11.01.2010 TARİHİNDE YAPILAN SGK GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 16 Ocak’tan itibaren sözleşmeli tüm eczaneler için aynı anda geçerli olmak üzere 2009 yılı İlaç Alım protokolü’nü tek taraflı feshetmesinden sonra, dün akşam (11.01.2010) ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumu’nun davetiyle Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanlık Divanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı arasında bir görüşme yapılmıştır.

Görüşmede, Birliğimiz tarafından öncelikli olarak eczacıların sorunlarını dikkate alan ve hastalarımızı mağdur etmeyen bir çözüm için iyi niyetli yaklaşımımız ifade edilmiş, Birliğimizin çözümün bir parçası olmak konusundaki hassasiyeti dile getirilmiştir.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın M.Emin Zararsız,  4 Aralık’ta kamuoyuna iletilen birikmiş sorunlarımıza ilişkin herhangi bir düzenlemenin görüşülmesinin bile mümkün olmadığını ifade etmiştir. Tarafların karşılıklı müzakere yapacağı bir protokol süreci yerine, sadece SGK’nın hazırlamış olduğu şartnamenin imzalanması halinde TEB ile bir anlaşma yapılabileceği bildirilmiştir. Arkasından, Protokol imzalanması için SGK tarafından olmazsa olmaz diye nitelendirilen şartlar sıralanmıştır: Buna göre;

1. Bundan sonra, hiçbir şekilde herhangi bir eylemin yapılmayacağının imzalanacak sözleşmede yer alması
2. İlaç Takip Sistemi’ne koşulsuz, şartsız ve bir an evvel geçişin kabul edilmesi
3. Eczanelerin camekan ve vitrinlerindeki görüntü kirliliğinin kaldırılması, vitrinde sadece “SGK ile Sözleşmeli Eczane” ifadesinin yer alması, hastaların güler yüzle karşılanması, eczacılar tarafından halka karşı SGK hakkında olumsuz sözlerin söylenmesinin engellenmesi
4. Protokolün 3.7 maddesi gereğince kurulan reçete dağıtım sistemleri nedeniyle, sistemden yararlanan üyelerden giderleri karşılayacak miktarda Bölge Eczacı Odalarınca alınan hizmet bedelinin alınmaması
5. Yasamıza aykırı olmasına rağmen, sözleşme karşılığında herhangi bir bedel alınmaması şart koşulmuştur.

Ayrıca, Sayın Kurum Başkanı tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinin en kısa sürede yayınlanacağı belirtilmiş ancak içerik hakkında herhangi bir bilgilendirmede bulunulmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tek taraflı hazırlayarak diğer sağlık hizmet sunucuları ile yaptığı sözleşmeler ile Birliğimizle bağıtlananın Protokol arasındaki en önemli fark, “eczacının ilaç vermesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin SUT’ta değişiklik yapılması halinde görüş birliği sağlanır.”  hükmünün yer almamasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumunun talebi, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılacak değişikliklerin sözleşmenin önüne geçebilmesini sağlamak ve sözleşmede yapabileceği tek taraflı değişikliklerin zeyilnamelerle eczanelere ulaştırılmasını, yapılan değişiklikleri kabul ederek zeyilnameleri imzalayan eczanelerle sözleşmenin devam etmesini, diğerlerinin sözleşmelerinin geçersiz sayılmasını sağlayacak bir hükmün imzalanacak sözleşmede yer almasıdır. Oysa, Türk Eczacıları Birliğinin taraf olduğu sözleşmelerde, “7.6. Protokol hükümleri ancak tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu görüşmenin ardından, aynı gün Merkez Heyetimiz olağanüstü toplanmış ve görüşmeyi değerlendirmiştir.

Merkez Heyetimizin, eczacıların mevcut sorunlarına çözüm üretmek bir yana, en temel demokratik haklarını ellerinden almaya çalışan, Türk Eczacıları Birliği’ni tamamen işlevsiz bırakan, eczacıların davranışlarını bile kontrol altına almak istemeye kadar giden bu “şartnameyi” imzalaması mümkün değildir. Türk Eczacıları Birliği olarak amacımız, eczacının sorunlarını çözen, uzun ömürlü ve karşılıklı mutabakatı gerektiren bir protokol yapmaktır.

Eczacılarla tek tek sözleşme imzalayamayacağını anlayan SGK, bu sefer TEB ile sözleşme imzalamış gibi görünerek, sözleşmeye koymayı planladığı sınırsız yetkilerle TEB’i devreden çıkartmaya, zeyilnamelerle değişiklikler yapmak suretiyle eczacıyı korumasız bırakmaya çalışmaktadır. Bizlerin ne bu anlayışa teslim olması ve ne de eczacılarımızı teslim etmesi beklenemez.

Gelinen noktada, Türk Eczacıları Birliği, halen tarafların üzerinde uzlaşacağı, eczacının sorunlarını çözmeye yönelen bir Protokol imzalamak isteğinde ve iradesindedir. Yarın (13.01.2010) Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Heyetimizi kabul edecek olup, sorunlarımız kendilerine arz edilecektir. Ancak, önümüzdeki iki gün içerisinde, bir şartname değil, gerçek bir Protokol imzalanması konusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığı takdirde, 16 Ocak 2010 tarihinden itibaren fişli/faturalı yaşama geçilecektir.

Meslektaşlarımız “TEB’i ve Eczacı Odalarını devreden çıkartan bir sözleşmeye imza atmayacaklarını” beyan ederek görevlerini yapmıştır. Türk Eczacıları Birliği de, önümüzdeki süreç konusunda tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Eczacılar mesleklerinin ellerinden alınması anlamına gelen bu darbeye karşı da dayanıklı olduklarını gösterecektir.

Birliğimiz gücümüzdür.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ