EK-2/D' DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 21/07/2006 tareih ve 3926 sayılı yazı ile Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir. T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Yazısı ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listesi ektedir.
Meslektaşlarımıza duyurulur.


ek2d.JPG

ek-2D düzeltmeler.xls

genelge 14.07.2006.doc