BASIN AÇIKLAMASI

 

Türk Eczacıları Birliği, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılan ürünlerle ilgili acilen yasal düzenleme istedi; yetkilileri ve hastaları uyardı!

TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILAN ÜRÜNLERİN HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU TEHDİT KONUSUNDA UYARMAYA VE ÜZÜLEREK HAKLI ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bugün basında yer alan haberlere göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bitkisel içerikli beş ürünün (Sir Hunter, Romeo Juliet, Ziroll, Grinex, EFR-X), içeriğinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gereken etken maddeleri ve türevlerini bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Sağlık Bakanlığınca piyasadan geri çekilmesine karar verilmiştir.

Bakanlığın geri çekme kararı aldığı beş ürünle ilgili olarak, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan ve Birliğimize sunulan bir çalışma gereğince, Birliğimizce 04.02.2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne, bildirimde bulunulmuştur. Başvurumuzda, söz konusu ürünlerin gerek kutu, gerek izin başvuru dosyasında beyan edilmeyen kimyasal madde veya ilaç etken maddeleri içermeleri nedeniyle denetimsiz satışının halk sağlığı üzerinde bir tehlike oluşturduğu belirtilerek, bu ürünler hakkında ivedilikle işlem yapılması talep edilmiştir. Bu durum yıllardır altını çizdiğimiz bir gerçeği bir kere daha görünür kılmaktadır. Bazı üreticiler ve ithalatçılar, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması gereken etken maddeyi/maddeleri içeren ürünleri hakkında ruhsat başvurularını, ürün içeriğinin bitkisel olduğu iddiası ile, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na yapmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise, mevzuatına dayalı olarak ve teknik yetersizlikler nedeniyle içerik tespiti yapmadan, beyana dayalı ruhsat vermektedir.  Bu durum, halk sağlığını gün geçtikçe artan oranda tehdit altında bırakmaktadır.

Unutulmamalıdır ki; ister kimyasal ister bitkisel içerikli olsun her ilaç tedavi edici özelliğinin yanında doğru kullanılmadığı takdirde sağlığa zararlı olma riskini de taşır. Mevcut fayda ve riski dengelemenin tek yolu ilaç ya da ilaç etkisi gösteren ürünlerin kullanımının uzmanların kontrolünde olmasıdır. Sağlığa ilişkin ürünlerin uzmanları ise hekimler ve eczacılardır. Bu nedenle bu ürünler mutlaka doktor tavsiyesi ile ve eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır. Bunu sağlamanın temel yolu ise ilaç ve ilaç etkisi gösteren ürünlerin konunun uzmanı kamu otoritesi tarafından denetlenmesidir. İlaç ve ilaç benzeri ürünlerin üretiminden tüketimine ve tüketimi sonrası beklenen ve beklenmeyen etkilerine kadar uzanan süreçte, tek yetkili olması gereken kurum Sağlık Bakanlığı’dır.

Bugüne kadar bu yanlış uygulamanın ne kadar üzücü sonuçlara neden olduğu konusunda bir çok vaka kamuoyunun gündemine taşınmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak denetimsizce kullanılan ürünlerin başka ne tür sağlık sorunlarına neden olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak biz sağlık çalışanları bir gerçeği çok iyi biliyoruz: sağlık alanındaki denetimsizlik ve yetersiz düzenlemeler çok ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Sağlık alanında yaratılacak boşluğun ya da denetimsizliğin sonucu ya geri dönülemez sağlık sorunları ya da ölüm olmaktadır.  Daha ciddi kayıplar verilmemesi ve telafi edilemeyecek sağlık sorunlarına yenilerinin eklenmemesi için; bugüne kadar defalarca yinelediğimiz bir taleple bir kere daha yetkili mercilere sesleniyoruz. Söz konusu ürünlerin ruhsatlandırılma yetkisinin Tarım Bakanlığında kalmasında ısrarcı olunması, bugüne kadar çok sayıda örneği ile karşılaşılmış vakaların ülke gündemine taşınması ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle, ister bitkisel ister kimyasal içerikli olsun ilaç etkin maddeleri içeren her türlü ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve bu ürünlerin yalnızca eczanelerden halka ulaştırılması konusunda gerekli düzenlemelerin derhal yapılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz ve halkımıza sesleniyoruz;

Sağlığınızla ilgili konularda mutlaka bir hekime başvurunuz ve gerek hekim tarafından tavsiye edilen gerekse reçete ile satışı zorunlu olmayan ilaç ve ürünlerin temini için mutlaka tek yetkili ve güvenilir ilaç temin birimi olan eczanelere başvurunuz ve eczacınızdan danışmanlık hizmeti alınız. Sağlık alanında, basın yayın organları aracılığıyla, yetkisiz ve bilgisi olmayan kişilerce verilen ve birçoğu gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar etmeyiniz.

Sağlığınız bizim için önemlidir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
BASIN BÜROSU