SGK Yurt Dışı Reçetelerini (Almanya) Karşılarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nden Odamıza gelen yazıda; MEDULA Eczane Provizyon Sistemine girilen Yurtdışı Almanya Sigortalılarının reçeteleri ile ilgili incelemede sıklıkla iade ve kesinti yaşandığı, bununla ilgili eksiklik ve hataların neler olduğu bildirilmiştir.

Almanya ile yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler, 01.04.2014 tarihinden itibaren YUPASS numarası ile provizyon alınmak suretiyle MEDULA üzerinden fatura edilebilmektedir.

Bu grup reçetelerin incelenmesinde sıklıkla iade / kesinti gerekçesi olan eksiklik ve hatalar aşağıda sıralanmıştır.

1.   Bölge Eczacı Odasınca onaylanmış Tevzi İcmal Listesi mutlaka fatura ekinde yer almalıdır. (SGK-TEB PROTOKOL MD 3.7)

2.   01.04.2014 tarihinden önce düzenlenmiş raporların Manuel olarak düzenlenmiş olması münasebetiyle bu raporlarda;

a)   Aslı Gibidir Onayı (Aslı gibidir veya aslının aynıdır ifadesi ile birlikte kaşe ve imzanın eksiksiz olarak) yapılmış rapor fotokopisinin mutlaka reçete ekinde yer alması (SUT 4.2.3. (8))

b)   Hekimin kaşe/imzasının mutlaka yer alması ve Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulması (SUT 4.1.3. (1))

c)   Raporlarda ilaç adlarının (veya etken maddelerinin) yer alması (SUT 4.1.3.(3))

d)   Devam niteliğinde yazılan Kolesterol, Diyaliz İlaçları vs. ilaçları içeren reçetelerde hasta geçmişini görerek değerlendirebilmek amacıyla Manuel rapor ve daha önce aldığı ilaçlara ait kayıtların reçete ekine ilave edilmesi,

Gereklidir

3.   Reçetelerin elektronik olarak düzenlenmesi esas olup SUT 4.1.5 maddesindeki hükümler geçerlidir. Bununla beraber;

a)   Sadece Almanya sigortalılarına mahsus olmak üzere 1. Basamak sağlık tesislerinde yazılan reçetelerin elektronik olarak düzenlenme mecburiyeti şimdilik zorunlu olmayıp (ASM’lerde kullanılan bazı otomasyon sistemlerinin 10 basamaklı YUPASS numarasına uyumlu olmaması gerekçesiyle) 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde yazılan reçetelerin elektronik olarak düzenlenme mecburiyeti vardır. Öte yandan YUPASS numarası üzerinden E-reçete numarası alınmış olan durumlarda (kullandığı otomasyon sistemi uygun olan hekimlerin düzenlediği reçeteler) bu reçetelere Manuel işlem yapılmayacaktır.

b)   YUPASS numarası üzerinden E-reçete numarası alınmış 1.,2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde yazılan reçetelerin işlemlerinin Manuel olarak yürütülmesi kesinti gerekçesidir. (SUT 4.1.5.(2))

c)   SUT 4.1.5. Maddesinde de belirtildiği üzere elektronik olarak düzenlenemeyen reçetelerin üzerinde “ Sistem çalışmadığı için e-reçete düzenlenemedi” gibi bir kaydın düşülmesi (kaşe de olabilir) ve hekimce onaylanması şarttır. (SUT 4.1.5. (5))

d)   Kâğıt reçetelerde ise;

a)   Reçetede hekim kaşe imzası olmaması (SGK-TEB PROT MD 3.3.1.2),

b)   Reçete arkası eczane kaşesi ve eczacı imzası olmaması (SGK-TEB PROT MD 3.2.3),

c)   Reçete arkasında ilaçları teslim alan bilgileri ve imzası olmaması (SGK-TEB PROT MD 3.2.2),

Sık rastlanan hatalardandır.

·  Bu grup faturalar için avans ödemesi yapılmadığından ödemelerin gecikmemesi,

·  Kurumun iş süreçlerinin daha seri yürütülmesi ve gereksiz zaman / efor kaybı yaşanmaması,

· Kesinti ve iade işlemleri sonucu sözleşmeli eczanelerin maddi kayba uğramaması,

Gibi gerekçelerle Meslektaşlarımızın reçeteleri Kuruma teslim etmeden önce yukarıda belirtilen hususları dikkate almaları önemle duyurulur.