2010 YILI MALİYE VE YEŞİL KART SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞTİR.

Değerli Meslektaşlar,

Maliye Bakanlığı ile TEB arasında imzalanan 2010 Yılı Maliye Sözleşmeleri Odamıza gelmiştir.

Sözleşmelerin TEB tarafından belirlenen fiyatı 100 TL’dir.

Sözleşme yenileme için;

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form * (Tebliğ eki EK-3/B )

* Sözleşme yenilenmesi sırasında 2009 yılı satış hâsılatını gösterir tebliğ eki EK-3/B formunun vergi dairesinden onaysız eczane tarafından doğru olarak doldurulup imza ve kaşelenip sözleşmeye eklenmesi yeterli olacaktır

( Eczanelerin 2009 yılı satış hasılatlarını gösterir vergi dairesinden onaylı tebliğ eki (EK–3/B) formunu da 09/04/2010 tarihine kadar kurumlara ibraz etmeleri gerekmektedir).

-Ruhsat fotokopisi (Değişiklik olması halinde)

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.

Meslektaşlarımızın 2010 yılı için sözleşme yapacakları Maliye Bakanlığı Kurumları ve izleyecekleri yöntem aşağıdaki gibidir;

·         Yeşil Kart

·         KKK 6.Kolordu Komutanlığı

·         Jandarma Bölge Komutanlığı

Sözleşmenin kuruma son teslim tarihi 19.03.2010 Pazartesi mesai bitimine kadardır. Ancak sözleşmeler Adana Eczacı Odası tarafından teslim edileceğinden dolayı, 16 Mart Salı günü mesai bitimine kadar ekleri ile birlikte sözleşme metinlerinin Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir. 16.03.2010 tarihinden sonra ise meslektaşlarımızın sözleşme ve eki belgeleri son teslim günü olan 19.03.2010 mesai bitimine kadar ilgili kurumlara kendileri teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme yenilemek isteyen meslektaşlarımızın eczane kaşeleri ile birlikte odamıza başvurmaları gerekmektedir.

·         Milli Eğitim Müdürlüğü Yatılı Okullar

·         Çukurova Üniversitesi Mediko-Sosyal (Öğrenci)

Bu iki kurumla sözleşme yenilemek için yukarda belirttiğimiz evraklar gerekli olup, meslektaşlarımızın sözleşmelerini ilgili birimlere 19.03.2010 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir

Ayrıca; yukarıda bahsi geçen kurumlarla ilk defa sözleşme yapacak meslektaşlarımızın, fatura bedelinin yatacağı bankaya ait IBAN numaralarını da belirtmeleri gerekmektedir.

EK-3B SATIŞ HASILATI FORMU

Maliye Dilekçe Örneği

Yeşil Kart Dilekçe Örneği