07.06.2004 TARİHLİ DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM;

        I- BAĞ - KUR PROTOKOLÜ

        Türk Eczacıları Birliği ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2004 yılı Protokolü'nün "III.Uygulanacak Esaslar" başlıklı bölümünün 15.Maddesinde;
        "Eczane, ayakta yada yatarak tedavi gören hastalara ait reçetelerin arka yüzüne ilacı alan kişinin adı, soyadı varsa telefon numarası, telefon numarası yoksa adresini, yakınlık durumu ve imzasını alır. Reçetedeki ilaçları alan hastanın kendisi ise sadece imzası ve varsa telefon numarası alınır. Aksi takdirde reçeteler söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla iade edilir." ifadesi yer almaktadır.

        Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde üyelerimiz tarafından ilgili maddeye uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi istenmektedir.
        
        II- SAHTE PARA

        Emniyet Müdürlüğü Kaç ve Org. Suç Şb. Müdürlüğü 'nün yazısı ile; 3 sahte para olayının değişik tarihlerde nöbetçi eczanelerde gerçekleştiği ve verilen sahte paraların ( 200 Euro X 00026432309 ve 50 Euro'nun Z 62537358967 seri nolu ) oldukları tespit edilmiştir. Böyle bir taleple eczaneye gelen şüpheli şahısların Polis 155 'e bildirilmesi gerekmektedir.        

        III- Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu İle Verilecek İlaçlar

         2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarında, 2 Nisan 2004 tarih 25421 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda "fentanyl transdermal flaster (TTS)" adlı preparatlar, talimatın "Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar" başlıklı EK-2/B listesine alınmıştır.
        Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2004 tarih 020370 sayılı yazısı ile, konu hakkında yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "Fentanyl Transdermal Flaster" adlı preparatın Talimatın Ek 2-C "Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar" Listesi kapsamında değerlendirileceği bildirilmektedir.

        IV- SSK UYGULAMA TALİMATI

        2004 yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı tamamı Adana Eczacı Odası 'nın internet sayfasında yer almaktadır.

        V- T.C Maliye Bakan. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müd.'nden gelen yazı ile;

        1- Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Valsartan" etken maddesini içeren "Diovan 80 mg ve 160 mg Film Tablet" adlı preparatların ;
        "-Hipertansiyon tedavisi,
        -Kalp yetersizliği (NYHA sınıf II, III ve IV; diüretikler, dijital ve ADE inhibitörleri ya da beta-blokörler gibi, kalp yetersizliğinin standart tedavisini alan hastalarda kullanılır. Bu standart tedavilerin hepsinin birden uygulanması zorunlu değildir.
        -Miyokard infarktüsü sonrası; miyokard infarktüsünden sonra sol ventrikül yetersizliğine ait belirtiler, semptomlar veya radyolojik kanıtlar ve/veya sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişen, klinik bakımdan stabil hastaların yaşam süresinin uzatılmasında kullanılır." şeklindeki endikasyonlarının Sağlık Bakanlığı'nın ilgili Bilimsel Komisyonlarınca incelendiği ve uygun bulunduğu bildirilmektedir.

        2- Serono İlaç Pazarlama ve Tic.A.Ş. firmasının ithal ruhsatına sahip olduğu "Somatropin" etken maddesini içeren "Saizen 8 mg Click Easy" ve "Saizen 4 IU Flakon" adlı preparatların;
"-Endojen büyüme hormonu salgısının olmaması veya azlığı ile meydana gelen büyüme geriliği,
        -Kromozom analizleri ile teyid edilmiş, gonadal disgenezili kızlarda büyüme geriliği (Turner Sendromu),
        -Prepubertal çocuklarda kronik böbrek yetmezliğinden ötürü büyüme geriliği (CRF),
        -Yetişkinlerde büyüme hormonu eksikliği için tek dinamik test ile teşhis edilen belirgin büyüme hormonu eksikliğinin replasman tedavisi. Hastalar aşağıdaki kriterleri yerine getirmelidir:
        Çocukluktaki öykü:
        Çocukluk esnasında büyüme hormonu eksikliği teşhis edilmiş hastalar, tekrar test edilmelidir ve Saizen ile replasman tedavisine başlamadan önce büyüme hormonu eksiklikleri teyid edilmelidir.
        Yetişkinlerdeki öykü:
        Replasman tedavisi olarak büyüme hormonu kullanımına başlamadan önce, hipotalamik ya da hipofiz bezi hastalığı sonucu büyüme hormonu eksikliğine sahip ve en az bir diğer hormon eksikliği teşhis edilmiş (prolaktin hariç) hastalara, uygun replasman tedavisi tesis edilmiş olmalıdır." Şeklindeki endikasyonlarının Sağlık Bakanlığı'nın ilgili Bilimsel Komisyonlarınca incelendiği ve uygun bulunduğu bildirilmektedir.

VI- YILAN SERUMU

        Eczanelerde bulundurulması zorunlu ilaçlar kapsamında biyolojik serumlar da bulunmakta olup yılan ve akrep serumlarının piyasada mevcudiyeti halinde eczane stokları arasında yer alması şarttır.Polivalan yılan serumunun ilimiz dahilindeki ecza depolarına ilgili firma tarafından sevkiyatı yapılmış olup temininde güçlük sözkonusu değildir.

VII- BÖLGELER ARASI TOPLANTI

Türk Eczacıları Birliği 34. Dönem Merkez Heyeti Birinci Bölgelerarası Toplantı 25-26-27 Haziran 2004 tarihlerinde Çanakkale Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde Kolin Hotel'de yapılacaktır.
Çanakkale-Kepez'de bulunan Kolin Hotel'in toplantı ve konaklama için KDV dahil fiyatları aşağıda yer almaktadır.

25-26 Haziran 2004 * 2 Gece Konaklama
(Otele Giriş:25.06.2004; Çıkış: 27.06.2004)

Tek Kişilik Oda……………………….. 210 Amerikan Doları (Tam Pansiyon)
Çift Kişilik Oda (kişi başı)…………… 180 Amerikan Doları (Tam Pansiyon)

24-25-26 Haziran 2004* 3 Gece Konaklama
(Otele Giriş: 24.06.2004; Çıkış: 27.06.2004)

Tek Kişilik Oda……………………….. 280 Amerikan Doları (Tam Pansiyon)
Çift Kişilik Oda (kişi başı)……………. 210 Amerikan Doları (Tam Pansiyon)

24-25-26-27 Haziran 2004* 4 Gece Konaklama
(Otele Giriş: 24.06.2004; Çıkış: 28.06.2004)

Tek Kişilik Oda………………………. 350 Amerikan Doları
Çift Kişilik Oda (kişi başı)…………… 255 Amerikan Doları

VIII- TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI

        İyi Eczacılık Uygulamaları ile ilgili olarak kullandırılacak olan Eczane Açılış ve Eczane Yenileme Kredileri verilmesi konusunda görüşülmüş olup müracaat eden ve protokol yapılan firmaların listesi aşağıda belirtilmiştir.

1-        GRUP MAVİ İNŞ. TAAH.DEKAR. TİC. LTD. ŞTİ.
        Çamlıtepe Cad. No:79/3 Siteler / ANKARA Tel: 0 312 351 41 91
2-         G & G SAĞ. VE MİMARLIK HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
        Göztepe Cad. Kuriş Sok. No: 7/ C Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0 216 527 57 49 - 466 42 17
3- OM MİMARLIK MÜH. A.Ş
        Bağdat Cad. No: 57/ 1 Küçükyalı / İSTANBUL Tel: 0 216 417 23 04 - 417 23 51
4- EGAŞ ECZANE GEREÇLERİ A.Ş
        Harbiye Mah. Şehit Alaattin Saraç Sok No:11 / 17 Tel: 0 312 482 05 04 - 481 72 72
        
        Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla                                                                 Ecz. Alev TÜRKER                                                                  Genel Sekreter