TEFOR DUOTAB TABLET'İN GERİ ÇEKME İŞLEMİ DURDURULDU

Odamıza TEB'den gelen yazı ile;

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürülüğü'nün Birliğimize gönderdiği 30.12.2005 tarih 064206 sayılı yazı ile, adı geçen firmanın 16.12.2005 tarihli yazısında, bitmiş ürün spesifikasyonlarında çözünme testi ile ilgili değişiklik talebinin Sağlık Bakanlığınca uygun bulunarak analizlerin tekrarlandığı; analizleri sonucu çözünme testi yönünden firma spesifikasyonlarına uygun bulunduğu ve geri çekme işleminin iptal edildiği ve ilgi yazımızla başaltıldığı bildirilen söz konusu preparata ait geri çekme işleminin durdurulduğu bildirilmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.