SGK SÖZLEŞMELERİNİ YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 17.02.2010 tarih ve 2540365 sayılı yazıda, 2010 yılı sözleşmelerinin yenilenmesi esnasında eczanelerin Şubat Ayı içerisinde eski iskontoları ile karşıladıkları reçetelerini yeni iskonto oranlarına göre yeniden hesaplattırmaları gerektiğinin bildirilmesi üzerine, Birliğimizce Kurumla yapılan görüşmelerde, iskonto değişimlerinden kaynaklı değişikliklerin, fatura altında belirtilerek işlem yapılması önerilmişti. Ancak Kurumca, böylesine bir düzenlemenin, hastanın ödemesi gereken katılım payı ile sistemde kayıtlı katılım payı arasında fark yaratacağından, bu işlemin mümkün olamadığının bildirilmesi üzerine, Birliğimizce Kuruma gönderilen 19.02.2010 tarih ve 708 sayılı yazı ile, 01.02.2010 tarihinden itibaren sisteme kaydedilen reçetelerin silinmesine gerek kalmaksızın, yeni iskonto oranlarına göre düzeltilebilmesine ve bu düzeltme işlemi sonrasında ise reçete arkası çıktılarının yenilenmeden Kuruma fatura edilebilmesine olanak tanınması talep edilmişti.

Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşme ve Ödemeleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 23.02.2010 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.04.01-696-2725288 sayılı yazı ekte yer almakta olup, bu yazıda,

İndirim oranı değişen eczanelerin eski iskontoları ile karşıladıkları reçetelerin Birliğimiz tarafından önerilen yöntem ile düzeltilmesine olanak sağlanması için Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’nce çalışmaların yürütülmekte olduğu belirtilerek, eczanelerin, yeni iskonto oranları ile reçete kaydetmelerine ve kaydettikleri reçeteleri düzeltmelerine imkan sağlayacak düzenleme yapılması için provizyon sistemine satış hasılatı ve iskonto bildirim işlemlerini 25.02.2010 günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerektiği bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca, reçetelerini yeni iskonto oranına göre hesaplatmayan eczanelerin  Şubat dönemi reçetelerinin faturalandırılmasına izin verilmeyeceği ve satış hasılatını yanlış bildiren eczanelerin faturalarının geç ödeneceği bildirilmiş olup, Şubat ayı içerisinde karşılanan ve yalnızca iskonto oranı değişikliği nedeniyle sisteme yeniden hesaplatılan reçeteler için reçete arkası çıktılarının yenilenmesinin zorunlu olmadığı belirtilmiştir.