PROTAMİN ICN 5000 IU/5 ML IV KULL İÇİN ENJ SOL İÇEREN AMP ADLI İLACIN BAZI SERİLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliğinden Odamıza gelen Yazıda;

“T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan duyurusunda; “Protamin ICN 5000 IU/5 ml IV Kull. İçin Enj. Sol. İçeren Ampul” adlı müstahzara ait yapılan inceleme ve analizler sonucunda;

55 (S.K.T:08.2012), 56 (S.K.T:10.2012), 58 (S.K.T:12.2012), 59 (S.K.T:02.2013), 60 (S.K.T:04.2013), 61 (S.K.T:05.2013), 62 (S.K.T:06.2013), 63 (S.K.T:08.2013) ve 64 (S.K.T:10.2013) ve 53 (S.K.T:05.2012) seri nolu numuneler uygun bulunmadığı,

 

Bu nedenle; “Protamin ICN 5000 IU/5 ml IV Kull. İçin Enj. Sol. İçeren Ampul” adlı müstahzarın söz konusu serilerine;15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. 

 

Şeklinde ifade edilmektedir.    

 

Geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.

 

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.