EXTRANEAL PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONU 2.SINIF GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen 10/10/2006 tarih ve 5017 sayılı yazı ile;

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 06.10.2006 tarih 50398 sayılı yazı ile , Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş adına ruhsatlı olan Extraneal Periton Diyaliz Solüsyonu adlı preparatın M608042, M609009 ve M609010 seri numaralarının kullanımı sonucu şüpheli peritonit vakalarının geliştiğinin firma tarafından bildirildiği bu nedenle 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik'e göre 2. sınıf geri çekme işleminin uygulanmış olduğu ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Geri çekme işlemine dair yazının bir örneği ekte yer almakta olup meslektaşlarımıza duyurulur.

10102006_geri_cekme_ek.jpeg