50. İTİRAZ KOMİSYON RAPORU

Değerli Meslektaşlarımız,

25.02.2010 tarihli 50. İtiraz Komisyon Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

İTİRAZ KOMİSYON RAPORU