YEŞİL KART VE TSK ŞUBAT 2010 REÇETELERİNİN DÜZELTİLMESİ VE KURUMLARA TESLİMİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

Bilindiği gibi, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 19.02.2010 tarihinde web sitesinden (www.bumko.gov.tr) “Eczane Sözleşmelerinin Yenilenmesi Hakkında Duyuru’ yayımlanmıştı.

Ancak Birliğimiz tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 01.03.2010 tarih ve 000909 sayılı yazı ile,

2010 yılı sözleşmelerinin yenilenmesi esnasında kamuya yapacağı iskonto oranı değişen eczanelerce Şubat ayı reçetelerinin Provizyon Sisteminden silinmeden düzeltilmesi ve reçete arkası çıktılarının yenilenmeksizin Kuruma fatura edilmesi uygulamasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edildiği belirtilmişti. Yine aynı yazımızda;  Genel Sağlık Sigortasına devredilmeyen 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu kapsamındaki personel ile 3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kart verilmek suretiyle tedavileri sağlanan hak sahiplerinin Şubat ayı reçeteleri için de aynı uygulamanın kabul edilmesi talep edilmişti.

Bu talebimiz üzerine, Genel Müdürlük tarafından Birliğimize gönderilen 08.03.2010 tarih ve 2931 sayılı yazı ile,

Iskonto oranı değişen eczaneler tarafından eski ıskonto oranları üzerinden provizyon alınan reçetelere ilişkin olarak yeni ıskonto oranlarına göre düzenlenecek fatura ve fatura ekleri için SGK Başkanlığı’nca provizyon sisteminde yapılan düzenleme çerçevesinde; reçetelerin sistemden silinmeden ve yeni ıskonto oranlarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak reçete arkası çıktıları yenilenmeksizin fatura düzenlenmesinin Bakanlıklarınca da uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Düzeltme işlemi yapıldıktan sonra toplu döküm (icmal) listesinin son  halinin yazdırılarak faturaya eklenmesi gerekmektedir.