23.11.2004 TARİHLİ DUYURU
                DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM ;

I-        YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASI

01.01.2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası uygulamasına başlanacaktır.

YTL' nin tedavülünün başlaması ile birlikte eczaneler tarafından iki ayrı sürşarj etiketi kullanılmasının zorunlu olup olmadığı hakkında görüş istenmiştir.

Buna göre; ilaçlar üzerinde bedellerin TL ve YTL cinsinden tek sürşarj etiketinde gösterilmeleri mümkünse tek sürşarj etiketinde gösterilmesi, şayet bu teknik olarak mümkün değil ise iki sürşarj etiketinde gösterilmesi gerekmektedir.

II-        MSB İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKALNLIĞI YAZISI İLE

MSB Adana Bölge Başkanlığının 2004 yılı Mali yıl sonuna kadar Subay, Astsubay, Sivil Memur ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavi giderlerinin ödenmeye devam edilmesini , 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren ödemelerin 6 ncı Kolordu Komutanlığı tarafından yapılacağı bildirilmiştir.
Buna göre 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren Adana Garnizonunda bulunan MSB 'lığı bağlılarının ( İnş. Eml. Ve Nato Enf. Blg. Bşk.lığı , Teftiş Heyeti Bşk.lığı ve Ask d. Bşk.lığı )
a)        Subay , Astsubay , Sivil Memur ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleriyle ilgili her türlü tedavi ve sağlık giderlerinin 6 ncı Kolordu Komutanlığı tarafından ödeneceğini,
b)        Adana Garnizonunda yaşayan Gazilerin ve Uzman Erbaşlıktan ayrılmış hak sahiplerinin Tedavi ve Sağlık Giderlerinin MSB Adana İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından ödeneceğini,
c)        Tedavi Sağlık Giderleriyle ilgili faturaların yukarıda sayılan maddelere istinaden 01 OCAK 2005 tarihinden itibaren ilgili Komutanlıklar adına tanzim edilmesi gerekmektedir.

III-        SSK DAMGA VERGİSİ

SSK tarafından eczacıların kurum alacağından %0.7 damga vergisi kesilmesi hakkında TEB ile yapılan görüşmeler sonucunda; SSK Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 21 Ekim 2004 tarihli bir GENELGE yayınlanarak, 18.10.2004 tarihinden itibaren sözleşmeli eczanelerden binde 7,5 sözleşme damga vergisi kesilmesi uygulamasına son verildiği bildirilmiştir.

IV-        BİLGİSAYAR EĞİTİM PROGRAMI

Adana Eczacı Odası Bilgisayar Komisyonunun bilgisayar eğitimi ile ilgili hazırlamış olduğu duyuru ektedir.


V-        2. SINIF GERİ ÇEKME İŞLEMİ

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği 19.11.2004 tarih, 45723 sayılı yazıda, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. adına ruhsatlı olan ve "Selekoksib" etken maddesini içeren "Celebrex 100 mg Kapsül ve Celebrex 200 mg Kapsül" adlı preparatların tüm serilerinin firmanın talebi nedeniyle 2.sınıf geri çekilmesi istendiği ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Eczane stoklarında bulunan söz konusu preparatlara ait tüm serilerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.

VI-        PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN YAZI İLE;

PTT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 11.05.2004 ve 13 no genelge emrinin 2.maddesi gereğince anlaşmalı eczanelerin daha dikkatli davranması gerekmektedir.
Bahse konu emrin ikinci maddesinde "Eczanelerden kesinlikle bilahare doktora reçetesini yazdırarak vermek suretiyle ödünç veya veresiye ilaç alımında hiçbir şekilde bulunulmayacak ve Ünite amirlerince bu konuda gerekli önlemler alınacak aksine davrananların tespiti halinde ilgililer hakkında PTT Personel Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde işlem yapılarak bu şekilde temin edilen ilaçlara ait tutarlar personelden derhal tahsil edilecektir. Bu konuda ayrıca Üniteniz sözleşmeli eczanelere yazılı duyuruda bulunularak personel ve aile bireylerine sonradan reçetelerimi vermek suretiyle ödünç veya veresiye ilaç vermemeleri aksi halde sözleşmelerinin feshi cihetinde işlem yapılacağı bildirilmiştir.
Bu hususa bağlı olarak anlaşmalı eczanelerden ödünç veya veresiye olarak alınan ilaçlara karşılık olarak eczacı tarafından doktorlara alınan bu ilaçları yazdırması için kesinlikle boş hasta sevk kağıdı bırakılmayacak bu şekilde davranan personel hakkında derhal PTT Personel Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde işlem tahsis edilerek ilgili eczacı odasına bilgi verilerek bu yolla ilaç veren eczane ile yapılan sözleşme ise derhal fes edilecektir. Bu hususta uygulama öncesi anlaşmalı eczanelere yazılı olarak duyurulacaktır". Denilmektedir.

VII- ECZANE SOYGUNU

Adana ili Yumurtalık ilçesinde bulunan KARNAS Eczanesi soyulmuştur. Eczanenize faturasız ilaç satmaya gelen kişilerin en yakın emniyet birimine bildirilmesi gerekmektedir.

VIII-         LOKALİMİZ ÖZEL BİR İŞLETME İLE HİZMETE GİRMİŞTİR

Bu güne kadar sadece öğlen yemeği sunulan lokalimiz meslektaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ; artık akşamları da yeni dekorasyonu ve yemek çeşitleriyle hizmete açılmıştır. Günlük menüler odamız web sayfasında yer almaktadır. Tüm meslektaşlarımızı lokalimize bekliyoruz

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

         Saygılarımla
         Ecz. Alev TÜRKER
                                  Genel Sekreter