"E-REÇETE DÜZENLENMEMİŞTİR. KAŞESİ" HAKKINDA SGK'DAN GELEN YAZI

Değerli Meslektaşlarımız,

Adana Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü SSGM’den odamıza gelen yazı ile;

 “Bilindiği üzere 7.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 15.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sağlık Uygulama Tebliğinin Elektronik reçete uygulaması başlıklı 4.1.5 maddesinin beşinci fıkrası “ MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare başhekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)” olarak değiştirilmiştir.

Bu itibarla sistemlerin çalışmaması nedeniyle 2.ve 3.basamak sağlık hizmet sunucularınca e-reçete düzenlenemediğinde oluşturulan manuel reçetelerin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi ile birlikte başhekimlik tarafından da onaylanması zorunludur. Başhekimlik onayı olmayan 2. ve 3.basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen manuel reçetelerin bedeli Kurumca ödenmeyeceğinden sözleşmeli eczanelerce bu reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir.” Belirtilmiştir.

Adana Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü SSGM’den odamıza gelen yazı ile;

         “ELEKTRONİK İMZA FLAŞI KAYIP OLDUĞUNDAN E-REÇETE DÜZENLENEMEMİŞTİR.” “AKİS KART SÜRESİ BİTTİĞİNDEN DOLAYI E-REÇETE DÜZENLENMEMİŞTİR. “ KART OKUYUCU KAYIP” gibi ibareler yazılarak düzenlenen manuel reçetelerde başhekimlik onayı yapılsa dair eczaneler tarafından bu tür reçetelerin kabul edilmemesi gerektiği, aksi takdirde bedelinin ödenemeyeceği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.