POVİSOL %7,5 1000 cc SOLÜSYON - 2.SINIF GERİ ÇEKME

Odamıza TEB' den gelen 18/10/2006 tarih ve 5097 sayılı yazı ile;

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 11.10.2006 tarih 051324 sayılı yazıda Povisol % 7,5 1000 cc Solüsyon adlı preparatın 02 (07.2005-07.2007) seri numarasında yapılan kontroller sonucunda numune bileşiminde bulunana Povidon Iyot miktarının % 34 oranında eksik bulunması ve numunenin pH’sının firma spesifikasyonlarına göre limitin altında bulunması nedeniyle, “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf geri çekme işleminin uygulanarak gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, adı geçen preparatın belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.

18102006.jpeg