KONTROLE TABİ İLAÇLAR HK

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden 07.12.2005 tarihinde odamıza gelen yazıda Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazı ile İlsan İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına imal ruhsatlı olup, Parasetamol, Pseudoephedrine ve Dextromethorphan HBr isimli etkin maddeleri içeren Tamol Cold 20 tablet isimli ilaç, formülü ve kontrole tabi maddeler içermesi nedeniyle Normal Reçete ile verilen izlemeye tabi ilaçlar kapsamına alınmıştır.

Sözkonusu ilacın Normal Reçete ile verilmesi, reçetelerin eczanelerde alıkonulması ve Reçete Kayıt Defterine işlenmesi gerkmektedir.