SGK MEDULA SİSTEMİNDEKİ SURİYELİ MÜLTECİ REÇETELERİNİN KARŞILANMASI İLE İLGİLİ DUYURU

Değerli Meslektaşlarımız,

SGK Medula Sitemindeki Suriyeli Mülteci Reçetelerinin Karşılanması ile ilgili duyuru aşağıdaki gibidir;

 

Tarih : 14.10.2015
Konu : Geçici Koruma Kanunu (6458) Kapsamında Olan Yabancılara Ait Reçete İşlemleri
Açıklama : Geçici Koruma Kanunu (6458) kapsamında olan yabancıların elektronik/manuel reçeteleri 15.10.2015 tarihinden itibaren Kurum ile sözleşmeli eczanelerce kabul edilip Medula Eczane Sistemine kaydı yapılacak olup sistemde kaydı bulunmayan reçetelerin Kurumumuz tarafından kabulü yapılmayacaktır. Eczane tarafından karşılanan reçetelere ilişkin, eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü il valiliği adına düzenlenen fatura ve eki belgeler Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. Doz düzeltme işlemleri tüm Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde, fatura iptal işlemi ise sadece fatura kabulünü yapan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinde yapılacaktır. Kurumumuz web sayfası duyurular bölümünde konuyla ilgili 13.10.2015 tarihli duyuru metni yer almaktadır. Bilgilerinize.

Tarih : 14.10.2015
Konu : Geçici Koruma Kanunu (6458) Kapsamında Olan Yabancılara Ait Kimlik Numaraları
Açıklama : Geçici Koruma Kanunu kapsamında bulunan yabancıların reçeteleri 99 la başlayan yabancı kimlik numarası ile işlem görecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce ilgililere verilen ve 98 le başlayan kimlik numaralarının karşılıklarını tespit edebilmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün web sayfasında yer alan (
www.goc.gov.tr) GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİLERE AİT YABANCI KİMLİK NO bölümünden işlem yapabilirsiniz.