15.06.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ UYGULAMALAR

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 09.02.2005 tarih ve 25722 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28'nci maddesinin (r) bendi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Talimatta bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış ve 31 Mayıs 2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete'de Tebliğ olarak yayımlanmıştır.

Tebliğ ile yapılan uygulama değişiklikleri aşağıdaki dosyalarda belirtilmekte olup, bu uygulamalar için başlangıç tarihi 15.06.2005 tir.( Belgelerin görüntülenmesi için bilgisayarınızda Microsoft office programı yüklü değil ise "Programlar" kısmından "word viewer" ve "excel viewer" programlarının da bilgisayarınıza yüklenmesi gereklidir.)

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

8410.doc