2010 SGK SÖZLEŞMESİ ODAMIZA GELMİŞTİR.

Değerli Meslektaşlarımız,

2010 SGK sözleşmesi Odamıza gelmiştir.

Sözleşmenin kuruma son teslim tarihi 01.03.2010 Pazartesi mesai bitimine kadardır. Ancak sözleşmeler Adana Eczacı Odası tarafından toplanacağından 25.02 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar eklerle birlikte sözleşme metinlerinin Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir. 25.02.2010 tarihinden sonra ise meslektaşlarımızın sözleşme ve eki belgeleri son teslim günü olan 01.03.2010 mesai bitimine kadar SGK Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne kendileri teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmelerin Odamız tarafından verilebilmesi için meslektaşlarımızın Üyelik aidatını, Oda giderlerine katkı payını, TEB Yardımlaşma Sandığı ve TEB Afet Fonu aidatlarını yatırmış olması gerekmektedir.

Sözleşme bedeli eczane cirolarına göre 50, 200, 350 ve 450  YTL’dir.

1.Kademe Sözleşme Formu                         50TL

(350.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

2.Kademe Sözleşme Formu                         200 TL

(350.000 TL ile 600.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

3.Kademe Sözleşme Formu                         350 TL

(600.000 TL ile 900.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

4.Kademe Sözleşme Formu                         450 TL

 (900.000 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

Sözleşme yenilemek isteyen meslektaşlarımızın eczane kaşeleri ile birlikte odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 19.01.2009 tarihinde imzalanan protokolün 7. 7 maddesi gereğince sözleşme yenilemek isteyen meslektaşlarımızın aşağıdaki sözleşme eki belgeleri tamamlayarak dilekçe örneği* ile birlikte 25.02.2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Adana Eczacı Odası’na teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Sözleşme yenileme için;

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki EK-3/B )**

Sözleşme yenilenmesi sırasında 2009 yılı satış hâsılatını gösterir SUT eki EK-3/B formunun vergi dairesinden onaysız eczane tarafından doğru olarak doldurulup imza ve kaşelenip sözleşmeye eklenmesi yeterli olacaktır. ***

 

-Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

***Sözleşme yenileme işleminden sonra EK-3/B formu vergi dairesinden onaylı olarak temin edilerek Kuruma teslim edilmek üzere 03.04.2010 tarihine kadar eczacı odasına teslim edilebilecektir. –( Ek-3/B formdaki bilgilerin, eczane tarafından yapılan beyan ile karşılaştırılarak teyit edileceği; beyan ile onaylı form arasında eczanenin indirim oranını yanlış belirleyecek miktarda farklılık bulunması halinde sözleşme üzerinde yer alan indirim oranı kısmının taraflarca imzalanarak düzeltileceği,

- Eczanelerin 2009 yılı indirim oranı ile 2010 yılı indirim oranı arasında farklılık bulunması halinde, 01.02.2010 tarihinden itibaren başlayarak SGK Provizyon Sistemine kaydettikleri reçeteleri yeni indirim oranlarına göre Eczane Provizyon Sisteminden yeniden hesaplattırmaları gerektiği; ilk beyan veya teyit aşamasında ıskonto oranını hatalı bildiren eczanelerin hatalı ıskontolu reçetelerini de provizyon sisteminden yeniden hesaplatması zorunlu olduğundan, bu işlemlerin yapılmaması halinde dönem sonlandırmasına izin verilmeyeceği,

 - Eczane tarafından hatalı ıskonto oranı ile Kuruma fatura edilmiş reçetelerin yer aldığı faturaların, kontrol edilip edilmediğine bakılmaksızın eczaneye iade edileceği, faturanın ve eki reçetelerin yeni ıskonto oranına göre düzeltilmesinin ardından Kuruma yeniden teslim edileceği; bu faturaların ödeme işleminin, Kuruma yeniden teslim edildiği tarih esas alınarak yapılacaktır. )

**Vergi Dairesi Onay Formu” için tıklayınız

* Dilekçe Örneği için tıklayınız