MEDULA ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNE REÇETE GİRİŞİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR HAKKINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLER

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

27.02.2010 tarihli duyurumuz ile, 01.03.2010 tarihinden itibaren devreye alınacak olan MEDULA-Reçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak, meslektaşlarımızın Kuruma bildirimde bulunmak istedikleri konuları medulayardim@gmail.com adresine gönderebilecekleri bildirilmiştir.
 
01.03.2010 tarihinden itibaren MEDULA-Reçete Provizyon sistemi ile ilgili olarak
medulayardim@gmail.com adresine ulaşan e-postalar ve sözlü bildirimler konularına göre ayrılmış ve Kurum yetkililerine iletilmiştir.
 
MEDULA – Reçete Provizyon Sistemi uygulamaları ile ilgili olarak Birliğimizce yaplan bildirimlere Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından verilen cevaplar,
 
• Sistemle ilgili sorular ve açıklamalar
• İlaçlarla ilgili sorular ve açıklamalar 
 
Başlıkları altında toplanmış olup duyurumuz ekinde tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.
 
Yapılan bildirimler hakkında, Kurumdan alınan cevapların duyurulmasına devam edilecektir.
 
 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Sistemle ilgili sorular ve açıklamalar

İlaçlarla ilgili sorular ve açıklamalar