“E-BORCU YOKTUR” YAZISININ SGK FATURALARINA EKLENMESİ HAKKINDA

SGK ADANA SSGM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

SGK Adana SSGM Müdürlüğü’nün Odamıza göndermiş olduğu yazıda;

2012 Yılı Ocak ayından başlamak üzere teslim edilen her faturanın ekinde “BORCU YOKTUR” yazısı olması gerektiği ,

- Yazı e-borcu yoktur” ekranından alınabileceği, (Yazı almak için SGK Merkezlerine müracaat edilmeyeceği)

- Şifresi olmayan Sağlık Hizmeti Sunucularının şifrelerini SGK Merkezlerinden alabilecekleri,

- Borcu Yoktur / borç durumu yazısı olmayan Sağlık hizmeti sunucusu’nun faturasının teslim alınmayacağı

- Borcu olan Sağlık hizmeti sunucuları ise yine aynı ekrandan almış oldukları borç durumunu gösterir çıktıyı fatura ekinde ibraz etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle; Ocak ayında yapılacak olan fatura teslim işleminde (Aralık 2011 faturası dahil) “BORCU YOKTUR” yazısının çuvalın dışındaki evraklara eklenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.