İLAÇTA DURUM KOMİSYONU’NUN 9-10.06.2011 TARİHLİ TOPLANTISI İLE YAPTIĞI DEĞERLENDİRME SONUCU HAKKINDA

 

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayımlanan yazı ile;

İlaçta Durum Komisyonu, 9-10.06.2011 tarihlerinde İstanbul’da bir toplantı yaparak, eczaneler tarafından yapılan alımlarda uygulanan vadeler ve ticari ıskontolar konusunda ilaç firmaları ile görüşmelerine başlamıştır.

İlaçta Durum Komisyonumuz, yaptığı görüşmeler ve çalışmalar sonucunda, meslektaşlarımızın eczane stoklarını minimal seviyede tutması ve firma kampanyalarına girmemeleri konusunda tavsiyede bulunma kararı almıştır.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar ve sonuçları ile ilgili olarak, önümüzdeki günlerde Bölge Eczacı Odaları aracılığıyla meslektaşlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bu süreçte, meslektaşlarımızın, stok seviyelerini mümkün olduğunca minimal düzeyde tutmaları ve firma kampanyalarına girmemeleri büyük önem taşımaktadır.

Meslektaşlarımıza duyurulur.