attırılmalıdır)
 7. Hastanın sicili, reçetenin ön yüzüne mutlaka yazılmalı, reçete arkasında eczane kaşesi bulunmalıdır.
 8. Okunaksız Dr. Kaşeli reçeteler karşılanmamalıdır.
 9. Kanser reçetelerinde doz girişleri daha itina ile yapılmalıdır.
 10. Sürekli kullanım raporlar hakkındaki kanun 07.2003, tarihinde yürürlüğe girdiğinden daha önceki raporlar bu kapsama girmemektedir.
 11. Raporlar üzerindeki düzeltmeler, raporu talep eden hekim tarafından onaylanıp daha sonra başhekim tarafından da onaylanacaktır, düzeltme mutlaka raporun aslında yapılacaktır.
 12. Raporlarda teşhis kodları doğru girilmelidir. Örneğin, KOAH ve Astım Bronşit teşhislerinde yanlışlıklar sıklıkla yapılmaktadır.
 13. "Prospektüs endikasyonlarına göre" verilecek ilaçlar konusunda hassas olunmalıdır. Bundan sonraki dönemde de bu konu Bütçe Uygulama Talimatında daha da önem kazanacaktır. Örneğin, Femera adlı preparatın rapor teşhisinde Meme Ca yazması yeterli değildir. Zira Femera'nın prospektüs endikasyonu "İlerlemilş Meme Ca"dır.
 14. Mor reçetelerde eczacıya ait kısım, eczacı tarafından eksiksiz doldurulmalıdır.
 15. Eritropoetin ve darbopoetin preparatları reçetelenirken doz açık yazılmalıdır. (IU/Kg/hf cinsinden) yazılan doz idame ya da başlangıç tedavisine uygun olmalıdır ve reçetede berlirtilmelidir. Ayrıca hastanın kaç kg olduğu reçeteye eklenmelidir. Reçeteler uzman hekim ya da diyaliz srtifikalı hekim tarafından yazılmalıdır.
 16. Altın preparatlı reçetlerde güvenlik formlarının doldurulması zorunludur.