ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TESLİM EDİLEN FATURALAR HK

Çukurva Üniversitesi Rektörlüğünden odamıza 30.11.2005 tarihinde odamıza gelen yazı ile, eczaneler tarafından Rektörlüğe teslim edilen faturaların yıl sonu olmasından dolayı gecikmelere ve geç ödemelere meydan vermemek için 16 Aralık 2005 tarihi mesai saati bitimine kadar postadaki gecikmeler dikkate alınmamak üzere Rektörlüğümüz tahakkuk bürosuna teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 16 Aralık 2005 tarihinden sonra gelen faturalar hiçbir suretle teslim alınmayacağı, bu tarihten sonra personellere verilen ilaç bedelleri normal olarak 2006 Mali yılında ödemesi yapılacağı bildirilmiştir.