İLAÇ KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 09/08/2006 tarih ve 4210 sayılı yazı ile;

   Birliğimize T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden gelen 03.08.2006 tarih ve 14704 sayılı yazı ile; 81 İl Valiliğine ve sağlık hizmetlerini finanse eden kuruluşlara tebliğ edilen 26.06.2006 tarih, 12289 sayılı genelgelerinin ekindeki rapor formatı ile ilgili farklı uygulamaların olduğunun ve özellikle 15 yaşın üzerindeki hastalar için fotoğrafsız olarak el yazısı ile tanzim edilen raporların geri ödeme kuruluşlarınca kabul edilmediğinin ve eski uygulamaya nazaran hastaların daha çok mağdur edildiğinin görüldüğü, oysa rapor formatı incelendiğinde tedavi esnasında raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının ayırt edilmesi ve raporun başkasının yerine kullanılması gibi suistimallerin önlenmesi için T.C Kimlik numarasına yer verildiği, bu yüzden de uygulamaların daha önce yayınlanan genelge ekindeki “İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu” formuna uygun olarak yürütülmesi gerektiği bildirilmektedir.
    
   
   Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


09082006_01.jpeg