ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN ECZANELER HAKKINDA YAZI

Değerli Meslektaşlar,

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden gelen yazıya göre; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması ile kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması yükümlülüklerinin mezkûr hükmün yürürlüğe girdiği 11.03.2017 tarihinden sonra açılan ve nakil olan eczaneler tarafından en geç 31.12.2017 tarihine kadar, diğer eczaneler tarafından ise en geç 31.12.2018 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ilgili yazı ektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.